หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสาร มีอะไรบ้าง
วิทยาศาสตร์ 20/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
1. ชนิดของสาร สารแต่ละชนิดละลายได้ดีในตัวทำละลายที่แตกต่างกัน และในตัวทำละลายเดียวกัน สารต่างชนิดกันมีความสามารถในการละลายต่างกัน
2. ขนาดอนุภาคสาร ย่ิงทำให้สารมีขนาดเล็ก จะมีความสามารถในการละลายได้ดี เนื่องจากผิวสัมผัสในการละลายเพ่ิมขึ้น
3. อุณหภูมิ โดยปกติการเพ่ิมอุณหภูมิทำให้การละลายเกิดขึ้นได้ดี เนื่องจากไปเพิ่มพลังงานในการชนกันของโมเลกุลสาร ทำให้เคลื่อนที่ละลายในตัวกลางได้ดีย่ิงขึ้น ยกเว้นการละลายของก๊าซในของเหลว จะละลายได้ดีเมือ่อุณหภูมิต่ำลง
4.ความดัน การเพ่ิมความดันทำให้ก๊าซละลายในของเหลวได้ดียิ่งขึ้น
18/9/56 โพสต์โดย bambie bambie
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ปัจจัยใดมีผลต่อการละลายของสาร
คุณสมบัติของสารละลาย ?
วิธีสกัดสารสำคัญ
สารเคมี มีผลดี เสียอย่างไร
อุณหภูมิของสารเปลี่ยนแปลงมีผลต่อสารอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู