หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
บทบาทหน้าที่ของตลาด
คือว่า หาไม่เจอน่ะครับ ตามหัวข้อเลยครับ
เศรษฐกิจ 16/8/52 โพสต์โดย ภานุกร
คำตอบ
1 จาก 8
ตลาดอะไร
16/8/52 โพสต์โดย สติง
2 จาก 8
ให้ความหมายในทางเศรษฐศาสตร์นะคะ ตลาด (Market) จะมีความหมายกว้าง กินความไปถึง "กิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้า บริการและปัจจัยการผลิต" โดยทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมีสถานที่ก็ได้ค่ะ ตลาดจึงมีหลายประเภทด้วยกัน เช่น ตลาดสินค้า ตลาดแรงงาน ตลาดปัจจัยการผลิตอื่นๆ

จริงๆ อาจแบ่งแยกชนิดของตลาดได้ลงไปหลายนิยามอีกค่ะ เช่น ตลาดผูกขาด ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ลองหาดูเพิ่มนะคะ
16/8/52 โพสต์โดย ตั้ว เสื้อผ้าคนอ้วน
3 จาก 8
หมายถึงบทบาทหน้าที่ของการตลาดเหรอครับ
สร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าตามความเป็นจริงในเชิงเศรษฐกิจของสินค้าและบริการครับ
16/8/52 โพสต์โดย Armata23
4 จาก 8
www.kmitl.ac.th/afim/download/.../roleofmarketinginagribus.doc

ใช่มั้ย ถ้าไม่ใช่ ไปห้องสมุดหาหนังสืออ่าน ถ้าหาไม่เจอให้เรียบเรียงเองเลย ตามความเข้าใจ
16/8/52 โพสต์โดย สติง
5 จาก 8
ช่วยค้นให้
ลองดูซีจ๊ะว่าพอใช้ตรงส่วนไหนได้บ้าง
16/8/52 โพสต์โดย yawaiam
6 จาก 8
ความหมายและความสำคัญของการตลาด

ลักษณะทั่วไปของการตลาด
ความหมายและความสำคัญของการตลาด

การตลาดคือ การกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ในธุรกิจที่ทำให้เกิดการนำสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค หรือผู้ใช้บริการนั้น ๆ โดยได้รับความพอใจ ขณะเดียวกันก็บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ

บทบาทและหลักความสำคัญของการตลาด

               การ ตลาดเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกิจการ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน การดำเนินการทางด้านการตลาดจะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งในแง่ของทั้งใน แง่ของผลดี หรือผลประโยชน์ที่จะได้รับ และผลกระทบด้านผลเสียทั้งภายในและภายนอกประเทศซึ่งจำแนกความสำคัญของการตลาด ได้ดังต่อไปนี้

1.       ความสำคัญของการตลาดที่มีต่อสังคมและบุคคล การตลาดมีความสำคัญที่มีต่อสังคมและบุคคลดังต่อไปนี้

1 .1 การตลาดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของบุคคล

1.2    การตลาดช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาการในสังคมให้สูงขึ้น

1.3  การตลาดทำให้เกิดงานอาชีพต่าง ๆ แก่บุคคลเพิ่มมากขึ้น

2.       ความสำคัญของการตลาดที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ การ ตลาดทำให้เกิดการซื้อขายสะดวก รวดเร็ว ผู้ซื้อผู้ขายติดต่อสัมพันธกันได้ตลอดเวลา การปฏิบัติต่าง ๆ ทางการตลาดก็มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมากมายดังนี้

2.1    การตลาดช่วยให้ประชาการมีรายได้สูงขึ้น

2.2    การตลาดทำให้เกิดการหมุนเวียนของปัจจัยการผลิต

2.3    การตลาดช่วยสร้างความต้องการในสินค้าและบริการ

2.4    การตลาดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศ

แนวความคิดทางการตลาด

               นักการตลาดมีแนวความคิดทางการตลาดที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อการกำหนดแผนการตลาดและบริการลูกค้าที่แตกต่างกันดังนี้

1.       แนวความคิดเกี่ยวกับการผลิต  (The Production Concept)

2.       แนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (The Product Concept)

3.       แนวความคิดเกี่ยวกับการขาย (The Selling Concept)

4.       แนวความคิดเกี่ยวกับการตลาด (The Marketing Concept)

5.       แนวความคิดเกี่ยวกับการตลาดเพื่อสังคม (The Societal Marketing Concept)

6.       แนวความคิดมุ่งการตลาดเชิงยุทธ์ (The Strategic Marketing Concept)เพื่อให้การดำเนินงานทางการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ นักการตลาดจะต้องกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย กำหนดตลาดเป้าหมาย และกำหนดส่วนประสมทางการตลาด ที่เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดเป้าหมาย ให้ได้รับความพอใจสูงสุดดังนี้

1.       กำหนดตลาดเป้าหมาย คือการกำหนดกลุ่มลูกค้า หรือตลาด ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

1.1    บุคคลธรรมดาในตลาดผู้บริโภค

1.2    ผู้ที่ซื้อเป็นสถาบันหรือองค์กรในอุตสาหกรรม

2.       กำหนดส่วนผสมทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย 4 องค์ประกอบดังต่อไปนี้

2.1    ผลิตภัณฑ์ (Product)

2.2    ราคา (Price)

2.3    การจัดจำหน่าย (Place)

2.4    การส่งเสริมการขาย (Promotion)
16/8/52 โพสต์โดย G-SHOCKz
7 จาก 8
สมบูรณ์แบบครับ เนื้อๆจริงๆ
16/8/52 โพสต์โดย พ่อรวยสอนลูก
8 จาก 8
G- CHOCKz   U เจ๋งมากๆๆ
16/8/52 โพสต์โดย พ่อน้องปูน
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
IT มีบทบาทกับใคร
บทบาทของเอกสารในสำนักงานมีอะไรบ้าง
บทบาทการแสดง หมายถึงอะไร
ผลิตภัณฑ์และราคามีบทบาทสำคัญอย่างไร
คุณชอบรับบทบาทไหนมากที่สุด เพราะเหตุใด
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู