หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
*** พุทธศาสนสุภาษิต : หมวดความโกรธ ***
*
*
พระพุทธศาสนสุภาษิต :  หมวดความโกรธโกธํ ทเมน อุจฺฉินฺเท : พึงตัดความโกรธด้วยความข่มใจ
โกโธ สตฺถมลํ โลเก : ความโกรธเป็นดังสนิมศัสตราในโลก
โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ : ฆ่าความโกรธได้ อยู่เป็นสุข
โกธํ ปญฺญาย อุจฺฉินฺเท : พึงตัดความโกรธด้วยปัญญา
โกธสมฺมทสมฺมตฺโต อายสกฺยํ นิคจฺฉติ : ผู้เมามึนด้วยความโกรธ ย่อมถึงความไร้ยศศักดิ์
ยํ กุทฺโธ อุปโรเธติ สุกรํ วิย ทุกฺกรํ : ผู้โกรธจะผลาญสิ่งใด สิ่งนั้นทำยากก็เหมือนทำง่าย
อนตฺถชนโน โกโธ : ความโกรธก่อความพินาศ
ทุกฺขํ สยติ โกธโน : คนมักโกรธ ย่อมอยู่เป็นทุกข์
อปฺโป หุตฺวา พหุ โหติ วฑฺฒเต โส อขนฺติโช : ความโกรธน้อยแล้วมาก มันเกิดจากความไม่อดทน จึงทวีขึ้น
ปจฺฉา โส วิคเต โกเธ อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปติ : ภายหลังเมื่อความโกรธหายแล้ว เขาย่อมเดือดร้อน เหมือนถูกไฟไหม้
อนตฺถชนโน โกโธ : ความโกรธ ก่อความพินาศ
โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ : ฆ่าความโกรธได้อยู่เป็นสุข
โกธาภิภูโต  กุสลํ  ชหาติ : ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมสละกุศลเสีย
กุทฺโธ  ธมฺมํ  น  ปสฺสติ : ผู้โกรธย่อมไม่เห็นธรรม
โกธชาโต  ปราภโว : ผู้เกิดความโกรธแล้ว เป็นผู้ชิบหาย
-  ผู้โกรธ ย่อมไม่เห็นธรรม
-  พึงตัดความโกรธด้วยความข่มใจ
-  ความโกรธเป็นดังสนิมศัสตราในโลก
-  ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมไม่มีที่พำนักสักนิดเดียว (เพราะความโกรธได้เข้าพำนักหมดสิ้นแล้ว)
- ความโกรธย่อมทำจิตให้กำเริบ
-  ผู้โกรธ ย่อมไม่รู้อรรถ
-  ความโกรธเป็นอารมณ์ของคนมีปัญญาทราม
-  ฆ่าความโกรธได้ อยู่เป็นสุข
-  พึงตัดความโกรธด้วยปัญญา
-  ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมละกุศลเสีย
-  ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์
-  ผู้เกิดความโกรธแล้ว เป็นผู้ฉิบหาย
-  คนมักโกรธ ย่อมมีผิวพรรณเศร้าหมอง
-  ผู้มืนเมาด้วยความโกรธ ย่อมถึงความไร้ยศศักดิ์
-  ความโกรธครอบงำนรชนเมื่อใด ความมืดมนย่อมเกิดมีขึ้นเมื่อนั้น
-  ผู้โกรธจะผลาญสิ่งใด สิ่งนั้นทำยากก็เหมือนทำง่าย
-  ความโกรธก่อความพินาศ
-  ฆ่าความโกรธได้ ไม่โศกเศร้า
-  คนมักโกรธ ย่อมอยู่เป็นทุกข์
-  โทสะมีความโกรธเป็นสมุฏฐาน
-  ความโกรธน้อยแล้วมาก มักเกิดจากความไม่อดทน จึงทวีขึ้น
-  ความผิดเสมอด้วยโทสะไม่มี
-  ความโกรธไม่ดีเลย
-  อย่าลุแก่อำนาจความโกรธ
-  ผู้โกรธ ย่อมฆ่ามารดาของตนได้
-  ญาติมิตรและสหาย ย่อมหลีกเลี่ยงคนมักโกรธ
-  ภายหลังเมื่อความโกรธหายแล้ว เขาย่อมเดือดร้อน เหมือนถูกไฟไหม้
-  คนมักโกรธถือเอาประโยชน์แล้ว กลับประพฤติไม่เป็นประโยชน์
*
*
*
http://thaiproverb.kapook.com/?cat=33
baanjomyut.com
61.19.145.8
ecurriculum.mv.ac.th
ศาสนา | การศึกษา | ข้อมูล | ธรรมะ | ปรัชญา 27/8/55 โพสต์โดย Incorrigible
คำตอบ
1 จาก 4
.+**+. โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า .+**+.
27/8/55 โพสต์โดย poppyming
2 จาก 4
คนมักโกรธ ย่อมอยู่เป็นทุกข์
27/8/55 โพสต์โดย บัณ
3 จาก 4
มีสติระงับความโกรธด้วยการไม่โกรธค่ะ
27/8/55 โพสต์โดย Rosicha
4 จาก 4
อดทน เอาชนะความโกรธครา
15/9/55 โพสต์โดย Nuch NaLakยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ความอดทนของคุณมีมากแค่ไหน....
การขอโทษและการให้อภัย
ทำสมาธิ ก็ได้ความสงบ
ขันติ ความข่มใจ
ควบคุมอารมณ์โกรธยังไงดี
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู