หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
• วิถีบางกอก > . . > วิ ถี บ้ า น เ ฮ า
สวัสดีผองพี่น้องกูรู ..ชาวบ้านดอน-บ้านนา-ชาวปลาร้า-ปลาแดก  ฯ      ล     ฯ
ซุง-มุก-และหลานสาว (ลูกสาวมุก-ซุง) เจตนาฝันใฝ่กลับบ้านเกิดบรรลุไหมหนอ .?

ครอบครัวที่อบอุ่นกำลังรอกลับบ้านจากของเขาผู้นี้ ไม่ทราบข่าวบรรลุหรือไม่ .?
ติดขัดด้วยเหตุใดหนอ . หรือว่าจัดปรับลงตัวมาอยู่บางกอกศิวิไลซ์พร้อมครอบครัว .?
แม้นว่าไม่สมบูรณ์ทว่าอยู่บนฐานของ ..ค ร อ บ ค รั ว เ ป็ น สุ ข
.........................................................................................
ชาวกูรูท่านใดทราบข่าว .? ว า น บ อ ก
และท่านมีความรู้สึกกันบ้างไหม ..คิดจะกลับถิ่นฐานบ้านกำเนิด ..คิ ด ถึ ง บ้ า น.. ป ร ะ ม า ณ นี้
ความรู้สึก | ปัญหาคาใจ | แชทออนไลน์ 11/1/56 โพสต์โดย Koornor
คำตอบ
1 จาก 5
พี่ชุง หายไปเลย ทั้งกูรู และ จีพลัสคะ เคยบอกว่า ลืมพาส นะคะ
11/1/56 โพสต์โดย RaiNy。‿。あめYuna
2 จาก 5
โอ้ ถามข่าวหากันตามประสาคนคุ้นเคย ดีๆ
11/1/56 โพสต์โดย ควายเผือกเสือกอยากเป็นกูรู
3 จาก 5
ถ้าถิ่นฐานบ้านเกิด มีงานทำ รายได้พอๆกับในเมือง..ผมก็เลือกที่จะย้ายกลับไปอยู่บ้านครับ


# สวัสดีครับพี่..ไม่รู้ตอบตรงกับคำถามรึเปล่า..
11/1/56 โพสต์โดย กุ๊ดจี่น้อย
4 จาก 5
อยากไปอยู่ต่างถิ่นบ้าง..จะเป็นอย่างไรหนอ ชีวิตที่พลัดถิ่น ^^ ทักทายคะคุณช้างฟ้า
11/1/56 โพสต์โดย คิคารุ
5 จาก 5
ตอนนี้ก็เบื่อบางกอกเหมือนกัน การงานลงตัวก็คงจะกลับไปอยู่ ถิ่นกำเนิด

บ้านนอกคอกนาครับ
11/1/56 โพสต์โดย พู่กันทิเบต
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เ ว็ บ ไ ซ ต์ ที่ ส อ น "เ พ ศ ศึ ก ษ า" แ บ บ แ น วๆ มี บ้ า ง ไ ห ม ?
。 。 。 คุ ณ เ ค ย ซื้ อ ข อ ง ข วั ญ ใ ห้ ตั ว เ อ ง บ้ า ง รึ เ ป ล่ า ? 。 。 。
#### ก ลั บ ม า เ ปิ ด บ้ า น อี ก ค รั้ ง ####
。 。 。 ใ ค ร รั ก เ ด็ ก บ้ า ง ค ะ ? 。 。 。
==>> จ ะ..." แ ต่ ง ง า น "..ต้ อ ง เ ต รี ย ม พ ร้ อ ม อ ะ ไ ร บ้ า ง ค ะ ===>>>
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู