หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คำถวายเทียนเข้าพรรษา
คำบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง ปูเชมะ

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง ปูเชมะ

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง ปูเชมะ

คำนมัสการพระรัตนตรัย
(หัวหน้าสวดนำ ให้ผู้อื่นสวดตาม)

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ ๑ ครั้ง)*

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ ๑ ครั้ง)*

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)*คำขอศีล 5 และไตรสรณคมน์

มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ


ในช่วงนี้พระท่านจะให้ศีลเรา พูดตามพระสงฆ์

คำนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้า
(หัวหน้ากล่าวนำ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

คำถวายเทียนจำนำพรรษา

เอตัง มะยัง ภันเต ปะทีปะยุคัง สะปะริวารัง เตมาสัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ อิมัส์มิง อาวาเส

ภิกขุ สังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ

เอตัง ปะทีปะยุคัง สะปะริวารัง ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ

ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

คำแปล :- ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอนอมถวายเทียนจำนำพรรษาคู่นี้ พร้อมทั้งของบริวาร แด่พระสงฆ์ในอาวาสนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดไตรมาส ขอพระสงฆ์จงรับเทียนจำนำพรรษาคู่นี้ พร้อมทั้งของบริวาร เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ.


จากนั้นประเคนเทียนจำนำพรรษา และปัจจัยต่างๆ แล้วกรวดน้ำ รับพรจากพระสงฆ์

ที่มา:http://gotoknow.org/blog/neampea3/194182

***** สำหรับตัวผมเองและเผื่อใครจะนำไปใช้คร๊าบ *****
วัฒนธรรม | ข้อมูล | ประเพณี 13/7/54 โพสต์โดย อลเวง
คำตอบ
1 จาก 1
สาธุ ถวายเทียนหรือหลอดไฟ ชีวิตจะได้รุ่ง มีแต่ทางสว่าง
13/7/54 โพสต์โดย ตรีเทพแซ่บู้
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ดึกแล้ว!! พุทธศาสนิกชนอย่าลืมสวดมนต์ก่อนนอนนะ
อาราธนาศีล 5
มาปฏิบัติธรรมศีล5กันเถอะ
ธรรม Every Times 709
ใครสวดมนต์ก่อนนอนกับบ้างนะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู