หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
มวล(mass=m) ของวัตถุ คืออะไร
มันคืออะไร
ฟิสิกซ์ | วิทยาศาสตร์ 30/5/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
มวล (Mass) โดยทั่วไป เป็นคุณสมบัติทางกายภาพเฉพาะตัวของสสาร มีอยู่ 2 ชนิด คือ มวลอินเนอร์เชีย (Inertial mass) เป็นคุณสมบัติเฉพาะของวัตถุ ที่ต่อต้านการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ กับมวลความโน้มถ่วง (Gravitational mass) เป็นคุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วง มวล 2 ชนิดนี้ แต่เดิมมาเข้าใจกันว่าไม่เหมือนกัน แต่ได้รับการพิสูจน์โดยการทดลอง เมื่อศตวรรษที่ 19 โดย Roland Eotvos ว่า มวลทั้งสองนี้ แยกให้เห็นแตกต่างกันไม่ได้ กล่าวคือ ..มวลอินเนอร์เชีย (mi) = มวลความโน้มถ่วง (mg)
30/5/54 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 2
มันคือสิ่งที่แสดงถึงสภาพเฉื่อยของวัตถุครับ ยิ่งมีมาก วัตถุยิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

ที่มาที่แท้จริงของมวลเป็นอย่างไรยังไม่มีใครทราบแน่ชัด
สมมุติฐานปัจจุบันคือเป็นอันตรกิริยาของสสารที่กระทำผ่านอนุภาคฮิกส์(Higg's boson) อนุภาคนี้ปัจจุบันยังตรวจหาไม่พบ
1/6/54 โพสต์โดย Lugia
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ใครค้นพบทฤษดีแรงโน้มถ่วมของโลก
โมเมนตัมความเฉื่อยของวัตถุ คืออะไร ครับ แล้วหายังไง หรอครับ
แรงดึงดูดของดาวต่างๆ เกิดจากอะไร
โลกมีแรงดึงดูดได้อย่างไร
แรงโน้มถ่วงมาจากไหน...
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู