หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
รัฐนตรีว่าการกระทรวง20กระทรวงมีใครบ้าง
รัฐนตรีว่าการกระทรวง20กระทรวงมีใครบ้าง ชื่ออะไรบ้าง แต่เป็นคนปัจจุบันพ.ศ.2552 20กระทรวงน่ะ
กระทรวง 24/9/52 โพสต์โดย หนอนน้อยชิเมริน
คำตอบ
1 จาก 7
ตั้งแต่เล่นกูรูมา..คำถามนี้...ตอบยากสุดๆ....ยอม
24/9/52 โพสต์โดย มดคันไฟ
2 จาก 7
ตอบไม่ทันหรอก...

ตอบไม่ทันจบ...เดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกแล้ว...

หุหุ....
24/9/52 โพสต์โดย Winyu444
3 จาก 7
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรี

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เป็นรองนายกรัฐมนตรี

พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายวีระชัย วีระเมธีกุล เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

นายกรณ์ จาติกวณิช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

นายกษิต ภิรมย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

นายชุมพล ศิลปอาชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายวิฑูรย์ นามบุตร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์

นายธีระ วงศ์สมุทร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายโสภณ ซารัมย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายสุวิทย์ คุณกิตติ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นางพรทิวา นาคาศัย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายอลงกรณ์ พลบุตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายถาวร เสนเนียม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

นายไพฑูรย์ แก้วทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายธีระ สลักเพชร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายวิทยา แก้วภราดัย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายมานิต นพอมรบดี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
24/9/52 โพสต์โดย BABORCLUB
4 จาก 7
ยอมแพ้
25/9/52 โพสต์โดย vivi
5 จาก 7
ขอบคุณ
25/8/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 7
ม่รู้ครับ ตอบยากยอมๆ
3/7/55 โพสต์โดย GuดอมPadad
7 จาก 7
ยังไม่คบ20เลยเซ็ง
1/9/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ถ้าจะพัฒนาประเทศไทย แล้วมีโอกาสให้คุณคุมได้กระทรวงเดียวจะเลือกกระทรวงใด
ถ้าเริ่มต้นที่ มหาวิทยาลัยเกษตร ไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องนั่งรถสายไหนคะ
หมายเลขกระทรวงศึกษาธิการ
หลังกระทรวง เปิดวันไหน
ทบวงมีกี่ทบวง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู