หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อัคคัญญสูตรได้ให้ หลักการ สำคัญ อะไรบ้าง ครับ ใครรู้ช่วยตอบหน่อยครับ จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
การศึกษา | ข้อมูล | ปัญหาคาใจ | แชท 15/8/54 โพสต์โดย ศร lคนโสดl
คำตอบ
1 จาก 1
ในครั้งพุทธกาล มีกุลบุตรจำนวนมากมาบวช กุลบุตรเหล่านี้มาจากทุกชนชั้นวรรณะ บางคนจึงมีปัญหา โดยเฉพาะพวกที่มาจากวรรณะพราหมณ์ เพราะพวกพราหมณ์เชื่อว่าวรรณะของตนนั้นเป็นวรรณะสูง บริสุทธิ์ สืบเชื้อสายมาจากอุระหรือจากปากพรหม และดูถูกว่าพวกสมณะโล้นนั้นต่ำ ไม่บริสุทธิ์ เป็นพวกที่เกิดจากเท้าของพระพรหม

พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดง อัคคัญสูตร ใจความสำคัญคือมนุษย์ทั้งหลายนั้นมาจากเชื้อสายเดียวกันคือเป็นพระพรหมที่หมดอายุขัยลงมากินง้วนดิน เป็นพวกที่มีจิตสะอาดปภัสสร ต่อมามีกิเลสเกลือกกลั้วมากขึ้นเกิดความแตกต่างทางด้านรูปร่างและผิวกาย จึงเริ่มแบ่งชนชั้นวรรณะเป็นวรรณะสูงวรรณะต่ำ เกิดการดูถูกเหยียดหยามกัน
พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าคนเราไม่ได้ต่างกันที่รูปกายหรือวรรณะอย่างที่พวกพรหามณ์เชื่อ แต่ต่างกันที่คุณความดี วิชชา และจรณะ หลักการนี้เป็นการทำลายความเชื่อที่ใช้แบ่งชนชั้นวรรณะมาแต่เดิมโดยสิ้นเชิง
15/8/54 โพสต์โดย freebird
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ขอเป็นมากกว่าเพื่อน
ถ้าเกิด ญ ไปทานอาหาร พาไปกินอะไรดีครับ
กลไกทูร์บิญองคือ ?
ผู้ ญ กับ ผู้ ช ใครสาดิส กว่ากัน
คำว่ารัก กับตัญหา มันเหมือนหรือแตกต่างกันตรงใหน แลวมันแยกกันได้ใหม มีอย่างหนึงแล้วไม่มีอีกอย่างหนึงจะได้ใหม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู