หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เทคโนโลยีสารสนเทคคืออะไร
เทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์ 2/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 1
เข้าใจว่าน่าจะถามถึงเทคโนโลยีสารสนเทศนะ เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศโดยรวมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร โทรคมนาคม ระบบสารสนเทศสร้างขึ้นมาเพื่อจุดมุ่งหมายหลายประการจุดมุ่งหมายพื้นฐานประการหนึ่ง คือ การประมวลข้อมูล (Data) ให้เป็นสารสนเทศ (Information) และนำไปสู่ความรู้ (Knowledge) ที่ช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินงาน
31/3/51 โพสต์โดย Somsak
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
biotecทำหน้าที่อะไร
สารสนเทศทั่วไปและสารสนทศสำนักงานต่างกันยังไง
พลังงานนิวเคลียร์เป็นเทคโยโลยีหรือไม่ครับ
"นาโนเทคโนโลยี" ยิ่งเล็กยิ่งเสี่ยง
ความเหมือนระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู