หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
พระราชกรณียกิจด้านวิทยศาสตร์ - เทคโนโลยี
พระราชกรณียกิจด้านวิทยศาสตร์ - เทคโนโลยี

 “ในหลวง” พระผู้ทรงบำบัดทุกข์-บำรุงสุขราษฎร์ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตลอด ๖๐ ปีภายใต้ร่มฉัตรแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พสกนิกรชาวไทยต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและต่างรู้ซึ้งถึงพระอัจฉริยภาพรอบด้านของพระองค์ โครงการพระราชดำริหลายโครงการนอกจากจะแสดงถึงความห่วงใยของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยแล้ว ยังยืนยันถึงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย

เนื่องในวโรกาสสำคัญแห่งการฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี “ผู้จัดการวิทยาศาสตร์” ขอน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านโครงการพระราชดำริที่สำคัญๆ ซึ่งทำให้คนไทยได้ประจักษ์ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถ่องแท้ และทรงปรับใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ของพสกนิกรให้อยู่ดีกินดีตามวิถีแห่งความพอเพียงตลอดมา
ข้อมูล 19/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 7
19/2/55 โพสต์โดย TK333
2 จาก 7
พระราชกรณียกิจ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                 


             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาคต่างๆ เป็นประจำเสมอมาโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร จึงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเหล่านี้เสมือนเป็นความทุกข์ ส่วนพระองค์และที่สำคัญพระองค์มิได้ทรงนึกแต่เพียงว่า ทรงเป็นพระประมุขของประเทศ โดยทางนิตินัยหรือตามรัฐธรรมนูญ อย่างประมุขประเทศอื่นๆ เท่านั้น แต่พระองค์ทรงระลึกอยู่เสมอว่าพระองค์เป็นคนไทยที่ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนไทยทุกคนทั่วประเทศ ไม่ว่าเพศ วัย ศาสนา หรืออาชีพใด จึงทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนากลุ่มผู้ยากไร้เหล่านี้อยู่ตลอดเวลา โดยทรงเน้นการพัฒนาให้เกิดความพออยู่พอกิน พระราชดำริแรกเดิมที่มีลักษณะเป็นกิจกรรม หรือโครงการช่วยเหลือประชาชนให้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๙๔ จากนั้นก็ทรงมีพระราชกรณียกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนและพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา
19/2/55 โพสต์โดย ให้ทาย
3 จาก 7
ขอให้พระองค์ทรงมายุยิ่งยืนนาน!
19/2/55 โพสต์โดย kukung changkol
4 จาก 7
เรารักในหลวง
19/2/55 โพสต์โดย Matas
5 จาก 7
ท่านช่างมีพระคุณกับพวกเราชาวไทยจริงๆ
21/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 7
1.ฝนหลวง
2.แก้มลิง
3.กังหันน้ำชัยพัฒนา
4.เขื่อนดิน
5.ไบโอดีเซล
etc...
21/2/55 โพสต์โดย St1zke2
7 จาก 7
“ในหลวง” พระผู้ทรงบำบัดทุกข์-บำรุงสุขราษฎร์ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตลอด ๖๐ ปีภายใต้ร่มฉัตรแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พสกนิกรชาวไทยต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและต่างรู้ซึ้งถึงพระอัจฉริยภาพรอบด้านของพระองค์ โครงการพระราชดำริหลายโครงการนอกจากจะแสดงถึงความห่วงใยของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยแล้ว ยังยืนยันถึงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย

เนื่องในวโรกาสสำคัญแห่งการฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี “ผู้จัดการวิทยาศาสตร์” ขอน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านโครงการพระราชดำริที่สำคัญๆ ซึ่งทำให้คนไทยได้ประจักษ์ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถ่องแท้ และทรงปรับใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ของพสกนิกรให้อยู่ดีกินดีตามวิถีแห่งความพอเพียงตลอดมา

ฝนหลวง / แก้มลิิง / กังหันน้ำชัยพัฒนา / เขื่อนดิน / ไบโอดีเซล / แหลมผักเปี้ย - หนองหาร / แกล้งดิน / หญ้าแฝก
27/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ช่วยหาคำนำพระราชกรณียกิจของพระราชินีหน่อยครับ
พระราชกรณียกิจด้านวิทยุกระจายเสียงมีความเป็นมาอย่างไร
พระราชกรณียกิจเยือนประเทศอังกฤษ
ประวัติบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแบบย่อ
พระราชประวัติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู