หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีกี่อําเภอ
ข้อมูล 9/9/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 4
สุราษฎร์ธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ คือ อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อําเภอพุนพิน อําเภอคีรีรัฐนิยม อําเภอพนม อําเภอกาจนดิษฐ์ อําเภอเกาะสมุย อําเภอดอนสัก อําเภอไชยา อําเภอท่าชนะ อําเภอท่าฉาง อําเภอบ้านนาสาร อําเภอพระแสง อําเภอเวียงสระ อําเภอเคียนซา อําเภอบ้านตาขุน อําเภอเกาะพะงัน อําเภอบ้านนาเดิม อําเภอชัยบุรี
9/9/54 โพสต์โดย Lextoyo
2 จาก 4
หลายอำเภอค่ะ
17/9/54 โพสต์โดย waewfluke
3 จาก 4
บ้านคลองขาน
4/9/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 4
บ้านคลองขานอยู่อำเภออะไร
4/9/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
จังหวัดชลบุรีมีกี่อําเภอ
จังหวัดแพร่มีกี่อําเภอ
อําเภอในจังหวัดนครนายกมีกี่อำเภอ
อําเภอไชยา ห่างจาก ชุมพรกี่กิโลเมตร
อําเภอโคกโพธิ์ห่างจากพังงากี่กิโล
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู