หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติชุมชนบ้านบาตร
ประวัติ ความเป็นมาของชุมชนบ้านบาตร
วัฒนธรรม | ข้อมูล | ประวัติศาสตร์ 19/1/53 โพสต์โดย codafever
คำตอบ
1 จาก 2
ชุมชนบ้านบาตร (Unseen in Bangkok)  

ที่ตั้ง :                                เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาที่เหมาะแก่ท่องเที่ยว : สามารถเข้าชมการทำบาตรได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.
ลักษณะของสถานที่ :                ชุมชนบ้านบาตร อยู่ซอยบ้านบาตร ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร
                                               เป็นสถานที่ตีบาตรพระ แห่งเดียวในกรุงเทพมหานคร
ข้อมูลอื่นๆ ( มีโชว์ การแสดง ) : ชมการทำบาตรพระ
ที่อยู่ :                                ถนนบริพัตร
การเดินทางโดยรถประจำทาง/รถตู้ :      สาย 5 ,8 ,21 ,37 ,47 ,48 ,49 ,56 ,508

         บ้านบาตร เป็นชุมชนที่คนทั่วไปรู้จักันเป็นอย่างดี เนื่องจากมีชื่อเสียงทางด้านการทำบาตรพระ
มาตั้งแต่อดีต โดยที่หน้าบ้านของชุมชนดังกล่าวในแต่ละหลังจะมีอุปกรณ์และเครื่องมือการทำ บาตรพระ
ตั้งวางอยู่ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าในระยะหลังนี้ การทำบาตรพระในชุมชนได้ลดน้อยลงเป็นจำนวนมาก
ซึ่งขณะนี้เหลือเพียง 3 ครอบครัว ที่ยังคงยึดอาชีพการทำบาตรอยู่ นับตั้งแต่ที่ ประเทศไทยมีกรุงเทพ
มหานครเป็นราชธานี โดยพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ซึ่งอดีตทรงเป็นทหารหลวงใน
กรุงศรีอยุธยานั้น ทรงมีพระราชประสงค์จะให้พระราชธานีแห่งใหม่นี้เป็นศูนย์กลางประเทศ เป็นเมืองอู่ข้าว
อู่น้ำที่มั่งคั่ง สมบูรณ์ไม่แพ้กรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งรุ่งเรืองนั้น ชาวบ้านที่อพยพ มาจากกรุงเก่า และชาวบางกอก
เดิมนั้น ต่างก็ต้องปรับตัวให้ตนอยู่รอดมากที่สุด
         ดังนั้นชุมชนเดิมๆ ที่รวมกลุ่มเป็นหมู่บ้าน แบบเฉพาะถิ่นตน อาทิ กลุ่มชาวนา กลุ่มพ่อค้า กลุ่มชาวจีน
ชาวญวน หรือแม้แต่กลุ่มอาชีพดั้งเดิมก็ถูกปลุกให้เกิดขึ้น และที่ถนนบำรุงเมือง หลังวัดสระเกศ ใกล้ๆ กับ
เมรุปูนนั้น มีซอยย่อยๆ ที่ตั้งใกล้ๆ กันอยู่ยาวทั่วทั้งถนน ซึ่งในอดีตนั้น ที่ถนนแห่งนี้เคยเป็นแหล่งชุมชน
คนทำกินอาชีพหนึ่ง ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับ ชาวบ้านได้ตลอดทั้งปี ย่านนี้เราเรียก กันว่า "บ้านบาตร"
แนวคิดการทำ "หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล" ของรัฐบาลทักษิณ มิใช่เรื่องใหม่ เพราะนับตั้งแต่ 2 ศตวรรษ
มาแล้ว ที่ชาวบ้านจากกรุงเก่า ชาวบางกอกเดิม รวมทั้งชาวญวนอพยพที่พากันมา ตั้งถิ่นฐานใกล้ๆ กับวัด
สระเกศนี้เคยเป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านแทบทุกคนประกอบอาชีพคล้ายๆ กันจนเรียกอาชีพ ส่วนใหญ่ของแต่
ละถิ่นนั้นเป็นชื่อหมู่บ้านไป ที่ย่านถนนบำรุงเมืองนี้ก็มีลักษณะของหมู่บ้านตามอาชีพเช่นกัน อย่างชุมชน
บ้านดอกไม้ที่อยู่ข้างวัดสระเกศฝั่งคลองโอ่งอ่างก็เป็นหมู่บ้านทำ ดอกไม้ไฟ พลุ ตะไล และหมู่บ้านบ้านบาตร
ดังที่เกริ่นไว้ในข้างต้น ก็ทำธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายบาตรพระเช่นเดียวกันหมด ด้วยเหตุที่ทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้
วัดหลวงอยู่หลายแห่ง ทำให้ชาวบ้านมีรายได้จากการทำผลิตภัณฑ์ซ้ำๆ กันเพียง อย่างเดียวได้อย่างไม่
ขัดสน ซึ่งจะว่าไป แนวคิดที่ว่ามาทั้งหมดนี้เคยเกิดขึ้นใน ยุคกรุงศรีอยุธยามาก่อนแล้ว ในปัจจุบัน ยังมี
ชาวบ้านในย่านบ้านบาตรทำบาตร พระให้เห็นอยู่บ้าง 3-4 แห่ง

ตามเวปเลยครับ http://www.archae.su.ac.th/Anthropology/act/p2.htm
19/1/53 โพสต์โดย Nai Surathai
2 จาก 2
19/1/53 โพสต์โดย Nai Surathai
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
รุ่น 1ประวัติ พระวัดบ้านแหลม
ประวัติเขื่อนลำแชะ
หาหนังสือประวัติและข้อมูลของเขื่อนต่างๆในประเทศไทย
ประวัติคลองกระบี่ใหญ่
ประวัติความเป็นมา ตำบลซากอ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู