หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิทยาศาสตร์ประยุกต์คืออะไร
วิทยาศาสตร์ 27/6/55 โพสต์โดย Tae Rock
คำตอบ
1 จาก 1
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หมายถึง วิชาที่ศึกษาและเน้นปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี เช่น เกษตรกรรม แพทย์ วิศวกรรม ซึ่งวิทยาศาสตร์แขนงนี้ ได้นำเอาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์กายภาพเข้าประยุกต์ทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เน้นการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ ดังนั้นจึงต้องมีความรู้ทางทฤษฎี และสามารถพัฒนาและคิดค้นสิ่งใหมม่ๆได้เสมอๆ
27/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
Porcelain Fairness คืออะไรค่ะ
จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตของคุณคืออะไร ?
erythrosin-B คืออะไร
แร่รัตนชาติคืออะไร
มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุคือ??
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู