หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
พฤติกรรมเสี่ยงของคนที่ไม่ออกกำลังกาย
...........................................
อารมณ์ | ปัญหาคาใจ 12/1/53 โพสต์โดย รัลมิลจิ
คำตอบ
1 จาก 3
ไม่น่ารัก
ไม่สดชื่น
ไม่แข็งแรง
ไม่สดใส
สิวอาจขึ้น
ระบบขับถ่ายไม่ค่อยดี
ไขมันในเลือดสูง
นอนไม่หลับ
ฯลฯ
12/1/53 โพสต์โดย tina
2 จาก 3
คอเลสเตอรอล(ไขมันในเลือด) สูง
เสี่ยงต่อการเกิดการอุดตันของเส้นเลือด เส้นเลือดในสมองแตก เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต
เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ โรคอ้วน และอีกหลายๆโรค
ไม่มีอะไรดีเลยครับ
12/1/53 โพสต์โดย jitsin
3 จาก 3
วิกฤติวัยรุ่นไทยกับ 3 พฤติกรรมเสี่ยง
วันที่ 26 พฤษภาคม 2547


นักวิชาการระบุวัยรุ่นไทยเข้าสู่ภาวะวิกฤติพบพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้อนาคตของชาติเติบโตเต็มไปด้วยปัญหา ชี้นิยมความรุนแรง มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เห่ออาหารแฟชั่น คือ 3 ความเสี่ยงที่น่ากังวล พร้อมเรียกร้องสังคมเอาใจใส่ ต่อปัญหาวัยรุ่น และวอนครอบครัวหันหน้าเข้าหากันยามเกิดปัญหา

รศ.ชาย โพธิสิตา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงปัญหาวัยรุ่นในปัจจุบันว่า เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมาก สำหรับปัญหาสุขภาพของวัยรุ่นไทย เพราะจากการสำรวจงานวิจัยด้านสุขภาพของวัยรุ่นไทย พบว่ามีปัญหาที่สังคมต้องร่วมกันตระหนักถึง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก วัยรุ่นที่ติดสารเสพติดที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และ วัยรุ่นมีปัญหาในเรื่องของโภชนาการที่ไม่ถูกต้อง การรับประทานอาหารที่เป็นพวกอาหารขยะมากเกินไป หรือบางครั้งก็มักจะรับประทานอาหารตามแฟชั่น หรือดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแฟชั่นเพิ่มมากขึ้น ปัญหาของวัยรุ่นกลุ่มแรกมีค่อนข้างมาก เพราะมีวัยรุ่นจำนวนมากที่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นแฟชั่นมากกว่าจะคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการจริง ๆ ซึ่งในเรื่องนี้มีผลต่อปัญหาสุขภาพการเจริญเติบโตโดยตรง

ปัญหากลุ่มที่ 2 คือ เรื่องของเพศสัมพันธ์ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจความลุ่มลึกของปัญหา และไม่เห็นตัวเลขที่ชัดเจนมากนักว่ามีกลุ่มวัยรุ่นที่ถูกกระทำรุนแรงทางเพศมากน้อยขนาดไหน โดยจะพบวัยรุ่นจำนวนไม่น้อยที่มีปัญหาเรื่องของการทำแท้ง โดยมูลนิธิสุขภาพหญิงรายงานว่า ร้อยละ 61ของผู้หญิงที่ทำแท้งนอกโรงพยาบาลนั้นมีอายุไม่เกิน 24 ปี และในจำนวนนั้นเป็นวัยรุ่นร้อยละ 30 มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ส่วนสถิติของกรมอนามัยพบว่าเด็กวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้ารับการรักษาภาวะแทรกซ้อนจากการทำแท้งกว่าร้อยละ 30 โดยสาเหตุที่วัยรุ่นไม่คิดแต่งงานเกิดขึ้นจากการถอยห่างและความไม่รับผิดชอบของผู้ชาย

ปัญหากลุ่มที่ 3 พบแนวโน้มนิยมความรุนแรงของวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงที่เกิดจากตัววัยรุ่นเป็นผู้กระทำเอง หรือความรุนแรงที่วัยรุ่นถูกกระทำจากคนอื่น ๆ ซึ่งกลุ่มที่ 3 มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากสังคมเปิดโอกาส หรือสร้างเงื่อนไขให้วัยรุ่นได้มีโอกาสใช้ความรุนแรงมากขึ้น

“กลุ่มที่ 3 น่าสนใจมาก เพราะมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มอัตรามากขึ้น และยังไม่มีใครเข้าไปศึกษาอย่างจริงจัง โดยจะพบว่าวัยรุ่นตามเมืองขนาดใหญ่จำนวนไม่น้อยที่เริ่มจับกลุ่มกันเป็นแก๊ง บางครั้งรวมกันเป็นแก๊งเพื่อก่ออาชญากรรม เช่น ปล้นรถแท็กซี่ หรือรวมแก๊งเพื่อแข่งรถ ซึ่งแนวโน้มการรวมแก๊งเพื่อก่อความรุนแรงของวัยรุ่นเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง และนั่นจะหมายถึงปัญหาสุขภาพร่างกายและชีวิตของวัยรุ่นเอง”

รศ.ชาย กล่าวว่า ปัญหาที่รุมเร้าวัยรุ่นไทยในขณะนี้ ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำลังสำคัญของประเทศชาติ เนื่องจากหากวัยรุ่นกลุ่มนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว จะสามารถเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้อย่างไร เช่นกรณีเด็กวัยรุ่นที่เคยทำแท้งนั้น ชีวิตพวกเขาจะผกผันอย่างไรบ้างเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง หากเราปล่อยให้ 3 กลุ่มปัญหาวัยรุ่นเติบโตขึ้น ซึ่งหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และปล่อยให้ปัญหาสุขภาพรุมเร้าวัยรุ่นอย่างที่เป็นอยู่ สามารถทำนายอนาคตของประเทศได้เลย เพราะเด็กกลุ่มนี้คือกลุ่มที่จะเติบโตเป็นกำลังหลักของประเทศ ตนคิดว่าถึงเวลาที่สังคมควรจะต้องใส่ใจต่อปัญหาวัยรุ่นให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เพราะหลายปัญหาซุกซ่อนเก็บงำรอวันที่จะเติบโต

สำหรับทางออกของปัญหาวัยรุ่น รศ.ชาย กล่าวว่า คงจะหนีไม่พ้น เวลาและครอบครัวที่จะมีให้กันและกันมากขึ้น พร้อมกันนี้ยังหมายรวมถึงความร่วมมือของคนในสังคมที่ต้องตระหนักถึงปัญหา และสร้างความเข้าใจวัยรุ่นมากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อจะได้ช่วยกันหาทางออกร่วมกันได้

ด้านสำนักงานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) รายงานสุขภาพคนไทยปี 2546 ว่า ประชากรที่มีอายุระหว่าง 10-24 ปี มีจำนวนอยู่ประมาณ 15.8 ล้านคน แต่ในกลุ่มคนจำนวนดังกล่าว มีคนที่ไม่ออกกำลังกายอย่างใดอย่างหนึ่งเลยมากถึงกว่า 4 ล้านคน มีผู้ที่สูบบุหรี่จำนวนกว่า 1.5 ล้านคน พิการทางร่างกาย สมอง หัวใจ มากกว่า 100,000 คน ติดเชื้อเอชไอวีแล้วไม่น้อยกว่า 80,000 คน เข้ารับการรักษาเกี่ยวกับยาเสพติดปีละประมาณ 20,000 คน และวัยรุ่นหญิงที่มีอาการแทรกซ้อน อันเนื่องมาจากการทำแท้งปีละไม่น้อยกว่า 6,000 คน เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุยานยนต์ประมาณ 4,000 คนต่อปี นอกจากนี้ ยังพบว่าวัยรุ่นไทยยังมีพฤติกรรมเสี่ยงที่กลายเป็นสาเหตุหลักอันส่งผลต่อสุขภาพและชีวิต พบว่าวัยรุ่นมักมีพฤติกรรมเสี่ยงดังต่อไปนี้คือ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยร้อยละ 30.6 ไม่สวมหมวกกันน็อคร้อยละ 55.6 นั่งรถไปกับผู้ดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 18.8 ขับขี่เองหลังดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 12.1 พกพาอาวุธร้อยละ18 เคยอยู่ในเหตุการณ์ต่อสู้ทำร้ายร่างกายร้อยละ 31.5 เคยถูกข่มขืนร้อยละ 2.4 เคยฆ่าตัวตายร้อยละ 19 สูบบุหรี่ร้อยละ 44 ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ร้อยละ 33 เคยเสพยาบ้าร้อยละ 37.3 มีเพศสัมพันธ์แล้วร้อยละ 27.2 และเคยตั้งครรภ์ร้อยละ 8.8
12/1/53 โพสต์โดย คุงแรมโบ้
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ใครเคยกิน l-carnitine 750 mg
การออกกำลังกายมีผลดีอย่างไร?
ใครมีวิธีลดน้ำหนักเจ๋งๆ ก็มาแลกเปลี่ยนกันหน่อย
เวลาออกกำลังกาย>.<"~
ใครพอมีวิธีเพิ่มน้ำหนัก สำหรับคนผอมหน่อยสิครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู