หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ความหมายและความสำคัญของการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
การบ้าน 14/7/52 โพสต์โดย ช่วยหน่อย
คำตอบ
1 จาก 12
คือการอ่านการค้นคว้าทำความเข้าใจด้วยตนเองสงสัยแล้วค่อยถามนะครับ
14/7/52 โพสต์โดย mr.tk
2 จาก 12
การศึกษาด้วยการที่เราต้องค้นหา ข้อมูลหนังสือหรือสื่อความรู้ต่างๆ ด้วยตัวเอง เมื่อศึกษาแล้ว ก็ต้องลงมือทำเองเพื่อจะได้รู้ในรายละเอี่ยดต่างๆ ข้อดีข้อเสียซึ่งเราผ่านการลงมือทำมาแล้วเราจะรู้ว่าขั้นตอนนั้นขั้นตอนนี้อันไหนมัน ก่อนมันหลังกัน เวลามีคนถามจะได้ไขข้อข้องใจให้เขาได้(การเป็นครูที่ดีจะต้องรู้ให้ลึกจึงต้องทำเองเพราะจะได้แก้ไขหรือช่วยคนอื่นได้ในเวลาเขามีปัญหา)  
***การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ***ผมว่ามันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะ ดัง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กว่า พระองค์ท่านจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้จะตัองเรียนรู้ด้วยตัวเองเกิดเป็นสรรพสัตว์ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างจนหมดทุกๆเรื่องทุกๆสรรพสิ่งถามว่าเรืองที่ต้องเรียนรู้นั้นมีเท่าไร พระองค์เปรียบดังนี้  สิ่งที่เรารู้เปรียบได้ดังป่า แต่ สิ่งที่ท่านนำมาสั่งสอนนั้นแค่ ใบไม้เพียงกำมือเดียว  ท่านทั่งหลายลองคิดดูว่า พระองค์เกิดแล้วเกิดอีกเป็นทุกข์แล้วเป็นทุกข์อีกเท่าไร กว่าจะได้ตรัสรุ้ เป็นพระพุทธเจ้านั่นแหล่ะ คือ การที่พระองค์ ท่านจะต้องเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งด้วยตัวท่านเอง ผ่านเรืองนั้นๆด้วยตัวพระองค์เอง เพื่ออะไรหรือ ก็เพื่อที่จะเป็น บรมครูที่ยิ่งใหญ่กว่าใครทั่งปวงใน อนันตจักรวาล
****ข้อความข้างบนนี้เป็นความคิดผมนะ****

คำตอบทึจะตอบ คือ ข้างล่างนี้นะครับ
สังเกตุสิ่งรอบข้างศึกษาให้เข้าใจ ในเรื่องนั้นๆให้ถ่องแท้ รู้จักที่จะถามและตั้งข้อสงสัยด้วยตัวเอง(นักวิทยาศาสตร์)
ลงมือทำและพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ จนได้ผลที่ดีที่สุด  .........อ่านเองละกันนะ ข้างล่างนี้ อิอิ
14/7/52 โพสต์โดย เต๋อ
3 จาก 12
..
         การเรียนรู้ด้วยตนเอง คือการเรียนรู้ที่เกิดจากแรงจูงใจของแต่ละบุคคล เหมาะสมกับสภาวการณ์ของ
สังคมปัจจุบัน ความสำเร็จของการเรียนรู้ด้วยตนเอง นั้นมีเงื่อนไขและปัจจัยหลักอยู่ที่ตัวผู้เรียน ที่ต้องมีวินัย
ความมุ่งมั่นและนิสัยใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ดังนั้น การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะเกิดขึ้นได้ต้อง
อาศัยสถาบัน ทางสังคมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะครอบครัว และสถานศึกษาที่ส่งเสริมหรือจูงใจให้เกิดการ
เรียนรู้

         การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ถือว่าเป็นสุดยอดของการเรียนรู้ การจะสร้างกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตน
เองได้ โดยมากมักจะเริ่มต้นการเรียนรู้จากสิ่งที่ตัวเองรัก และชอบก่อน สิ่งเป็นตัวปลุกเร้าให้เกิดความสนใจ
ที่จะศึกษาเรียนรู้ในรายละเอียดต่อไป  เท่าที่ทราบมาในบางมหาวิทยาลัยจ้างคนไม่ตรงสาขากับที่บุคลากร
นั้นศึกษาจบมาโดยตรงก็มี แต่ทราบว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านที่จะให้มาทำงาน  อะไรเป็นตัวบอกว่าเชี่ยวชาญ
นั้นส่วนใหญ่ก็อยู่ที่งานเขียนที่แตกฉานในเรื่องนั้น ได้รับความเชื่อถือ เมื่อไปสอบถามดูพบว่าเป็นเรื่องที่เขา
รักชอบ และสนใจทั้งสิ้น บางเรื่องก็เป็นงานอดิเรก เป็นมือสมัครเล่นแล้วสามารถพัฒนาต่อเป็นมืออาชีพใน
ที่สุด
14/7/52 โพสต์โดย Nai Surathai
4 จาก 12
8/1/53 โพสต์โดย matthew123
5 จาก 12
ในการเรียนรู้ตนเองที่ดีที่สุดคือหาประสบการณ์ให้ตนเองให้มากที่สุด
2/2/53 โพสต์โดย เด็กล่าฝัน
6 จาก 12
คือการเติมแต่งเพิ่มขึ้นจากเดิม
เช่น  คุณเรียนหนังสือในห้องเรียน
คุณคิดว่าอาจารย์ท่านจะเอาบทเรียนมาทั้งเล่มไหม
ไม่เลย  ท่านจะยกมาแค่ 1/3 ของบทเรียนนั้น ๆ
จากนั้นเราก็ต้องใช้แนวทางที่อาจรย์ให้มาเนี่ยแก้โจทร์ปัญหา
และมันก็ไม่ได้มีแค่ในหนังสือแน่ ๆ เราก็เอาหลักการที่เราได้มา
มาคิดในสิ่งรอบตัวใกล้ ๆ เรา เช่น ภาษาอังกฤษ น่ะ
เราลองมองเป็นภาษาไทยก่อนว่า  เช่นเรา ไปซื้อกับข้าวเนี่ยหลังจากเราได้พูดประโยคนั้นไปแล้ว
เราลองมานึกเป็นภาษาอังกฤษ ดูว่ามันจะพูดว่าอย่างไร  อะไรประมาณเนี่ย
ทำเรีองใกล้ตัวให้เป็นเรื่องเกียวกับการเรียน  เราก็ได้ชื่อว่าเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วคับ ^_^
16/2/53 โพสต์โดย ช่างไฟเทวดา
7 จาก 12
มันคืออะไร
29/5/53 โพสต์โดย ponra
8 จาก 12
ขอบคุณจ้า
20/5/55 โพสต์โดย Pimwaree
9 จาก 12
๓) ความซื่อสัตย์

    ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหลี่ยมมีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกลำเอียงหรืออคติ

   ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง
20/5/55 โพสต์โดย Pimwaree
10 จาก 12
การเรียนรู้ด้วยด้วยเอง ก็คือการหาประสบการณ์
9/6/55 โพสต์โดย Phimphisut Detsonthi
11 จาก 12
รุแล้วคร๊
2/3/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
12 จาก 12
ชื่่อปรินดา แปลว่า
17/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อยากรู้เหล่าthestar 7 เรียนที่ไหน
ความหมายของครู ปท1
ประสานมิตร พละ ม.1 เรียนอะไร ?
ผมจะเข้าเรียนชั่วโมงวิทย์(น้ำ) ผมอยากรู้ว่า....
แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียนมีอะไรบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู