หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
รายชื่อผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย
1.นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
2.นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
3.ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง
4.นายเสนาะ เทียนทอง
5.พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก
6.นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ
7.นายปลอดประสพ สุรัสวดี
8.นายจตุพร พรหมพันธ์
9.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
10.นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช
11.พลตำรวจโทชัจจ์ กุลดิลก
12.นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
13.นายบัญฑูรย์ สุภัควณิช
14.พันเอกอภิวันท์ วิริยะชัย
15.นายสันติ พร้อมพัฒน์
16.พลตำรวจเอกวิรุฬห์ ฟื้นแสน
17.พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์
18.นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์
19.นายเหวง โตจิราการ
20.นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
21.นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
22.นายวัฒนา เมืองสุข
23.พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา
24.นายนิติภูมิ นวรัตน์
25.นางสาวภูวนิดา คุณผลิน
26.นายสุนัย จุลพงศธร
27.นางรพิพรรณ พงษ์เรืองรอง
28.นายคณวัฒน์ วศินสังวร
29.นายอัสนี เชิดชัย
30.นางสาวสุณีย์ เหลือวิจิตร
31.พันตรีอณันย์ วัชโรทัย
32 .นายวิรัช รัตนเศรษฐ
33.นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
34.นายนภินทร ศรีสรรพางค์
35.นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์
36.นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์
37.นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ
38.นางสาวดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร
39.นายสมมพล เกยุราพันธ์
40.นายพงศกร อรรณนพพร
41.นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์
42.นางสาวขัตติยา สวัสดิผล
43.นายธนเทพ ทิมสุวรรณ
44.นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์
45.นายเกียรติชัย ติรณศักดิกุล
46.นายวิภูแถลง พัฒนาภูมิไท
47.นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ
48.นายพายัพ ชินวัตร
49.นางรังสิมา เจริญศิริ
50.รองศาสตราจารย์เชิดชัย ตันติรินทร์
51. นายกานต์ กัลป์ตินันท์
52.นายธนิก มาศรีพิทักษ์
53.นายพิชิต ชื่นบาน
54.นายก่อแก้ว พิกุลทอง
55.นายนิยม วรปัญญา
56.นางสาวจารุพรรณ กุลดิลก
57.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร
58.นายเวียง วรเชษฐ์
59.นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์
60.นายวิเชียร ขาวขำ
61.นายประวัฒน์ อุตตะโมต
62.นายดนุพร ปุณณกันต์
63.นายยุรนันท์ ภมรมนตรี
64.นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันท์
65.นาายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์
66.นางอุดมรัตน์ อาภรณ์รัตน์
67.นายชวลิต วิชยสุทธิ์
68.นายธนวัชชัย สุทธิบงกช
69.นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์
70.นายสรรพภัญญู ศิริไปล์
71..นางมาลินี อินแตร
72.นายชินวัฒมน์ หาบุญพาด
73 .นายเอกธนัช อินทร์รอด
74 .นายถิรชัย วุฒิธรรม
75 .นายสมเกียรติ ศรลัมพ์
76 .นารยอับดุลเร๊าะมาน อับดุลสมัด
77 .นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์
78 .นายกมล บันไดเพชร
79 .นางฉวีวรรณ คลังแสง
80 .นายโสภณ เพชรสว่าง
81. นายภิญโญ ตั๊นวิเศษ
82 .นายสถีรพร นาคสุข
83.นาย ประแสง มงคลศิริ
84 .นายสฤษฎ์ อึ้งอภินันท์
85.นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์
86 .นายเพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล
87 .นายสุรชัย เบ้าจรรยา
88 .นางรัตนาภรณ์ สมบูรณ์
89 .นายธนาธร โล่ห์สุนทร
90 .พลตำรวจตรีธวัช บุญเฟื่อง
91 .พลตำรวจตรีไพฑูรย์ เชิดมณี
92 .นายพูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ
93 .นายประสพ บุษราคัม
94 .นางปานทิพย์ คนสมบูรณ์
95 .นายปิยะ อังกินันท์
96 .นางปทิดา ตันติรัตนานนท์
97 .นายประเกียรติ นาสิมมา
98 .นายยุทธพงษ์ แสงศรี
99 .นายวิบูลย์ แช่มชื่น
100. ร.ต.ท.เชาวรินธร์ ลัทธศักย์ศิริ
101. นายธนะรัชต์ วิเชียรรัตน์
102 .นายสมบัติ เมทะนี
103 .นายชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล
104 .นายถนอม สมผล
105 .นายธนกฤต ชะเอมน้อย
106 .นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์
107 .นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล
108 .นายวิม รุ่งวัฒนจินดา
109 .นายสุเทพ ลายทอง
110 .พลตำรวจตรีเกษม รัตนสุนทร
111 .นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์
112 .นายสอน ประชามอญ
113 .นายวัลลภ สุปริยศิลป์
114 .นายเรวัด สิรินุกุล
115 .นายพิทยา พุกกะมาน
116 .นางพรรณี แสงสันต์
117 .นายกล่ำคาน ปาทาน
118 .นายไชรัตน์ ไทยเจียมอารีย์
119 .นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ?
120 .นายเรืองยุทธ์ ประสาทสวัสดิ์ศิริ
121 .นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น
122 .นายชาญยุทธ เองตระกูล
123 .พลอากาศเอกสุเมธ โพธิ์มณี
124.นายพิชัย นริพทะพันธุ์
125.นางนลินี ทวีสิน
.................................................................
เอามาให้อ่าน อาจมีกูรูบางคนอยากรู้
การเมือง | ข้อมูล 28/5/54 โพสต์โดย เรารักคุณ
คำตอบ
1 จาก 5
ขอบคุณครับ...
28/5/54 โพสต์โดย Lancaster9999
2 จาก 5
ทราบแล้ว ฝากทำใจด้วยนะ...เพราะแกนนำเสื้อแดง...เพี๊ยบ..***************(ลำดับ2-คือหัวหน้าพรรคเพื่อไทย-เป็นคนจ.สุราษฏร์ธานี) พรรคนี้ทำไมหัวหน้าพรรคอยู่ลำดับ2 ล่ะ...ดูจากพรรคอื่นๆแล้ว หัวหน้าพรรคจะอยู่ลำดับ1 ทั้งนั้นนะ...สงสัยมั๊ย.????????..........................****************************
28/5/54 โพสต์โดย thatha
3 จาก 5
นี่คือบททดสอบที่แท้จริงในการแข่งขันทางการเมืองแห่งประชาธิปไตยที่ได้มาโดยประชาชนไม่ได้มาโดยสภาเสียงข้างมาก

ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกและพอใจโดยไม่ได้บังคับ  แต่ถ้าบังคับมันก็เป็น ปชต ปลอมๆดีๆนี่เอง
28/5/54 โพสต์โดย renming
4 จาก 5
เรารักคุณ เรารักนาย เรารักเพื่อไทย
28/5/54 โพสต์โดย มองแต่ดี
5 จาก 5
ดูชื่อพรรค ดูรายชื่อผู้สม้คร ก็เหมาะสมกันดี ชอบหรือไม่ชอบ คำตอบจะออกมาในวันที่ 3 กค. 54
30/5/54 โพสต์โดย อีแร้งแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วันนี้ไม่ได้ดูทีเลยครับ มีข่าวอะไรเด็ดเด็ดบ้างครับคุณกูรูทั้งหลาย
ประวัตินายดี ภมรพล
เพื่อไทยส่งทนายช่วยเหลือผู้ก่อการร้าย
มังรายศาสตร์
คิดยังไงกับคำว่า กองทัพประชาชน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู