หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ไทยใช้ในปัจจุบัน เป็นฉบับที่เท่าไหร่ ?
และเป็นฉบับปี พ.ศ.ใด
เศรษฐกิจ 9/6/54 โพสต์โดย ครูแก่
คำตอบ
1 จาก 4
11 ครับ
9/6/54 โพสต์โดย ฐิติวัสส์
2 จาก 4
น่าจะฉบับที่ 10 นะครับ พ.ศ.2550 - 2554 ครับ
ตามที่เรียนมาครับ
9/6/54 โพสต์โดย กูรูน้อย
3 จาก 4
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554). แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 10 )
พ.ศ.2550 - 2554
1.  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 10  ตุลาคม  2549
2. ประกาศใช้วันที่ 19  ตุลาคม  2549
3. เป็นแผนระยะ 5 ปี คือตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 ? ปีงบประมาณ 2554
4. มีผลบังคับใช้  1 ตุลาคม 2549 ? 30 กันยายน 2554
10/6/54 โพสต์โดย Lextoyo
4 จาก 4
ผมจำใด้แต่ฉบับแรกครับ  พศ 2505  สม้ยจอมพลผ้าขาวม้าแดง เป็นนายกรัฐมนตรี
10/6/54 โพสต์โดย amkai.cherry
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มีกี่ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาคืออะไร
ประเทศพัฒนาแล้วนี่ มีการลดขั้นมั้ยครับ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจก่อให้เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร
ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู