หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธี การ ปู กระเบื้อง พื้น
ห้องครัว 3/8/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
เทคนิคการปูกระเบื้อง1.    ป้ายกาวซีเมนต์บางส่วนลงบนพื้นด้วยเกรียงใบโพธิ์หรือเกรียงหวี และใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ให้เป็นทางยาวบนพื้นผิวประมาณ  1  ถึง  2  ตร.ม  แล้วเกลี่ยให้ทั่วความหนาตามร่องของร่องเกรียงหวีที่ใช้เพื่อเป็นการควบคุมปริมาณกาวซีเมนต์ที่ใช้ให้สม่ำเสมอ

-                ความหนาของกาวซีเมนต์ที่เหมาะสม  ควรหนา  2  ถึง  10  มม.

-                ความหนาของกาวเหลวที่เหมาะสม  ควนหนา  0.7  ถึง  4  มม.

-                ความหนาของกาวอีพ๊อกซี่เรซิ่นที่เหมาะสม  ควรหนา  3  ถึง  5  มม.

(สำหรับพื้น :   ใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นผิว  และสำหรับผนัง :  ใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์เป็นแนวนอนลงบนพื้นผิว  )

2.   ในกรณีปูกระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 25*25 ซม.  ( 10*10 นิ้ว)  ควรปาดกาวซีเมนต์ลงบนหลังกระเบื้องให้ทั่วเล็กน้อย เพื่อให้แน่นใจว่าได้ปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นผิวอย่างทั่วถึง และไม่มีช่องอากาศว่างเหลืออยู่เมื่อปูกระเบื้องเสร็จ

3. ปูกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์ และกดให้แน่น หรือใช้ค้อนยางเคาะบนกระเบื้องให้ทั่วเพื่อให้ร่องของกาวซีเมนต์ที่แผ่นกระเบื้องกดทับประสานกันอย่างทั่วถึง เว้นช่องว่างระหว่างกระเบื้องแต่ละแผ่น เพื่อให้เป็นร่องยาแนว  (  อย่างน้อย  2  มม.  )

               4.     หากต้องการจัด  หรือปรับตำแหน่งของกระเบื้องเมื่อปูเสร็จแล้ว ด้วยกาวซีเมนต์ สามารถปรับตกแต่งกระเบื้องแต่ละแผ่น ภายใน 15 ถึง 20 นาที ก่อนที่กาวซีเมนต์จะแห้งสนิท

                5.      ทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งประมาณ 24 ชม. ก่อนการยาแนว

                                -      ควรเลือกยาแนว ที่เหมาะสมกับงาน  ยาแนว มีหลายชนิดและหลากสีให้เลือกตามขนาดของร่องยาแนว   และลักษณะของสถานที่ข้อแนะนำสำหรับการปูกระเบื้อง

  -   ควรหลีกเลี่ยงการป้ายกาวซีเมนต์ใต้แผ่นหลังเป็นจุดๆ ( ซาลาเปา )   เนื่องจากจะทำให้มีช่องอากาศระหว่างแผ่นกระเบื้องกับพื้นผิวช่องอากาศใต้พื้นกระเบื้องมีผลทำให้กระเบื้องแตก และน้ำสามารถไหลซึมเข้าไปได้ง่าย    

  -  ควรหลีกเลี่ยงการใช้กาวซีเมนต์ เมื่อมีแสงแดดโดยตรง หรือพื้นผิวที่ร้อนจัดข้อแนะนำสำหรับการยาแนว

-     การรักษาเส้นยาแนวให้เป็นเส้นตรง ควรใช้พลาสติกเป็นรูปกากบาท ( spacer ) คั่นระหว่างแผ่นกระเบื้องขนาดความกว้างของพลาสติกที่ใช้ ( กากบาท ) คือความกว้างของร่องยาแนว

-    เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำเข้าใต้แผ่นกระเบื้อง  และป้องกันการเสียดสีของแผ่นกระเบื้อง  ขณะที่มีการสัญจรบนพื้นผิว  ควรเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย  1.5  มม.  สำหรับงานผนัง  และอย่างน้อย 3 – 20  มม.สำหรับงานพื้น

-     หลังจากยาแนวแล้วเสร็จควรทิ้งไว้ประมาณ  24  ชม. จึงใช้น้ำยาปกป้องร่องยาแนวเพื่อช่วยปกป้องร่องยาแนวจากคราบสกปรก  เช่น  คราบสบู่  คราบน้ำมัน  บริเวณห้องน้ำ  และห้องครัวข้อควรระวัง

1          มีซีเมนต์เป็นส่วนประกอบ  ในกรณีของผู้แพ้ซีเมนต์  อาจเกิดอาการคัน  ผื่นแดง  หรือผื่นไหม้ได้

2          ควรระวังไม่ให้เข้าตาหรือสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงควรสวมเสื้อผ้าที่มิดชิด  ใส่ถุงมือและควรใช้ผ้าปิดจมูก  เพื่อป้องกันการสูดดมผงปูน

3          ควรทำงานในที่ที่มีอากาศถ่ายเท

4          ในกรณีที่สัมผัสผิวหนัง  ควรล้างออกด้วยน้ำและสบู่ทันที

5          ในกรณีที่เข้าตาควรล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้ง และควรรีบไปพบแพทย์ทันที

6          ควรเก็บให้ห่างมือเด็ก

                  กาวปริมาณการใช้ซีเมนต์  ต่อ  ตาราง  ขึ้นอยู่กับขนาด และน้ำหนักของกระเบื้อง

( ในกรณีที่ขนาดของกระเบื้องใหญ่กว่า 25 * 25 ซม.  หรือ  10 * 10  นิ้ว ควรปาดกาวซีเมนต์บางๆข้างหลังกระเบื้อง )
3/8/53 โพสต์โดย สติง
2 จาก 2
การปูกระเบื้องบริเวณห้องน้ำและห้องครัว

ห้องน้ำและห้องครัวถือได้ว่าเป็นบริเวณที่ต้องใช้งานหนัก มักพบปัญหาน้ำรั่วซึม กระเบื้องหลุดร่อน และยาแนวเป็นคราบสกปรก มีราดำ จำเป็นต้องพิถีพิถันในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งกระเบื้อง

ปัจจัยที่มีผลต่อการปูกระเบื้องในห้องน้ำ ห้องครัว

1.กระเบื้องเกิดการหลุดร่อนเมื่อปูกระเบื้องผิดวิธีหรือเลือกกาวซีเมนต์ไม่เหมาะสมกับชนิดของกระเบื้อง
ความหลากหลายของกระเบื้องทั้งกระเบื้องเซรามิค กระเบื้องแผ่นใหญ่ หินอ่อน แกรนิต หรือกระเบื้องเนื้อเดียว (Homogeneous Tiles) ซึ่งไม่ดูดซึมน้ำ การใช้ปูนผสมทรายปูกระเบื้องจะไม่สามารถทำให้กระเบื้องยึดเกาะกับพื้นผิวได้
จำเป็นต้องใช้กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องโดยต้องพิจารณาเลือกกาวซีเมนต์ให้ถูกต้อง เหมาะสมกับประเภทกระเบื้องและลักษณะการใช้งาน

2.ความชื้น และน้ำสามารถซึมผ่านไปตามร่องยาแนวลงไปในชั้นกาวซีเมนต์
วัสดุประเภทกาวซีเมนต์ และยาแนวเป็นวัสดุที่มีรูพรุน ทำให้น้ำสามารถซึมผ่านร่องยาแนวไปสู่ชั้นกาวซีเมนต์ ซึ่งสัมผัสกับพื้นผิวล่างสุดได้ ดังนั้นพื้นผิวสำหรับห้องน้ำ ห้องครัว จึงควรเป็นวัสดุที่มีความทนทานต่อการสัมผัสของน้ำ พื้นผิวบางประเภท เช่น พลาสเตอร์บอร์ด ความแข็งแรงจะลดลงเมื่อสัมผัสน้ำทำให้พื้นผิวเสียรูปหรือเปื่อยได้
- หมายเหตุ: การใช้ยิปซัมบอร์ดเป็นพื้นผิวสำหรับผนังห้องน้ำ จำเป็นต้องมีระบบกันซึมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับยิปซัมบอร์ด (ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมงานเทคนิคของเวเบอร์)

3.การไม่ทำระบบกันซึมก่อนปูกระเบื้องทำให้เกิดการรั่วซึมของน้ำจากห้องน้ำ ห้องครัว ซึมลงมาชั้นล่างหรือห้องข้างเคียงภายในบ้าน
กาวซีเมนต์และยาแนวเป็นวัสดุที่มีรูพรุนและไม่ใช่วัสดุกันซึม ดังนั้นการปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์ก็ต้องทำกันซึมด้วย เพื่อป้องกันปัญหาจากน้ำรั่วซึม
ช่างควรติดตั้งระบบกันรั่วซึมก่อนและเลือกประเภทผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันการรั่วซึมให้ตรงการใช้งาน จากนั้นจึงทำการปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์

4.ยาแนวเป็นวัสดุที่มีรูพรุนทำให้น้ำเป็นตัวนำพาสิ่งสกปรก ความชื้นเข้าสู่ร่องยาแนวได้
ในห้องน้ำ ห้องครัว เป็นบริเวณที่เปียกชื้นและมีคราบสกปรกสัมผัสกับร่องยาแนวเป็นประจำ น้ำเป็นตัวนำความชื้นและสิ่งสกปรกเข้าไปตามรูพรุนของยาแนว ทำให้ยาแนวดูสกปรก และด้วยความชื้นที่สะสมอยู่ตลอดเวลาทำให้สภาพของยาแนวเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของราดำ เราจึงพบยาแนวมีคราบสกปรกและราดำ

ข้อแนะนำสำหรับขั้นตอนการทำงาน
ซีเมนต์กันรั่วซึม เวเบอร์.ดราย เท็ค หรือ กันซึมชนิดยืดหยุ่น เวเบอร์.ดราย ท๊อป
กาวซีเมนต์ เวเบอร์.ไทล์ ฟิกซ์ หรือ กาวซีเมนต์เวเบอร์.ไทล์ เกรส
ยาแนวสำหรับห้องน้ำและห้องครัว เวเบอร์.คัลเลอร์ พาวเวอร์
การปูกระเบื้องในห้องน้ำ ห้องครัว ควรเลือกวัสดุสำหรับพื้นผิวที่ทนทานต่อการสัมผัสของน้ำ จากนั้นทำระบบกันรั่วซึม แล้วจึงปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์และยาแนวสำหรับห้องน้ำและห้องครัวโดยเฉพาะ

ขั้นตอนการปูกระเบื้องบริเวณห้องน้ำ ห้องครัว
1.เตรียมพื้นผิว
ปรับระดับพื้นผิวและทิ้งให้ซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 1-3 สัปดาห์ก่อนการปูกระเบื้อง

2.ติดตั้งระบบกันรั่วซึม
กรณีพื้นผิวซีเมนต์ ใช้ซีเมนต์กันรั่วซึม เวเบอร์.ดราย เท็ค
กรณีพื้นผิวเป็นวัสดุพิเศษ เช่น แผ่นไม้อัดซีเมนต์ ยิปซัมบอร์ด ต้องใช้น้ำยารองพื้นและผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาสำหรับวัสดุชนิดนั้นจึงจะสามารถป้องกันการรั่วซึมได้
สำหรับพื้นผิวประเภทไม้ ไม้อัดซีเมนต์ การติดตั้งระบบกันรั่วซึม ทาน้ำยารองพื้น เวเบอร์.พริม 2 ตามด้วยกันซึม เวเบอร์.ซิส โพรเท็ค
สำหรับพื้นผิวยิปซัมบอร์ด การติดตั้งระบบกันรั่วซึมทำได้โดยทาน้ำยารองพื้น เวเบอร์.พีอาร์ 360 ตามด้วยกันซึม เวเบอร์.ซิส โพรเท็ค

3.ปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์โดยเลือกชนิดกาวตามประเภทกระเบื้อง
กระเบื้องเซรามิค ดูดซึมน้ำ เลือกใช้กาวซีเมนต์ เวเบอร์.ไทล์ ฟิกซ์
กระเบื้องไม่ดูดซึมน้ำ กระเบื้องเนื้อเดียว แกรนิตโต้ กระเบื้องแผ่นใหญ่ หินอ่อน หินแกรนิต ใช้กาวซีเมนต์ เวเบอร์.ไทล์ เกรส
ทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชม. ก่อนยาแนว

4.ยาแนวด้วยยาแนวป้องกันราดำและคราบสกปรกสำหรับห้องน้ำและห้องครัว เวเบอร์.คัลเลอร์ พาวเวอร์
ทิ้งให้ยาแนวอย่างน้อย 24 ชม. ก่อนเปิดใช้งาน

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวป www.weberthai.com
29/8/55 โพสต์โดย มิสเตอร์ เวเบอร์
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หลังน้ำลด โรงรถปูด้วยพื้นกระเบื้องทรายดีหรือไม่
วิธีปูกระเบื้องห้องนอน
วิธีปูแผ่นปูพื้นคอนกรีต
วิธีผลิตกระเบื้องดินเผา
ทำไม????
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู