หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ทำไมสายไฟฟ้าแรงสูง มี 3 สาย
ไม่เหมือนแรงต่ำทีี่มี 4 สาย
เคมีวิทยา | วิศวกรรมศาสตร์ 14/1/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 13
????มายังไงครับ 4 สาย
มันมีแค่ 2 สายนะ  อาจมีเพิ่มมา 1 สายคือสายดิน
14/1/54 โพสต์โดย vanthepeed
2 จาก 13
ไม่แน่ใจในรายละเอียดเหมือนกันครับ แต่เข้าใจว่า
ที่ไฟฟ้าแรงสูงมี 3 สายนั่น เนื่องจากไฟฟ้าแรงสูงส่งไปครอบคลุมบริเวณกว้าง
อัตราการใช้ไฟฟ้าเฉลีี่ยของทั้ง 3 เฟสจึงน่าจะใกล้เคียงกัน
ส่งผลให้ผลรวมของไฟฟ้าที่จะไหลกลับ(ในเส้นที่4)มีน้อย จนอาจไม่คุ้มค่ากับการเดินสายไฟฟ้าอีกเส้น

ในขณะที่ไฟฟ้าแรงต่ำ ที่ต่อไปยังบ้านเรือน ต้องการสายไฟ และสายศูนย์
การเพิ่มสายศูนย์ (บวกกับสายไฟ3สายเป็น4สาย) จึงเป็นสิ่งจำเป็นครับ
14/1/54 โพสต์โดย Parsec
3 จาก 13
ไฟฟ้าแรงสูงที่มี 3 สายก็เพราะมีไฟ 3 เฟสครับ ส่วนสายดินนั้นจะอยู่บนสุด
ไฟแรงต่ำส่วนมากจะมี 2 สายครับ ส่วนที่เห็น 4 สายนั้นแสดงว่ายังเป็นแรงสูงอยู่นะครับ
หรือไม่ก็ไฟที่เดินเข้าโรงงานหรือหม้อแปลงที่ยังเป็น 3 เฟสอยู่
14/1/54 โพสต์โดย ครูเกียรติ
4 จาก 13
ไฟฟ้าแรงสูงในประเทศไทยมีระดับแรงดันไฟฟ้าคือ 22,115,230,500 กิโลโวลต์ ที่มี 3 สายเพราะเป็นไฟฟ้า 3 เฟส กระแสสลับ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง
กว่าจำนวนเฟสอื่นๆ เช่น 2,4,5 เฟส เป็นต้น
14/1/54 โพสต์โดย ยมราช
5 จาก 13
สายไฟมีตั้งแต่
-2 สาย( LN)สายไฟกับสายดิน 220 volt(ใช้ตามบ้านที่มีคนอยู่น้อย)
-3 สาย สายไฟ 2เส้น สายดิน 1 เส้น 220 volt(ใช้ตามบ้านที่เป็นเขตชุุมชนเพื่อกระจายกระแสไฟเพื่อไม่ให้เส้นใดเส้นหนึ่งรับกระแสมากเกินไป)
-ส่วนสายไฟฟ้าแรงสูง มีทั้ง 3 สาย  และ 4 สาย
3สายเป็นไฟทั้งหมด
4สายเป็นไฟ 3 สาย มี 1 สายดิน ก็เพื่อกระจายกระเเสเช่นกัน จำนวนแรงดันที่ใช้ คือ 380  volt ไช้กับโรงอุสาหกรรม
ทั้งหมดเป็นไฟกระแสสลับทั้งสิ้น ขอดีคือ ใช้กับหม้อแปลงเพื่อแปลงไฟ ไห้สุงไห้ตำ่ได้เพื่อที่จะส่งไปได้ไกล volt ไม่ตก เมี่อถึงปลายทายทางก็แปลงไห้ตำ่ลงให้เหมาะกับงาน
(แปลงให้สูงทีหนึ่งหลาย kva(กิโลโวล์ทแอป์ม) เลย)
15/1/54 โพสต์โดย สุชาติ
6 จาก 13
ขอด้วยคนครับ

ไฟฟ้าแรงสูงในประเทศไทยมีระดับแรงดันไฟฟ้าคือ 22,115,230,500 กิโลโวลต์
ที่มี 3 สายเพราะเป็นไฟฟ้า 3 เฟส กระแสสลับ จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กระแสสลับจากการไฟฟ้า
เช่น เฟส L1,L2,L3 หรือ A,B,C หรือ R,S,T แล้วแต่จะเรียกชื่อ แต่ระบบ แรงสูงไม่มี สายศูนย์ หรือ N
จะมีก็แต่ สายกราวน์เส้นเล็กๆ ที่ดึงมาด้วย ถ้าเราดูที่เสาไฟฟ้า นะครับ
ที่ไม่มี N ก็เพราะไฟฟ้า แรงสูงเป็นระบบ สายส่ง ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ เพราะส่งจ่ายอย่างเดียว

ส่วนแรงต่ำนั้น มี หลายๆแรงดัน เช่น0-1000 V ที่เห็นทั่วไปส่วนมาก 110,220,380,660V ครับ
-2 สาย( LN)สายไฟกับสายดิน 220 volt(ใช้ตามบ้านที่มีคนอยู่น้อย)
-3 สาย สายไฟ 2เส้น สายดิน 1 เส้น 220 volt(ใช้ตามบ้านที่เป็นเขตชุุมชนเพื่อกระจายกระแสไฟเพื่อไม่ให้เส้นใดเส้นหนึ่งรับกระแสมากเกินไป)
-3 สาย เป็นไฟ 3 เฟส ตั้งแต่ 380V ขึ้นไป มี3เส้น เป็นสายไฟทั้งหมด
-4 สายเป็นไฟ 3 สาย มี 1 สายดิน(N) ก็เพื่อกระจายกระเเสเช่นกัน จำนวนแรงดันที่ใช้ คือ 380,660V ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม และ บ้านคนมีเงิน หรือผู้มีอิทธิพล บางคน

ขอเสริมนิดนึง สายดิน,ศูนย์,N ที่จริงแล้วมันเป็นสายเดียวกัน
เพราะว่าสายส่งแรงสูงนั้นไม่มี สาย N มาด้วยพอมาเข้าหม้อแปลงไฟฟ้าลงมาใช้งาน แปลงลงให้เป็นแรงต่ำที่แรงดันไฟฟ้าขนาดต่างๆ เช่น 22 KVแปลงมาเป็น 400,380V ที่ด้านแรงต่ำของหม้อแปลงไฟฟ้า ก็จะมีการ ปักแท่งกราวน์รอด หรือหลักดิน และลากสายขึ้นมาเชื่อมกับตัวหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วไอ้สายเส้นนี้แหละที่เขาดึงมาเป็นสายกราวน์ และสายN ด้านแรงต่ำ (รวมสายไฟฟ้า 3 เฟส380V ที่ดึงมาจึงหม้อแปลงด้วยนะ)
ที่เราใช้งาน ตามบ้าน ก็มาจากหม้อแปลง 3 เฟส 380 V นี่แหละแต่เราดึงมาบ้านเรา แค่ L1 และN จึงได้ 220V ส่วน L2 และ L3 ก็จะดึงเข้าไปบ้านหลังอืนๆ ก็จะได้ 220 V เท่ากัน เพื่อการ สมดุลโหลด โดยNจะใช้ร่วมกัน
17/1/54 โพสต์โดย นายไฟฟ้า
7 จาก 13
ขอเสริมอีกนิดนึงครับ
ไฟฟ้าบ้านเราหรือทั่วโลกก็ว่าได้ มีทั้งหมด 3 เฟส R S T ทั้ง 3 สายนี้ออกจากโรงไฟฟ้า ผลิตออกมาจากเจนเนอเรเตอร์ ที่มีแรงดัน (volt) สูงมากๆต่อกันเป็นเครือข่ายทั่วประเทศ  ที่เห็นแรงต่ำมี 4 เส้น เพราะว่ามีสาย N ( Neutral ) เพิ่มเข้ามา ตามบ้านเราจะมีหม้อแปลงของการไฟฟ้า ลดแรงดันให้เหลือ เส้นละ 220 โวลท์ เมื่อเทียบกับค่าความต่างศํกด์ กับ N ( Neutral ) แต่ถ้าเทียบกันแต่ละเส้น จะมีค่าความต่างศักด์คู่ละ 380 โวลท์ อุปกรณ์ที่ใช้ไฟ 3 เฟสจึงไม่จำเป็นต้องมีสาย N  ( Neutral ) เพราะว่ามีความต่างศํกด์ ของแต่ละเส้นอยู่แล้ว แต่ตามบ้านเราใช้ไฟฟ้าเฟสเดียว การไฟฟ้าจึงต้องเพิ่มสาย N อีก 1 เส้นเพื่อให้เกิดความต่างศํกด์ เลยเห็นเป็น 4 เส้น
21/1/54 โพสต์โดย wut12000
8 จาก 13
ผมว่าที่ตอบมาทั้งหมด ผู้ถามเค้ารู้แล้วนะ แค่เค้าสงสัยว่า ทำไมในส่วนของเสาไฟฟ้าแรงสูง(3เฟส) ถึงไม่มีสาย N
แต่พอเสาธรรมดา(ในส่วนของสามเฟส) มีสาย N อยู่ด้านบน

ผมขอตอบแบบนี้ครับ(ตามที่อาจารย์เคยบอกสมัยเรียน) สาย N เนี่ยมาจั๊มป์เอาทีหลังได้ครับ ดังนั้นในเสาไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งมีระยะทางของสายส่งไกลมาก
จึงไม่จำเป็นต้องมีครับ ส่วนการจั๊มป์สายเพื่อให้เป็นสาย N นั้นผมจำรายละเอียดได้ไม่มากนักครับตอบไว้เท่านี้ก่อน
10/10/54 โพสต์โดย ameentp
9 จาก 13
สาย ground(N) แรงสูงเล็กๆด้านบนปลายเสาคือสายป้องกันฟ้าผ่าครับ การส่งไฟแรงสูง 3 เฟสเพียง 3 เส้นก็เป็นการประหยัดทรัพยากรได้ในทางหนึ่ง เพราะสามารถส่งไปแบบ delta แล้วมาลงหม้อแปลงแรงสูง ออกเป็นแรงต่ำแบบ y ซึ่งก็จะกลายเป็น 3 เฟส 4 สาย(N)พร้อมใช้งานตามบ้านพอดี
18/10/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
10 จาก 13
ถ้าหลังหม้อแปลงซึ่งเป็นในส่วนของผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งเป็นแรงต่ำ 230/400 Vเกิดจากการแปลง จาก วาย เป็น เดลต้า เป็นสามเฟส สี่สาย L1 L2 L3 และ N ซึ่งในที่นี้ ก็คือเป็น R S T และ นิวตรอน ตรงนี้ทราบแล้วเนอะ ซึ่งคำถามที่อยากทราบ ? ทำไม ใช้ตัวย่อเป็น R S T และ N ทำไมไม่เป็น L1 L2 L3 ? และ N ความหมายของ R S T คือ อะไร ?

ถ้าต้องการทราบข้อมูลที่เพิ่มมากเขึ้น
อ้างอิง จากเวปนี้่ : http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/electric/Elec-2.htm
7/11/54 โพสต์โดย anuchai
11 จาก 13
เอาง่ายๆสายส่ง(สำหรับส่งจ่ายไปยัง Substation )จะส่งสามสาย ไม่มีสาย N (ถ้ามีสายเกินจากนี้ส่วนใหญ่จะเป็นoverhead ground และ/หรือสายล่อฟ้า)
ส่วนสายสำหรับจำหน่าย(สายสำหรับส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยัง Load (โหลดทุกขนาดไม่ว่าที่พักอาศัยหรือโรงงาน) จะมีสาย N ถ้าสามเฟสจะมีสี่สาย  ถ้าเฟสเดียวจะมีสองสาย
5/9/55 โพสต์โดย EE_ANGEL
12 จาก 13
ตามความคิดผม น่ะครับ ส่วนใหญ่ N จะต่ออกจากหม้อแปลงน่ะครับ แรงสูงส่งมา3สาย ต่อลงหม้อแปลง และจ่ายออกจากหม้อแปลง 4สาย
8/10/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
13 จาก 13
ตอบแบบบ้านๆสำหรับคนไม่มีความรู้ทางไฟฟ้าอย่างผม

การต่อสายไฟแรงสูงส่วนใหญ่จะใช้ 3 สาย มีหลายสาเหตุ
สาเหตุแรกๆคือเนื่องจากไฟแรงสูง ไม่สามารถนำมาจ่ายไฟได้โดยตรง แต่ต้องนำมาผ่านหม้อแปลงก่อน ซึ่งการต่อหม้อแปลงก็มีหลายๆแบบด้วยกัน Yy0.... ,Yd1...,Dy11...,Dd... เป็นต้น การที่ไฟฟ้าแรงสูงมี 3 สายก็แปลว่า ด้านแรงสูงเขาใช้การเดินสายแบบ Delta (ความรู้ฟิสิกส์ ม.4) สาเหตุที่เขาไม่เดินไฟฟ้าแบบสตาร์(4 สาย)นั้นกระผมก็ไม่แน่ใจว่า อาจเป็นเพราะสายนิวตรอลอาจไม่เสถียร(คห.ส่วนตัว)และ "เปลืองงบ" (ในเมื่อเดินสายไฟได้ 2 แบบ จะเดินแบบใช้งบสูงทำไม)

คุณอาจจะมีความเห็นแย้งว่าสายไฟในโรงงานยังมี 4 สายเลย(ไม่รวมสาย Ground)
อย่างที่บอกแต่ต้นว่าการจะใช้ไฟฟ้าจากแรงสูงมาเป็นแรงต่ำได้ต้องใช้หม้อแปลงในการแปลงแรงดันไฟฟ้าให้ดร็อปลงเพื่อให้เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ โดยส่านใหญ่หม้อแปลงที่ต่อเข้าโรงงานจะใช้ประเภท Dy11(D คือการต่อไฟฟ้าแรงสูงแบบเดลต้า, y คือการต่อไฟฟ้าแรงต่ำแบบสตาร์, 11 เป็นไดอะแกรมของมันต้องศึกษาเอง) สาเหตุที่ต้องต่อแบบสตาร์เพราะโรงงานส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้แค่โหลดไฟฟ้า 3 เฟสอย่างเดียว ยังมีโหลดแสงสว่างและอื่นๆที่ต้องไช้ไฟฟ้า 1 เฟซด้วย จึงจำเป็นต้องมีสายนิวตรอลด้วย

สรุป
ทำไมสายไฟฟ้าแรงสูงมี 3 สาย
ตอบ
เพราะมีการเดินสายไฟฟ้าแบบเดลต้า(3สาย)
23/12/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
บัสเวย์ ควรติดตั้งอย่างไร
วิธีเข้าสายแรงสูง
การติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงในป่าทำอย่างไร
แรง ดัน ไฟฟ้าเกินแก้ไขอย่างไร
แรงไฟฟ้ามีประโยชน์อย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู