หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การสืบพันธ์หมายถึง ?
วิทยาศาสตร์ 5/6/53 โพสต์โดย ปิยะนันท์ มูลทอง
คำตอบ
1 จาก 3
การแพร่ขยาย  เพิ่มเผ่าพันธุ์ ดำรงเผ่าพันธุ์  ของสิ่งมีชีวิต ครับ
5/6/53 โพสต์โดย ผม น่ารัก
2 จาก 3
การเพิ่มจำนวนลูกหลานที่มีลักษณะเหมือนเดิมของสิ่งมีชีวิต โดยที่สิ่งมีชีวิตรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นนี้จะทดแทนสิ่งมีชีวิตรุ่นเก่าที่ล้ม หายตายจากไป ทำให้สิ่งมีชีวิตเหลือรอดอยู่ในโลกได้โดยไม่สูญพันธุ์ไป การสืบพันธุ์มี 2 วิธี คือ

การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (Asexual reproduction) เป็นการเพิ่มจำนวนลูกหลานที่ไม่ต้องอาศัยเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง และไม่มีการผสมกันของเซลสืบพันธุ์ เช่น การแบ่งเซลของแบคทีเรีย การแตกหน่อของไฮดรา

การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (Sexual reproduction) เป็นการสืบพันธุ์ที่ต้องอาศัยเพศโดยที่มีการสร้างเซลสืบพันธุ์เพศผู้และเซล สืบพันธุ์เพศเมียแล้วผสมกันเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตหน่วยใหม่ซึ่งมีลักษณะเหมือน พ่อและแม่
5/6/53 โพสต์โดย LordHades
3 จาก 3
การเพิ่มมนุษย์
8/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ความหมายของชื่อ
คุณคิดว่า คน สืบเชื้อสายมาจากลิงหรือไม่
หากค่านิยมของการมีทายาทไว้เพื่อสืบสกุลหมดไปจากโลกนี้?
??? หรือ ความรัก ความผูกพันธ์ จะฝังอยู่........เต็มหัวใจ ???
นานไหม กว่าจะเกิดความผูกพันธ์กับใครคนหนึ่ง ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู