หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ลมบก ลมทะเล ลมพายุ คืออะไร
วิทยาศาสตร์ 7/2/53 โพสต์โดย 001100
คำตอบ
1 จาก 1
ลมบกและลมทะเล เกิดจากความร้อนซึ่งแตกต่างกันระหว่างบริเวณทะเลและพื้นดินตามชายฝั่งในตอนเช้าและตอนบ่าย เวลากลางวันผืนแผ่นดินตามชายฝั่งได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์ ทำให้มีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณทะเล ดังนั้นอากาศในบริเวณแผ่นดินจึงมีความแน่นน้อยกว่า และความกดก็ลดลงด้วยจึงลอยตัวขึ้น ดังนั้นอากาศเย็นตามบริเวณทะเลจะพัดเข้ามาแทนที่ ลมซึ่งพัดจากทะเลนี้เรียกว่า "ลมทะเล" (sea breeze) ซึ่งเกิดขึ้นในตอนบ่ายและเย็น นอกจากตามชายฝั่งทะเลแล้ว ลักษณะคล้ายลมทะเลนี้อาจจะเกิดขึ้นตามทะเลสาบใหญ่ ๆ ก็ได้
ส่วนมากลมบก (land breeze) นั้น เกิดขึ้นในทิศตรงกันข้ามกับทะเล และมีกำลังแรงน้อยกว่า กล่าวคือในตอนกลางคืนพื้นน้ำมีอุณหภูมิสูงกว่าผืนแผ่นดิน ดังนั้นอากาศในบริเวณทะเลซึ่งมีความแน่นน้อยกว่าจะลอยตัวขึ้น อากาศเย็นในบริเวณแผ่นดินจะพัดออกไปแทนที่

ลมพายุ คือลมที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศอย่างรวดเร็ว และรุนแรงซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน เช่น พายุดีเปรสชั่น พายุไต้ฝุ่น เป็นต้น
7/2/53 โพสต์โดย Fอ-FIRST
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ลมบกลมทะเลคืออะไร
ลมบก ลมทะเลเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบอาชีพใดมากที่สุด
นาฬิกา ....
ช่วยตอบหน่อยคราฟฟฟฟ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู