หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วุฒิปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ มีอะไรบ้าง
รับสมัครนักเรียนใหม่ | นักศึกษาปริญญาโท | เอ็นทรานซ์ | สอบปริญญาโท | สอบวัดคุณสมบัติ 14/8/53 โพสต์โดย วโต
คำตอบ
1 จาก 1
มี 20 สาขา ค่ะ  คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) มีมติกำหนดคุณวุฒิปริญญาทางสังคมศาสตร์  

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่มา  http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=panakgan&topic=917


สืบเนื่องจากก.อบต.จังหวัดหลายจังหวัด ได้หารือกรณีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.อบต. กำหนดให้รับจากผู้มีคุณวุฒิปริญญาทางสังคมศาสตร์ ว่าหมายถึงคุณวุฒิการศึกษาใดบ้าง ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลครั้งที่ 10/2546 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2546 ที่ผ่านมา ก.อบต.จึงได้มีมติเห็นชอบกำหนดวุฒิปริญญาจำนวน 20 ทาง ถือเป็นปริญญาทางสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการรับรองคุณวุฒิซึ่งเป็นปริญญาทางสังคมศาสตร์ ที่กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ ก.อบต. ดังนี้

(1) ปริญญาทางบริหารธุรกิจ
(2) ปริญญาทางศิลปศาสตร์
(3) ปริญญาทางการศึกษา
(4) ปริญญาทางบัญชี
(5) ปริญญ าทางเศรษฐศาสตร์
(6) ปริญญาทางนิเทศศาสตร์
(7) ปริญญาทางรัฐศาสตร์
( ปริญญาทางครุศาสตร์
(9) ปริญญาทางรัฐประศาสนศาสตร์
(10) ปริญญาทางสังคมวิทยา
(11) ปริญญาทางนิติศาสตร์
(12) ปริญญาทางสังคมสงเคราะห์
(13) ปริญญาทางสุขศึกษา
(14) ปริญญาทางพาณิชยศาสตร์
(15) ปริญญาทางพัฒนาชุมชน
(16) ปริญญาทางการเงินและการธนาคาร
(17) ปริญญาทางปรัชญา
(1 ปริญญาทางภูมิศาสตร์
(19) ปริญญาทางจิตวิทยา
(20) ปริญญาทางอักษรศาสตร์
26/10/53 โพสต์โดย Sane Sa
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เรื่องการศึกษาต่อปริญญาตรี
ถ้าเราไปเรียนเอาวุฒิปริญญาตรีมาปรับเงินเดือนจะได้ใหม อีก 2 ปี
สมัครงานเซเว่นวุฒิปริญญาตรีมีตำแหน่งอะไรบ้าง
จบในระดับปริญญาตรี แต่ใช้วุติปริญญาตรีสมัครในตำแหน่งที่ใช้วุติ ปวส ขึ้นไป จะได้รับเงินเดือน15000หรือไม่
ในการสอบ กพ. ภาค ก. ใช้วุฒิปริญญาตรีในการสมัคร. การสอบ ภาค ข และภาค ค จะเป็นอย่างไรต่อคะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู