หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เปรียบเทียบผลการใช้เอ็มอาร์ไอกับเจาะไขสันหลังต่างกันอย่างไร
น้ำหอม | แบรนด์ 5/2/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
MRI เป็นการวิเคราะห์จากผลการสะท้อนของภาพทางการแพทย์
การเจาะมาตรวจมันแน่นอนกว่า เพราะตรวจสอบพยาธิได้ละเอียดกว่า
โดยส่วนใหญ่จะเริ่มจากการตรวจสอบจากการตอบสนองจากภายนอกก่อน
จากนั้นค่อย MRI เพือดูข้อมูลจากภาพที่ได้จากการสะท้อน เมื่ออยากทราบข้อมูลลงลึกก็ต้องเจาะ
5/2/54 โพสต์โดย ป2
2 จาก 3
แล้วแต่ว่าโรคอะไรครับ บางโรคก็ MRI ดีกว่า เช่นใน multiple sclerosis บางโรคก็ต้องเจาะน้ำไขสันหลังเท่านั้นครับ เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
บางอย่างก็มักจะทำคู่กันไป เพราะให้ข้อมูลคนละแบบกัน อันนึงเห็นภาพว่าส่วนไหนเป็นอย่างไร อีกอันนึงนำมาวิเคราะห์ทางเคมี และเพาะเชื้อได้ เป็นต้นครับ
6/2/54 โพสต์โดย GrerkZilla
3 จาก 3
MRI เป็นการศึกษาทางกายวิภาคเป็นหลัก ดูว่ามีพยาธิสภาพอะไรตรงไหน
CSF analysis เป็นการศึกษาทางเซลล์วิทยาเป็นส่วนใหญ่ หรือศึกษาทางชีวะเคมีครับ หรือทำการเพาะเชื้อ เป็นต้น
12/2/54 โพสต์โดย หมอนทอ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สมองแะไขสันหลังมีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการทำหน้าที่อย่างไร
ถ้าเลือด(ประเทศไทย)เป็นเพิษควรทำอย่างไร
เจาะหูเป็นรูแล้วมันบวม ใครเป็นแบบผมบ้าง
เด็กกล้ามเนื้ออ่อนแรง
อาการแปลก ๆ คอบวม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู