หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ศีล5มีอะไรบ้าง
upoooooooooooooooo 17/7/53 โพสต์โดย lg kp500 มีสีอะไร
คำตอบ
1 จาก 5
17/7/53 โพสต์โดย bignok
2 จาก 5
ข้อ 1 ห้ามฆ่าสัตว์  ถ้ายุงกัดเราต้องตบ
ข้อ 2 ห้ามลักทรัพย์  ถ้าเขาหลับเราก็หยิบ
ข้อ 3 ห้ามประพฤติผิดในกาม  ถ้าเขาเผลอเราก็ฉุด
ข้อ 4 ห้ามพูดปด  ถ้าเราตดบอกว่าเปล่า
ข้อ 5 ห้ามดืม่สุรา  ถ้าไม่เมาเอาอีกขวด
อิอิ...............................................อิอิ
17/7/53 โพสต์โดย แอ้นท์คับ
3 จาก 5
ศีลห้าคือศีลที่ทุกคนจะต้องมีติดตัวไว้ ถ้่ารักษาศีลไว้ได้จะเป็นผลบุญกุศลแก่เรา....
ศีลข้อที๑  ปาณาติปาตาเวรมณี    เว้นจากการฆ่าสัตว์ทุกชนิด
ศีลข้อที่๒  อทินนาทานาเวรมณี     เว้นจากการลักทรัพย์
ศีลข้อที่๓  กาเมสุมิสฉาจาราเวรมณี  เว้นจากการผิดลูกผิดเมียคนอื่น
ศีลข้อที่๔     มุสาวาทาเวรมณี           เว้นจากการพูดปดงดเท็จ
ศีลข้อที่๕     สุราเมรยมัฌชปะมาทัตถานาเวรมณี     เว้นจากการดื่มสุราเมรัยของมืนเมา
ขอให้ทุกคนจงตั้งใจรักษาศีลเถิด?
17/7/53 โพสต์โดย เทห์
4 จาก 5
ศีล ๕
ศีลข้อที๑  ปาณาติปาตาเวรมณี    เว้นจากการฆ่าสัตว์ทุกชนิด
ศีลข้อที่๒  อทินนาทานาเวรมณี     เว้นจากการลักทรัพย์
ศีลข้อที่๓  กาเมสุมิสฉาจาราเวรมณี  เว้นจากการผิดลูกผิดเมียคนอื่น
ศีลข้อที่๔     มุสาวาทาเวรมณี           เว้นจากการพูดปดงดเท็จ
ศีลข้อที่๕     สุราเมรยมัฌชปะมาทัตถานาเวรมณี     เว้นจากการดื่มสุราเมรัยของมืนเมา
23/11/55 โพสต์โดย jiraporn45
5 จาก 5
ศีล ๕
ศีลข้อที๑  ปาณาติปาตาเวรมณี    เว้นจากการฆ่าสัตว์ทุกชนิด
ศีลข้อที่๒  อทินนาทานาเวรมณี     เว้นจากการลักทรัพย์
ศีลข้อที่๓  กาเมสุมิสฉาจาราเวรมณี  เว้นจากการผิดลูกผิดเมียคนอื่น
ศีลข้อที่๔     มุสาวาทาเวรมณี           เว้นจากการพูดปดงดเท็จ
ศีลข้อที่๕     สุราเมรยมัฌชปะมาทัตถานาเวรมณี     เว้นจากการดื่มสุราเมรัยของมืนเมา
26/2/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
รับปรึกษาปัญญาจิตวิญญาณ
ถ้าเราทำบุญด้วยการใส่บาตร ถวายสังฆทาน ฯลฯ กับพระที่ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรรมไม่ได้ แล้วเราจะได้รับผลบุญหรือไม่
ศีลข้อ 6 ถ้าทานอาหารเวลา 11.55 น. ถึง 12.20 น. ศีลข้อ 6 จะขาดไหมครับ
คุณ DangBangYai ศีลที่ขาดก็ต่อได้ ผมไม่ทราบจริงๆครับ ว่าต่อศีลยังไง
การเข้าวัด ปฏิบัติธรรม เป็นเรื่องที่...
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู