หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คนไทยนับถือศาสนาพุทธเพราะอะไร
วัฒนธรรม | ศาสนา 8/12/52 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 28
อย่างแรกเลยครับ เป็นศาสนาประจำชาติ ที่มีมาตั้งแต่โบราณที่จารึกในประวัติศาสตร์ชาติไทย

ต่อมา ก็คือ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง นับถือมาก่อนอยู่แล้ว พอเกิดมา ก็บันทึกไว้ว่า นับถือศาสนาพุทธทันที

แต่ถ้าคุณถามต่อว่า แล้วทำไมต้องนับถือต่อ

ผมก็จะตอบว่า เปลี่ยนไปเพื่ออะไร ในเมื่อทุกศาสนามีคำสอนปลายทางที่การทำความดี เพื่อให้หลุดพ้นทั้งสิ้น ขึ้นกับว่าจะพ้นแบบใด

แต่ถ้าคุณถามต่อว่า มันไม่เคลียร์???

ผมก็ต้องบอกว่า ก็แล้วแต่จะตีความ อยากรู้สิ่งใด ก็เข้าไปศึกษาสิ่งนั้น นะ
9/12/52 โพสต์โดย ZeeOut
2 จาก 28
เพราะเป็นศาสนาประจำชาติ  และเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนถึงหลักความจริง  และแนวทางดับทุกข์
9/12/52 โพสต์โดย work
3 จาก 28
เพราะเป็นศาสนาประชาติ และเป็นศาสนาที่สอนให้เป็นคนดี

แต่  จริงแล้วไม่ว่าศาสนาใดก็ตาม  ก็ล้วนแล้วแต่สอนให้ทุกคนเป็นคนดี
9/12/52 โพสต์โดย แมวเหมียว9ชีวิต
4 จาก 28
ใครนับถือศาสนาอะไร เพราะสังคมรอบข้าง
สมมติว่าเกิดในชุมชนมุสลิม ก็คงจะนับถือศาสนาอิสลาม

แน่นอน เกิดในชุมชนพุทธ เลยนับถือพุทธตามชุมชนรอบตัว
9/12/52 โพสต์โดย thanyakij
5 จาก 28
ส่วนใหญ่ 80+% น่าจะนับถือตามประเพณีตามสังคมครับ แต่มีส่วนหนึ่งที่มองเห็นหลักธรรมจริงๆเหมือนคนที่ลองอ่านหรือศึกษาศาสตร์ใดๆ ดู เช่นคนสนใจคณิตศาสตร์ก้ลองศึกษา จนเข้าถึง ในประเทศเรามีส่วนน้อยที่เป็นแบบหลัง
ถ้าถามว่ามีเข้าถึงพุทธกี่คนในประเทศนี้ ผมว่า คงไม่กี่ พันคนที่เข้าถึงจริงๆ
11/12/52 โพสต์โดย วรชาติ
6 จาก 28
เพราะคือความเป็นไทยจ้ะ
อาทิเช่น ภาษาไทยเรา ชื่อเรา ก็เป็นคำมาจาก บาลี และสันสกฤต โอ้
การไหว้นั้น เป็นการใช้มือแทนดอกบัวนะ ก็มาจากศาสนาพุทธ
15/12/52 โพสต์โดย LordBSD
7 จาก 28
@LordBSD
การไหว้ เปรียบให้มือเป็นดอกบัว แต่อาจจะไม่ได้มาจากดอกบัว

ทำไมคริตเตียนอ้อนวอนพระเจ้า ก็กำมือมาไว้ที่อก
แค่มือไม่ประนม แต่ก็เป็นอาการอย่างเดียวกัน

มุสลิม ก้มลงเอาหน้าผากแตะพื้น ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการกราบเบญจางคประดิษฐ์

ที่เหมือนกันเหล่านี้ คือความนอบน้อม ต่อสิ่งที่เคารพต่างหาก
19/12/52 โพสต์โดย thanyakij
8 จาก 28
มีความเอื้ออารีย์ มีเมตตา กรุณา มีน้ำใจมากส่วนใหญ่  ดั่นเช่นพ่ออยู่หัวของชาวไทย
20/3/53 โพสต์โดย พชร
9 จาก 28
คนที่เต็มไปด้วยอวิชชา
การเกิดของมนุษย์เป็นภพสูงสุดของสัตว์โลกทั้งปวง
ถ้ามนุษย์ถือศีลรักษาศีลปราวณาขอให้เกิดทุกชาติภพให้ได้ถือศีล
ก็จะสั่งสมบารมีไปเรื่อย จนเต็มปริ่ม
ท้ายที่สุดก็จะนิพพาน คือการตายแบบไม่มีวันกลับ
แล้วก็หมดไป
แต่ถ้ามนุษย์ไม่รักษาศีล ใช้ชีวิตที่เต็มไปดว้ยตัณหาอวิชชาแล้ว
เมื่อตายก็ไปเริ่มใหม่
คือเกิดเป็นเชื้อโรค แมลง สัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ อีกหลายล้านปี
จึงจะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีก และถ้าเต็มไปด้วยตัณหาอวิชชาอีก
ก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิม
โลกใบนี้อีก 2500 ปีก็จะแตก
ในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า
จักวาลมีแสนจักวาล พระอาทิตย์มีแสนดวง
พระจันทร์มีแสนดวง
เมื่อโลกใบนี้แตก ก็ยังมีจักวาลอีกไม่รู้เท่าไหร่
แล้วทำไมจึงไม่มีใครเชื่อเลย
http://dodopetto1977.blogspot.com
26/3/53 โพสต์โดย dodopetto
10 จาก 28
เพราะศาสนาพุทธ ให้แนวทางในการศึกษาจากตนเอง โดยตนเอง เพื่อตนเอง

คัมภีร์ไร้อักษร ความลับที่ถูกประกาศโต้ง ๆ
10/5/53 โพสต์โดย lllllllllll
11 จาก 28
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาลอยๆ ทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยมาด้วยกันทั้งนั้น ไม่มีคำว่าบังเอิญในศาสนาพุทธ นี่เป็นกฏธรรมชาติข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ และนำมาบอกพวกเรา

ทุกคนที่เกิดมาพบศาสนาพุทธ ต่างก็ตั้งใจมาเกิดและตั้งอธิฐานจิตไว้ว่า จะเกิดมาเพื่อดับทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น วันหนึ่งเมื่อคุณตาย กลับไปสู่สภาวะทิพย์ คุณก็จะจำได้

การที่เรามาเกิดพบศาสนาพุทธ เกิดในประเทศที่อุดมสมบูรณ์ มีอาหาร น้ำ ฝน บริบูรณ์ตลอดปี ไม่ต้องกินอาหารค้างปี อย่างพวกแป้งและเนื้อเค็ม ก็เพราะเราสั่งสมบุญกันมามาก อายุศาสนา ๕๐๐๐ ปี ไม่มากเลยหากเทียบกับอายุของโลก แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะได้มรรคผลนิพพานเหมือนดั่งตั้งใจมาเกิด

คนที่มีบุญสูงสุด จึงจะได้พบคำสอนที่ถูกต้องครบถ้วน ได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้
14/6/53 โพสต์โดย Darkcoder
12 จาก 28
นับถือตามผู้ปกครองคับ
4/7/53 โพสต์โดย ขุนคลัง
13 จาก 28
เมื่อก่อนนับถือตามพ่อแม่ แต่ดี่ยวนี้นับถือเพราะรุ้แล้วว่า ไม่มีอะไรเฟอร์เฟคเท่าศาสนาพุทธทั้งสากลทั้งอินเตอร์
ผมหลงทางอยู่หลายปีกว่าจะเข้าถึงแก่น ตอนนี้ผมทรยศศาสนาพุทธไม่ได้อีกแล้ว
7/7/53 โพสต์โดย ชัยกฤต
14 จาก 28
ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ยึดศาสนาใดศาสนาหนึงเป็นที่นับถือ แต่ก็เคราพทุกศาสนาครับ
9/7/53 โพสต์โดย โบ๊ธ
15 จาก 28
เพราะต้นตระกูลเป็นพุทธแล้วก็ดี        เลยถือตามมาก็มี
        ต้นตระกูลไม่ได้เป็นพุทธก็ดี แต่บิดา และ มารดาเป็นพุทธแล้วก็ดี เลยถือตามมาก็มี
        ต้นตระกูลไม่ได้เป็นพุทธก็ดี แต่บิดา หรือ มารดาเป็นพุทธแล้วก็ดี เลยถือตามมาก็มี
        ผู้ที่ปกครองเรานับถือพุทธก็ดี  เลยถือตามมาก็มี
        เมื่อแต่งงานมีคู้แล้วก็ดี  เลยถือตามคู้ของตนเองก็มี
        เมื่อมีลูกมีหลานที่นับถือพุทธอยู่ก็ดี  แล้วเกิดศรัทธาตามลูกหลานก็ดี เลยถือตามมาก็มี
        เมื่อเจอเพื่อน หรือคนรู้จักที่ศรัทธาพุทธอยู่ก็ดี แล้วเกิดศรัทธาตาม ก็ดี เลยถือตามมาก็มี
        เมื่อพบเจอสมณะที่สงบ สนทนาธรรมแล้วก็ดี เกิดศรัทธาตามก็ดี เลยถือตามมาก็มี
        เมื่อได้ยินได้ฟังธรรมจากสื่อต่างๆก็ดี แล้วศึกษาและปฎิบัติตามก็ดี แล้วเกิดศรัทธาก็ดี เลยถือตามกันมาก็มี

กัมมัสสะโกมหิ (เรามีกรรมเป็นของๆตน)
กัมมะทายาโท (เราจะต้องรับผลของกรรมนั้น)
กัมมะโยนิ (เรามีกรรมนำเกิด)
กัมมะพันธุ (เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พวกพ้อง)
กัมมะปะฏิสะระโน (เรามีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัย)
ยัง กัมมัง กะริสสามิ (เราทำกรรมอันใดไว้)
กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา (เป็นบุญหรือเป็นบาป)
ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามิ (เราจะต้องรับผลของกรรมนั้น)
อภิณหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง (พึงพิจารณาเห็นเนืองๆดังนี้)

เรามีกรรมที่จะได้พบ ได้เจอ ได้เห็น ได้ศึกษา ได้เรียน ได้รู้ ได้ประพฤติ ได้ปฎิบัติ ได้เกิด ได้มาพบพระพุทธศาสนา เทอญ
19/9/53 โพสต์โดย assassinate
16 จาก 28
ท่านขอรับ..คนไทยนับถือศาสนาพุทธ เพราะได้ศึกษาและนำทดลองปฏิบัติแล้ว ได้ผลดีจริง ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ไม่มีการบังคับให้เชื่อ ไม่บังคับให้ศรัทธา แต่เป็นศาสนาแห่งการเข้ามาพิสูจน์ หลังจากบรรพบุรุษของเราได้พิสูจน์แล้วว่า "ดีจริง" จึงได้เชื่อ และได้ศรัทธา ทำให้สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน...ขอรับ
4/10/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
17 จาก 28
เพราะพ่อแม่อบรมสั่งสอนให้ตั้งแต่ยังเด็ก  คือนับถือตามประเพณี  ซึ่งก็เหมือนกับทุกศาสนา

เราไม่ได้นับถือศาสนาเพราะใช้เหตุผลหรือใช้ปัญญากันเลย

พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ใช้ปัญญาเป็นตัวรำความเชื่อ แต่เรากลับนับถือพุทธศาสนากันผิด

**************************

ขอเชิญคนรุ่นใหม่ ที่สนใจศึกษาหาความจริงของชีวิตให้กับตนเอง เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล

ศึกษาธรรมะแนววิทยาศาสตร์ ที่มีเหตุผล, มีสาระ, ไม่เยิ่นเย้อ, และไม่มีความงมงาย

ที่เว็บไซต์   "ฉันคืออะไร?"  -  เว็บไซต์สำหรับบุคลอัจฉริยะ   www.whatami.net

มีหนังสือและบทความสั้นๆให้อ่านฟรีๆหลายเล่ม - หลายเรื่อง

เช่นหนังสือ ฉันคืออะไร?, ไม่มีศาสนา, พุทธศาสนาสำหรับนักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

ถ้าใครสนใจจะนำไปเผยแพร่ หรือพิมพ์แจกจ่าย หรือแม้พิมพ์จำหน่าย

ก็อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ได้ฟรีตามสะดวก เพราะเว็บนี้มีแต่ให้ ไม่ต้องการแม้คำขอบคุณ.
17/11/53 โพสต์โดย whatami.net
18 จาก 28
ชาวโลกทุกคนพึงหลีกห่างจากอบายมุขเถิด     จุดหมายปลายทางของทุกศีลธรรมคือช่วยเหลือชาวโลกให้พ้นทุกข์และบังเกิดสันติสุขสงบ
7/12/53 โพสต์โดย ตะวันแห่งธรรม
19 จาก 28
ถามถึงคนไทยทั้วๆไป คงนับถือพุทธไว้ขึ้นสวรรค์มัง เพราะคุยกับคนส่วนใหญ่ยังเอาแต่ทำบุญหวังขึ้นสวรรค์ แต่ไม่ค่อยเลิกทำชั่ว คงไม่กลัวตกนรกอีกนานกว่าจะได้ไปสวรรค์
22/12/53 โพสต์โดย ไม่อยากซ้ำกับใคร
20 จาก 28
อยากจะบอกว่า  คนประเภทนับถือทุกศาสนาโดยไม่เลือกศาสนาใดศาสนาหนึ่งน่ะ คงเป็นคนประเภทไม้หลักปักเลน  เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้

เป็นคนที่ไม่มีความมั่นคงในชีวิต เพราะฉะนั้นจงอย่าภูมิใจอย่างนั้นเลย อาจเรียกได้ว่า ชายรวมโบถส์ นะคนแบบนี้ ไม่ไช่แค่ 3
5/2/54 โพสต์โดย altysan
21 จาก 28
ไปศึกษามาใหม่นะที่ว่าเป็นศาสนาประจำชาตินะ เขายังไม่ได้บัญญัติว่าศาสนาพุ?ธเป็นศาสนาประจำชาติ ดูกฎหมายรัฐะรรมนูญได้ว่า มันบอกอยู่ แล้วเมื่อก่อนนะแถบนี้ประเทศที่ยิ่งใหญ่มาก่อนก็จีนกับอินเดีย จึงได้ค้นคว้าการใช้ชีวิตศาสนนาแรกเลยจึงเป็นฮินดูพรามห์จึงได้เข้ามาในไทยที่มีการบวงสรวงต่อมาจึงเป็นพุทธเข้ามาแล้วได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าอโศกมหาราชที่ซึ้งในรสพระธรรมอีก จึงทำให้ศาสนาพุทธเติบโตเร็วในไทย แล้วไม่ต้องห่วง ก็คริสต์จะมาอีกก็นานโข ไทยจึงติดพุทธ แต่ติดแต่ในนามนะการปฏิบัติยังไมใช่ ดูได้ ศีล 5 ถือกันได้กี่ข้อ หุหุ
11/6/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
22 จาก 28
พ่อ แม่ พานับถือคับ แต่ตอนนี้นับถือเต็มหัวจัยเลยครับไม่มีวันเปลียนแปลง จริงๆ
11/6/54 โพสต์โดย pepsijung
23 จาก 28
เพราะศรัทธาในหลักธรรมคำสอน  ส่วนเรื่องถือศีลได้กี่ข้อนั้นขึ้นอยู่กับกำลังความสามารถของแต่ละบุคคล  ดังที่ได้เปรียบไว้ว่าบัวสี่เหล่า(1)  การที่จะได้บัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือไม่ไม่มีความสำคัญมากนักเพราะคนส่วนใหญ่ต้องการความเป็นอิสระในการเลือกนับถือศาสนาถ้าจะกล่าวอ้างว่าประเทศไทยในอดีตนับถือศาสนาใดมาก่อนก็คงต้องไปมองว่าก่อนที่จะเกิดเป็นประเทศสยามจนมาถึงไทยทุกวันนี้เข้ามีรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่สมัยใดเมื่อมีรัฐธรรมนูญขึ้นมาก็ได้มีบัญญัติไว้ถึงสมัยใด  เหตุผลที่ทำให้เชื่อได้ว่าเพราะความศรัทธาในหลักคำสอนก็ขอยกเรื่องเศรษรกิจพอเพียง (2) เนื้อหาที่สมบูณร์ในอ้างอิง
อ้างอิงใน ( )
(1) http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2
(2)http://sufficiencyeconomy.panyathai.or.th/
4/7/54 โพสต์โดย sambydee
24 จาก 28
ศาสนาพุทธ เป็นศาสนา ที่สอน หลักเหตุและผล  สอนในเรื่องของสิ่งที่เป็น รูปธรรม  (สิ่งที่จับต้องได้) และ   นามธรรม (สิ่งที่จับต้องไม่ได้) ที่มีอยู่จริง ๆ คำว่านามธรรมจะยกตัวอย่างที่มนุษย์ทุกคน ไม่ว่าชนชาติไหน ศาสนาไหนก็มี เช่น ความคิด ความรู้สึก  ความจำ  สิ่งนี้ไม่มีตัวตน จับต้องไม่ได้  ไม่สามารถมองเห็นได้  แต่ทุกคนสัมผัสได้ว่าขณะนี้เรากำลังคิดอยู่    คิดดี   คิดไม่ดี    เรารู้!.....   เพราะความคิดมันอยู่กับตัวคนคิดเอง   คิดจะฆ่าคนอื่น  เรารู้!....  คิดเมตตาคนอื่น   เราเองก็รู้!.....  ฉะนั้น นรก สวรรค์ จึงเกิดขึ้นจากตรงนี้   ไม่ได้เกิดจากคนอื่น    และ ศาสนาพุทธ  ไม่ได้สอนจบแค่เรื่อง นรก สวรรค์ แต่ สอนไปถึง ความหลุดพ้น ไม่ต้องกลับมาเวียนว่าย ตายเกิดอีก   เพราะการตกนรก  ขึ้นสวรรค์   ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก  ซึ่งเป็นธรรมะที่ละเอียดอ่อนมาก


เรื่องของ ตกนรก  ขึ้นสวรรค์ นั้น   ไม่ใช่ว่าเป็น คนศาสนาพุทธ เท่านั้นจึงจะ  ตกนรก  เมื่อทำบาป  หรือ  ขึ้นสวรรค์  เมื่อทำบุญ
แต่!     เป็นของ  คนทุกคน  ทุกชาติ   ทุกศาสนา   ถ้าทำเหตุ แบบนี้    ก็ย่อมจะได้  ผล  เป็นแบบเดียวกัน   จะต่างกัน ก็การใช้ภาษาในการสื่อ
เปรียบเทียบ เช่น    คน ไทย พุทธ  กินมะม่วงอกร่องสุก   เขาก็จะ รู้สึก   หวานอมเปรี้ยว    อีกคน เป็นคน ไทย ศาสนาอื่น กินมะม่วงลูกเดียวกัน ก็รู้สึกเหมือนกัน
ถึงจะเป็นคนต่างชาติ ต่างศาสนามากิน ก็รู้สึกเหมือนกัน   (ถ้าประสาทการรับความรู้สึกปกติ)
หรือ  เปรียบกับ คนเมื่อกินข้าว   ก็รู้สึก  อิ่ม      ถูกมีดบาด     ก็รู้สึกเจ็บ    ก็เหมือนกัน   แต่อาจจะพูดกันคนละภาษา  เป็นต้น

บางคนอาจสงสัยเรื่องของ ผลของการกระทำ บางอย่างอาจให้ผลช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน    เช่น  ทำดีมาตลอด   กลับได้รับผลไม่ดี  ในช่วงเวลานี้
ขอเปรียบเทียบ เรื่อง  วันนี้เรากำลังปลูกต้นมะละกออยู่   แต่ยังไม่ออกผล  และก็ปลูกต้นพริกไว้เหมือนกัน    ต้นมะละกอ ย่อมให้ผล เป็นต้นมะละกอ
ปลูกต้นพริก  ก็ย่อมให้ผลเป็นพริก  คงไม่ได้ให้ผลเป็น มะละกอ   ฉะนั้นขึ้นอยู่กับ อะไรจะให้ผล ช่วงเวลาไหน   หรือให้ผลสลับกัน  หรือพร้อมกัน  และขึ้นอยู่
กับจำนวนที่ปลูก    การดูแลรักษา   กำจัดวัชพืช ฯลฯ   (เราเวียนว่ายตายเกิดมาจนนับชาติไม่ได้  จนเราจำไม่ได้ว่าเราสร้างกรรมแบบไหนไว้บ้าง จนจับต้นชนปลายไม่ถูก)  กรรมที่ทำไว้มัน ก็เป็นเหมือนพลังงานที่ติดอยู่กับตัว  ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ เป็นมนุษย์  จะเป็นร่างกายเป็นแบบไหน  พลังงานนี้ก็จะดึดดูดสิ่งต่าง ๆ หรือบุคคล
ที่มีกรรมร่วมกันมา  ให้เข้ามาอยู่รอบ ๆ ตัวเรา   ตัวเราจึงเป็นเหมือน แม่เหล็กที่จะคอยดึงดูด  ถ้าสร้างกรรมดี  ก็จะดึงดูดสิ่ง ดี ๆ  บุคคลรอบตัว ก็ดีเข้ามา  แต่ในทางตรงข้ามถ้าเคยทำสิ่งไม่ดี  เมื่อถึงเวลาที่แรงกรรมด้านไม่ดีมีพลังมาก  หรือพลังงานด้านไม่ดีมีมาก   ก็จะดึงดูดบุคคลหรือสิ่งไม่ดีเข้ามาหาตัว   คนเราจึงเป็นเหมือนสนามแม่เหล็ก ซึ่งมีทั้งขั้วบวก และ ขั้วลบ   แต่ศาสนาพุทธ สอนให้เกิดการปล่อยวาง  ทั้งสองขั้ว ไม่มีตัวตนซึ่งเป็นที่ตั้งของแม่เหล็ก   แต่ไม่ใช่ว่าผู้ที่ท่านหลุดพ้นแล้วในชาติที่ยังมีธาตุขันธ์ อยู่จะไม่มีความรู้สึก ก็ไม่ใช่ เพราะธาตุขันธ์ท่านในชาติสุดท้ายยังมีอยู่ (เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียด  เราศึกษาและปฏิบัติไปจนกว่าจะรู้และเข้าใจได้ด้วยตนเอง หมดความสงสัยได้แท้จริง)  

ธรรมะเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน    เป็นเรื่องของบุคคลทุกคน  ที่ยังเวียนว่ายตายเกิด  ควรศึกษา เพื่อให้หลุดพ้นจากวัฏฏะสงสาร
12/7/54 โพสต์โดย โชคดี2011
25 จาก 28
ขอตอบว่า....................เป็นศาสนาแรกที่เข้ามาในเขตสุวรรณภูมิ แล้วบรมาจารย์ทั้งหลายเรียนรู้จนเข้าใจแล้วปฏิบัติได้ผลเป็นที่ประจักร์-------------------------------
ไม่มีข้อสงสัยแล้วก็สอนให้คนที่ยังไม่รู้ที่ยังไม่เข้าใจ ให้เข้าใจ ให้เห็นผล พูดง่าย ๆ บรรพบุรุษไทยสมัยก่อนทำมาดี---------------------------------
เลยทำให้คนไทยได้ของดีมากๆ ไว้ในประเทศไทยยาวนานจนถึงทุกวันนี้----------------------------
อย่างประเทศรอบๆ ที่หันไปนับถือศาสนาอื่นเพราะว่า............บรรพบุรุษในประเทศนั้น ๆ ไม่เห็นความสำคัญไม่ได้ตั้งใจทำตามและปฏิบัติ-------------------------------
แล้วก็มองข้ามไปนับถือศาสนาอื่นๆ ไป --------------------------------------
พอเขาเปลียนไปนับถือศาสนาอื่นบรรพบุรุษของเขาในช่วงแรกๆ ตั้งใจปฏิบัติอย่างมาก ๆ-----------------------------------------------------
แล้วเห็นผลตามคำสอนนั้นๆๆๆ เขาเลยนับถือตามๆๆ กันมาอย่างเคร่งครัด --------------------------------------
ถ้าศาสนาอื่น ๆ เข้ามาก่อนพุทธ แล้วปฏิบัติอย่างจริงจัง ----------------------------
ป่านนี้ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีคนนับถือพุทธ..................................
แค่ 0.5% เท่านั้น ที่ยังเป็นพุทธ 90%+-------------------------------
อยู่ทุกวันนี้ก็ต้องขอบคุณบรรบุรุษของพวกเราท่านๆ เห็นค่าแล้วเก็บไว้------------------------------
ให้คนไทยจนถึงทุกวันนี้ไง-----------------------------------
29/8/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
26 จาก 28
ก่อนอื่นต้องขอออกบอกก่อนนะว่าศาสนาพุทธ "ไม่ใช่ศาสนาประจำชาติ" ไม่มีบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ประเทศไทยให้สิทธิเสรีทางการนับถือศาสนา ดังนั้นคนไทยสามารถนับถือศาสนาอะไรก็ได้ แต่ควรจะบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

จะถามว่าเพราะอะไรคนไทยถึงนับถือศาสนาพุทธ เราไม่สามารถหาคำตอบได้เพราะศาสนาพุทธเราก็นับถือตามบรรบุรุษมาแต่โบราณ แต่จะถามว่าทำไมคนไทยถึงนับถือศาสนาพุทธ อันนี้หาคำตอบได้ไม่ยากเพราะแต่ก่อนประเทศไทยเป็นหนึ่งในดินแดนสุวรรณภูมิ การเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้ลงมาถึงส่วนทั้งเจ็ดในดินแดนสุวรรณภูมิคือ พม่า ศรีลังกา ญวน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย โดยการอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราช  พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่สุวรรณภูมิในยุคนี้ นำโดยพระโสณะและพระอุตตระ พระเถระชาวอินเดีย เดินทางมาเผยแผ่พุทธศาสนาในแถบนี้ จนเจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับ

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์ เป็นสากล และตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลที่สุด มันคือปัจจุบันตลอดการ เราโชคดีครับที่นับถือศาสนาพุทธ
14/9/54 โพสต์โดย มาม่าของพระ
27 จาก 28
ศรัทธาในองค์พระศาสดา(พระพุทธเจ้า) รวมหลักศรัทธาในคำสั่งสอนของพระองค์ และศรัทธาในสาวกของพระองค์ค่ะ
4/10/54 โพสต์โดย วิชญาดา เล้าสุบินประเสริฐ
28 จาก 28
เชื่อไหมว่าตายแล้วต้องไปเกิด
เชื่อไหมว่าทุกสิ่งที่เราทำ ไม่ว่าดีว่าชั่วจะต้องย้อนกลับมาหาเรา
เชื่อไหมว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตมาจากเหตุที่เราเคยทำไว้
คนไทยทุกคนไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ
คนไทยหลายคนบอกว่านับถือศาสนาพุทธแต่ไม่ได้ปฏิบัติตัวแบบชาวพุทธ
คนที่มีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาคือผู้ที่เคยสะสมบุญมาตั้งแต่อดีต จึงได้เกิดมาภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน
12/10/54 โพสต์โดย tank.012
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เพื่อน ๆๆ นับถือศาสนาอะไรกัลคับ
...........ศาสนาอะไรที่คนนับถือน้อยที่สุด..........
นับถืออะไรกันบ้างคับ
ผมคิดว่าศาสนาพุทธดีเพราะศาสนพ่อแม่ครับแต่ฝรั่งฉลาดๆหลายคนทำไมถึงนับถือศาสนาคริตส์ครับ
พระพุทธเจ้าก่อนจากพระสมณโคดมนับถือศาสนาอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู