หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
มีคำสวดหรือคำนมัสการพระบรมสารีริกธาตุและคำนมัสการพระบรมธาตุแบบสั้นๆย่อๆไหมครับ ?
อยากได้ไว้ใช้เมื่อมีโอกาสได้ไปนมัสการในสถานที่ๆมีสิ่งเหล่านี้ประดิษสถานอยู่ฯ
คำนมัสการ 18/9/53 โพสต์โดย jungle man
คำตอบ
1 จาก 1
บทบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
(นะโม 3 จบ)
อะหัง วันทามิ อิธะ ปะติฏฐิตา พุทธะธาตุโย
ตัสสานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม.
 
"ข้าพเจ้าขอนมัสการกราบไหว้ พระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ประดิษฐานอยู่ ณ ที่นี้ ด้วยอานุภาพแห่งกุศลผลบุญนี้ ขอให้ข้าพเจ้าประสบแต่ความสุขสวัสดี ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ"

ตรงคำแปลจะเอาด้วยก็ได้ครับ

ยาวกว่านี้ก็มี ดูเว็บที่ผมอ้างอิง
18/9/53 โพสต์โดย poonyo
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การบูชาพระธาตุประจำปีเกิด
♥...♥ " กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ที่วัดปากนํ้า(บุ่งสระพัง) จ.อุบลราชธานี " ♥...♥
บูชาพระบรมสารีริกธาตุอย่างไรให้เสด็จมาเพิ่ม?
พระบรมสารีริกธาตุ แตกต่างจาก พระธาตุอย่างไงค่ะ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู