หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การอภิปรายคืออะไร
การเมือง | สังคม 2/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 2
การอภิปราย ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 ได้ให้ความหมายไว้ว่า "การอภิปราย หมายถึง การพูดจาหรือการปรึกษาหารือกัน" (พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493, 2523 : 992)
ผะอบ โปษะกฤษณะ ให้ความหมายของการอภิปรายคือ การที่บุคคลกลุ่มหนึ่งมีเจตนาจะพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งปรึกษาหารือกัน ออกความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่ หรือเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับให้ได้ทราบซึ่งในที่สุดก็มีการตัดสินตกลงใจร่วมกัน
สุจริต  เพียรชอบ ให้ความหมายของ"การอภิปรายคือการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งประมาณ 5 - 20 คน มีความรู้ความสนใจในเรื่องเดียวกัน หรือ มีปัญหาในทำนองเดียวกันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน"
30/3/51 โพสต์โดย dfaf
2 จาก 2
การอภิปราย ความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 ได้ให้ความหมายไว้ว่า "การอภิปราย หมายถึง การพูดจาหรือการปรึกษาหารือกัน" (พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493, 2523 : 992)
ผะอบ โปษะกฤษณะ ให้ความหมายของการอภิปรายคือ การที่บุคคลกลุ่มหนึ่งมีเจตนาจะพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งปรึกษาหารือกัน ออกความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่ หรือเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับให้ได้ทราบซึ่งในที่สุดก็มีการตัดสินตกลงใจร่วมกัน
16/12/56 โพสต์โดย Chompoo-nut
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมต้องปิดสภา "ก่อนมีข้อสรุป"ครับ
------ ความไว้......วางใจ -------
ธธมมะคืออะไร
สภากาแฟ คืออะไร
ผัดสามเกลอคืออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู