หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อธิบายวิธีการปลูกพืชเศรษฐกิจระยะสั้น
 ข้อ 1.อธิบายวิธีการปลูกพืชเศรษฐกิจระยะสั้น  ข้อ  2.อธิบายประโยชน์ของการปลูกพืชเศรษฐกิจ
อาหารปลอดสาร | ชีววิทยา 10/3/54 โพสต์โดย jorn
คำตอบ
1 จาก 1
1.พืชเศรษฐกิจระยะสั้น หมายถึงพืชที่ปลูกในระยะเวลาที่ไม่นานก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง
2.ประโยชน์ของการปลูกพืชเศรษฐกิจคือ เป็นพืชที่มีความต้องการของตลาดสูง หากขาดไปหรือมีไม่พอเพียงจะเกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่างมาก เช่น ปาล์มน้ำมัน ซึ่งขณะนี้ขาดแคลนอย่างหนัก ทำให้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย
10/3/54 โพสต์โดย phetchnamaek
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คำถามเกี่ยวกับพืช?
วิธีการเพาะพันธุ์พืชโดยการใช้เมล็ดมีกี่แบบ
ต้องการถามเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชไร้ดิน
ต้นไม้ที่มีรากงอกโดยการแช่น้ำ เวลาปลูกทำอย่างไรไม่ให้เหี่ยวคะ
ประโยชน์ของการปลูกพืชคลุมดิน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู