หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การเจริญสมถะกรรมฐานกับวิปัสนากรรมฐานต่างกันอย่างไร และผลการปฏิบัติแต่ละอย่างเป็นอย่างไร
แล้วต้องมีพิธีการอย่างไรบ้างครับ และบทสวดอะไรบ้าง
ศาสนา | ธรรมะ 16/3/53 โพสต์โดย xswd
คำตอบ
1 จาก 4
ผมเคยอ่านหนังสือของท่านพุทธทาส เรื่องอานาปานสติ ผมว่าดีนะครับ ลองอ่านแล้วทำตามดู
อานาปานสติ ถ้าดูเผินๆ มันจะเป็นสมถะ แต่ถ้าเข้าใจแล้วทำต่อจนจบกระบวนการ
อานาปานสติจะพาเราไปถึงวิปัสนาได้เลยครับ ..
16/3/53 โพสต์โดย mardi
2 จาก 4
http://sites.google.com/site/smartdhamma/home_anapanasati_buddhadhasa
16/3/53 โพสต์โดย mardi
3 จาก 4
สมถะกรรมฐาน วิปัสนากรรมฐาน ต่างกันตรงที่ สมาธิ สติ
สมถะกรรมฐาน เป็นการฝึกหัดจิต เพื่อให้มีสมาธิ
วิปัสนากรรมฐาน เป็นการฝึกหัดจิต ให้มีสติ และสมาธิ
ผู้ต้องการนิพพานจะเลือกปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน มากกว่า สมถะกรรมฐาน
วิปัสนากรรมฐานมีหลากหลายวิธี แต่วิธีที่ดี ที่สุด คือ อานาปานสติ แค่นี้ไม่พอให้เดินจงกลมด้วย โดย เดินก่อนนั่ง

พิธีการไม่เกี่ยว และไม่มีบทสวดอะไร
เพราะนี่คือการปฏิบัติพูดจริงทำจริง
อย่างแรก สวดมนต์ สมาทานศีล
ต่อมา ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้ปฏิบัติ
จากนั้นเดินจงกลม เวลาเดินเท่ากับนั่งสมาธิ
ยืนนึกในใจว่ายืนหนอเอาให้พอรู้ว่ายืน ก็นึกต่อว่าอยากเดินพออยากเดินก็เริ่มเดิน
เอาเสต็บแรกนะคะ ขวาหนอ ซ้ายหนอ ขวาหนอสำหรับเท้าขวา ซ้ายหนอสำหรับเท้าซ้าย เดินไปเรื่อยๆ
พอห้าเมตรก็หยุด หยุดแล้วก็นึกว่า หยุดหนอจนรู้ว่่าหยุด ต่อไปก็นึกว่าอยากกลับหนอ จนรู้ว่าอยากกลับแล้วหมุนขวากลับ
ขวาหมุนก็นึกว่ากลับ ซ้ายหมุนก็กลับหนอ พอมาหมุนก็นึกต่อว่ายืนหนอจนรู้สึกว่ายืนอยู่ แล้วนึกต่อไปว่า อยากเดินจนอยากเดินแล้วก็เดิน
ท่องจนรู้สึกว่ากำลังทำอะไรอยู่ เขาให้ท่อง สามรอบค่ะ
พอสุดทางทำแบบเดิม จนครบเวลาที่เรากำหนดไว้ ก็มานั่งสมาธิ
กระบวนการยุ่งยาก เพราะต้องการให้สติอยู่กับตัว แต่ว่าใจร้อนนั่งเลยละกัน
หายใจเข้าท้องยุบ หายใจออกท้องพอง นั่งจนครบเวลาที่เรากำหนด
ก็แผ่เมตตา จบการปฏิบัติธรรม

ถ้าว่างไปยุวพุทธิกสมาคมไปเรียนกับคุณแม่สิริกรินชัยละกัน
16/3/53 โพสต์โดย ฉันรักเมืองไทย
4 จาก 4
ต้องมีพิธีการอย่างไร ...
ตอบว่า ศีล ธุดงค์ บุพพภาคของการเจริญสมาธิ และ บุพพกิจของการเจริญสมาธิ ครับ

เกี่ยวกับศีล ท่านวางหลักใหญ่ ๆ ไว้ว่า
สำรวมในสิกขาบททั้งในปาฏิโมกข์ และนอกปาฏิโมกข์อย่างหนึ่ง,
สำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้รู้สึกยินดียินร้ายในเมื่อตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง เป็นต้นอย่างหนึ่ง,
หาเลี้ยงชีวิตและทำการเลี้ยงชีวิตในลักษณะที่ชอบที่ ควรอย่างหนึ่ง,
และอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นข้อสุดท้าย ก็คือการบริโภคปัจจัยสี่ ด้วยสติสัมปชัญญะ ที่สูงสุดหรือสมบูรณ์

ธุดงค์ ก็มิได้มีความหมายอะไรมากไปกว่า
ความสันโดษมักน้อยในเรื่องการ เป็นอยู่ หรือ การบริโภคปัจจัยสี่
ธุดงค์อีกข้อหนึ่งท่านระบุไว้เกี่ยวกับการฝึกฝนตัวเอง ให้แข็งแกร่งโดยเฉพาะ และมุ่งหมายที่จะขจัดการแสงหาความสุขจากการนอนโดยตรง จึงแนะนำให้มีการปฏิบัติธุดงค์ข้อนี้ด้วยการไม่ให้นอนเลยเป็นครั้งคราว

สิ่งที่ต้องทำไปในฐานะที่เป็นบุพพภาคของการเจริญ กัมมัฏฐานนั้น ไม่มีอะไรที่จะเป็นพิธีรีตองไปได้ เพราะไม่ใช่เรื่องของพิธีรีตองแม้แต่น้อย. มันเป็นหน้าที่โดยตรงบ้าง เป็นเทคนิคของการแวดล้อมจิตใจให้มีกำลัง และให้เดินตรงแน่วแน่ไปในหนทางอันลึกซึ้งบ้าง ล้วนแต่มีเหตุผลของมันเองโดยเฉพาะ. ขอให้ทุกคนระมัดระวังตั้งใจทำให้ดีที่สุด ให้ตรงตามความหมายอันแท้จริงของเรื่องนั้น ๆ

บุพพกิจที่ใกล้ชิด หรือเฉพาะเจาะจง ต่อการทำกัมมัฏฐาน ได้แก่
(ก) การทำอุปมา เป็นหลักประจำใจ   “คนมีปัญญา ยืนหยัดมั่นคงอยู่บนแผ่นดิน ฉวยอาวุธที่คมด้วยมือ ลับที่หินแล้ว มีความเพียรถางป่ารกให้เตียนไปได้”
(ข) การตัดปลิโพธ   ตัดปลิโพธคือสิ่งที่เป็นกังวล อันจะเกาะเกี่ยวหรือรบกวนใจต่าง ๆ ทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่และเรื่องหยุมหยิม
(ค) การเลือกสิ่งแวดล้อม   เลือกสถานที่ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่สนับสนุนแก่การปฏิบัติของตนให้ดีเท่าที่จะทำได้
(ฆ) การเตรียมตัวทั้งทางหลักวิชา และทางปฏิบัติ
     ... พุทธทาส
16/3/53 โพสต์โดย mardi
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
พี่พี่สมถะหมายถึงอะไรครับพี่
หลวงปู่เทพโลกอุดร
การทำสมถกรรมฐานเอื้อต่อการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างไร
มีวัดไหนในกรุงเทพฯ ที่สอนวิปัสนากรรมฐานบ้างคะ .. อยากไป
วิปัสนากรรมฐานนั้นต้องเอารูปนามเป็นอารมณ์ นอกนั้นเป็นสมถกรรมฐาน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู