หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ โก หิ นาโถ ปโร สิยา ตนแลเป็นที่พึ่งของตน, บุคคลอื่นใครเล่า พึงเป็นที่พึ่งได้
เต็มๆๆคือ              
                     
                       อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ     โก หิ นาโถ ปโร สิยา  
                         อตฺตนา หิ สุทนฺเตน     นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ.  
                         ตนแลเป็นที่พึ่งของตน, บุคคลอื่นใครเล่า  
                         พึงเป็นที่พึ่งได้ เพราะบุคคล มีตนฝึกฝน  
                         ดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่ง อันบุคคลได้โดยยาก.


              แก้อรรถ              
              บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า นาโถ คือ เป็นที่พำนัก
              พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคำนี้ไว้ว่า
              "บุคคลตั้งอยู่ในตน คือสมบูรณ์แล้วด้วยตน สามารถจะทำกุศลแล้วถึงสวรรค์ หรือเพื่อยังมรรคให้เจริญ หรือทำให้แจ้งซึ่งผลได้ เพราะเหตุนั้นแหละ ตนแลพึงเป็นที่พึ่งของตน. คนอื่นใครเล่า? พึงเป็นที่พึ่งของใครได้ เพราะบุคคลมีตนฝึกดีแล้ว คือมีความเสพผิดออกแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งซึ่งบุคคลได้โดยยาก กล่าวคือพระอรหัตผล."
              ก็คำว่า "นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ" นี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายเอาพระอรหัต.
              ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.

ขุ. ชา. เอก. เล่ม ๒๗/ข้อ ๑๒; อรรถกถา ขุ. ชา. เอก. เล่ม ๒๗/ข้อ ๑๒.
ความรัก | ครอบครัว | อารมณ์ | ธรรมะ | ปัญหาคาใจ 24/5/53 โพสต์โดย หยุบหนอ_พองหนอ
คำตอบ
1 จาก 4
สาธุ
มีอะไรดีๆให้อ่านอีกแล้ว
ขอบคุณมากมายนะคะ
24/5/53 โพสต์โดย 123amfine
2 จาก 4
สาธุ สาธุ สาธุ
24/5/53 โพสต์โดย คนเจ็บ
3 จาก 4
เก่งเนอะ รู้ถึงขนาดนี้เลย โห แนน ปึก
24/5/53 โพสต์โดย ืปลาย
4 จาก 4
สาธุ
24/5/53 โพสต์โดย มาดามมก
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ชนะตนเอง...ดีที่สุด
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
ตามลำพัง
ธรรม Every Times 396
'สติ'เป็นที่พึ่งอันประเสริฐสุด
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู