หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หน่อไม้ไผ่ตง ราคาต่อไร่
ปลูกต้นไม้ 28/7/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
++ต้นทุนการผลิตต่อไร่ จำนวน 1,106 บาท / ไร่ / ปี++

ไผ่ตง (Bamboo)

สถานการณ์ทั่วไป
ไผ่ตงเป็นไม้ยืนต้นเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งที่มีการปลูกแพร่หลายทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเพื่อการบริโภคและอุปโภค อีกอย่างช่วงระยะที่สถานการณ์ไผ่ออกดอก ทำให้เกษตรกรผลิตผลหน่อไม้ไผ่ออกไม่ได้ในขณะนี้

ลักษณะทั่วไปของพืช
พืชล้มลุก พืชยืนต้น การปลูกไผ่ ดินที่เหมาะสมได้แก่ ดินร่วนปนทราย ดินตะกอน จากน้ำพัดพามาหรือดินที่เกิดจากดินชั้นล่างผุพังกลายเป็นดิน ไผ่มักจะขึ้นในดินทรายที่ระบายน้ำดี และมี ค่า pH 5.5-6.5 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1,000 มิลลิเมตรต่อปี

พื้นที่ส่งเสริม
จังหวัดต่าง ๆ ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
พื้นที่ปลูกปลูก
350,000 ไร่ (2540)
พันธุ์ที่ส่งเสริม
พันธุ์ตงดำและพันธุ์ตงเขียว
ต้นทุนการผลิตต่อไร่
จำนวน 1,106 บาท / ไร่ / ปี

ผลผลิต
ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 467,950,000 กิโลกรัม (2540)
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 1,337 กิโลกรัมต่อไร่(2540)
ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้ ราคาหน่อไม้ไผ่ตงกิโลกรัมละ 10 - 15 บาท (2540)
ปริมาณการใช้ในประเทศ 252,109 ตัน (2539)
ปริมาณการส่งออก จำนวน 51,198 ตัน มูลค่า 1,065.6 ล้านบาท (2539)
ปริมาณการนำเข้า จำนวน 363 ตัน มูลค่า 14.5 ล้านบาท (2539)

การปลูก
การเตรียมหลุมปลูก โดยการนำปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยร๊อคฟอสเฟต ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จำนวน 1-1.5 กิโลกรัมต่อหลุม และปุ๋ยร๊อคฟอสเฟตจำนวน 200-300 กรัมต่อหลุม รองก้นหลุมปลูก
ระยะปลูก 6x6 เมตร
จำนวนต้นต่อไร่ 45 ต้นต่อไร่

การดูแลรักษา
การให้ปุ๋ย เมื่อทำการกำจัดวัชพืชเสร็จแล้ว ให้ทำการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ประมาณ 20-25 กิโลกรัมต่อไร่ โดยการโรยรอบโคนต้นไผ่ตงในรัศมีประมาณ 30 เซนติเมตร ส่วนในครั้งที่ 2ทำการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 จำนวนประมาณ 30-40 กิโลกรัมต่อไร่ โดยการโรยรอบๆ กอ เช่นเดียวกัน
การให้น้ำ ต้นไผ่ตงปลูกใหม่ ในระยะแรกนั้นจะขาดน้ำไม่ได้ต้องการดูแลรดน้ำให้ดินมีความชื้นอยู่เสมอ หลังจากนั้นเมื่อไผ่ตงตั้งตัวได้ดี อาจเว้นวันระยะห่างออกไปบ้าง ปริมาณและการให้น้ำขึ้นอยู่กับความชื้นของดิน
การตัดแต่งกอไผ่ เมื่อกอไผ่อายุ 1 ปี จะมีลำต้น 1-2 ลำ ทั้งนี้รวมทั้งกิ่งแขนงขึ้นเกะกะบริเวณโคนกอไผ่เพื่อทำความสะอาดให้โปร่ง ไม่ให้เป็นที่สะสมของโรคและแมลงต่างๆ

การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
แมลงพวกเจาะไชหน่อและปล้องอ่อนเช่น ด้วงงวงปีกแข็ง และพวกเพลี้ยแป้ง เมื่อพบว่ามีแมลงระบาด ใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชผสมน้ำราดที่หน่อและโคนต้น
แนวทางในการส่งเสริม
ส่งเสริมให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกไผ่ตงเพิ่มขึ้น โดยให้ปลูกทั้งไผ่ตงดำและไผ่ตงเขียวผสมกันไปในสวนเดียวกันเพื่อลดความเสี่ยง
ปัญหาอุปสรรค
ผลผลิตไม่เพียงพอ เนื่องจากเกิดวิกฤตไผ่ตงออกดอก
7/8/53 โพสต์โดย สติง
2 จาก 2
สนใจมานานแล้วครับเพราะว่าภาคใต้มีน้ำจากธรรมชาติเหลือเฟือทั้งปี เหมาะแก่การทำการเกษตรที่สุดเลย เสียอย่างเดียวภาคใต้พื้นที่ไม่เหลือเฟือเพราะเน้นที่ผลผลิตหลักก็คือปาล์มน้ำมันกับยางพารากันหมด ถ้าคิดจะปลูกแต่มีที่ดินอยู่ไกลบ้านไม่มีคนดูแล อิอิโดนขโมยตัดแน่ๆ
20/12/53 โพสต์โดย ลูกกอล์ฟบินได้
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ไผ่.............ช่วยสร้างอาชีพ..............ได้อย่างไร?
ความเชื่อของคนเกี่ยวกับไม้ไผ่
วิธีทำถ่านไม้ไผ่
ไม้ไผ่
อันดับหนึ่ง ส่งข้าวเราได้อะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู