หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สมบัติของเส้นขนานมีอะไรบ้าง
คณิตศาสตร์ 21/2/55 โพสต์โดย jujyt
คำตอบ
1 จาก 2
คือ เส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกัน ไม่ตัดกัน และมีระยะห่างระหว่างเส้นทั้งสองเท่ากันเสมอ เส้นขนานอาจเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งก็ได้ เช่น รางรถไฟ ขอบยางในรถยนต์
เส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นตรงเดียวกันย่อมขนานกัน และเส้นตรงที่ขนานกับเส้นตรงเดียวกันย่อมขนานกัน
21/2/55 โพสต์โดย DREAMCATCHER
2 จาก 2
นิยาม เส้นตรงสองเส้นที่บนระนาบเดียวกันขนานกันเมื่อเส้นทั้งสองนี้ไม่ตัดกัน
หลักการง่ายที่ใช้พิจารณาว่าเส้นตรงสองเส้นขนานกันหรือไม่
    1. ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของ
เส้นตัดรวมกันเป็น 180 องศา
    2. ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง ทำให้ขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้น
ตัดรวมกันเป็น 180 องศาแล้ว เส้นตรงคู่นี้จะขนานกัน
    ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นขนานและมุมแย้ง
    1 . ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากัน
    2 . เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง ถ้ามุมแย้งที่เกิดขึ้นมีขนาดเท่ากันแล้วเส้นตรงคู่นั้นจะ
ขนานกัน
ตามเว็บ http://k.domaindlx.com/mymath/math8.htm นี้
22/2/55 โพสต์โดย kaosan751
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
โจทย์คนิตช่วยแกหน่อยครับ
สมบัติกลัวอะไร?
สมบัติทั่วไปของสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างคับ
ถ้าผู้หญิงคนอายุ25แต่งงานกับผู้ชายอายุ44คุนจะมองไม่ดีปะถ้าผู้หญิงรักจริงๆละคุนจะมองว่าเกาะหรือหวังสมบัติปะ
วันนี้หวยออกเลขอะไรอะใครรู้บ้างค่ะ เลข 3 ตัวบนตรง ๆ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู