หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธีตอบคำถามของพระพุทธเจ้า : โดย พระ ดร.ดับบลิว ราหุล
ในการปฏิบัติต่อคำถามต่างๆ นั้น พระพุทธเจ้าทรงมีแนวทางอยู่ 4 แนวทางด้วยกันคือ
1.บางปัญหาพระองค์จะทรงตอบในทันทีที่ถาม
2.บางปัญหาพระองค์จะทรงตอบหลังจากที่ได้ทรงวิเคราะห์ปัญหาเหล่านั้นแล้ว
3.บางปัญหาพระองค์จะทรงใช้วิธีตอบด้วยการถามกลับไป
4.บางปัญหาจะทรงเลี่ยงไม่ตอบ

นั้นคือจุดยืนที่ถูกต้องของผู้ตอบคำถามที่ดี.
ศาสนา | คำถาม | คำตอบ | พุทธศาสนา 9/5/53 โพสต์โดย harmoy
คำตอบ
1 จาก 8
จริงหรอครับคุณ harmoy
ผมเคยได้ยินแต่ว่า พระองค์จะตอบคำถามเฉพาะที่รู้ ส่วนที่ไม่รู้จะสอบถามจากผู้รู้มาตอบให้
9/5/53 โพสต์โดย jokerxloser
2 จาก 8
อืมๆๆ ใช่่ๆๆๆๆ
คำถามบางคำถามไม่ตอบเลย  แต่กลับเป็นคำตอบที่เข้าใจง่ายกว่า
บางคำถามให้เขาเข้าใจด้วยตัวเองลึกซึ้งกว่า
บางคำถามไม่ตอบเพราะเขารับไม่ได้กับคำตอบนั้น
9/5/53 โพสต์โดย เจซี
3 จาก 8
อืม อย่างนี้นี่เอง
พระพุทธเหมือนคุณครูหรือผู้รู้ท่านหนึ่ง ไม่สามารถตอบได้ทุกอย่างได้
จะตอบในทันที เมื่อเขารู้
จะตอบช้านิดหนึ่ง เมื่อมันซับซ้อน
จะถามกลับเพื่อความเข้าใจ
จะไม่ตอบ ความรู้ที่เกินกว่ามนุษย์จะรู้ได้
10/5/53 โพสต์โดย passran
4 จาก 8
คนเราบางที ไม่ได้ถามเพื่อต้องการคำตอบที่ถูกต้อง แต่ถามเพื่อหาคำตอบที่ถูกใจ
10/5/53 โพสต์โดย tebarskirt
5 จาก 8
โมฆราชมาณพ จึงได้มีโอกาสกราบทูลถามว่า...
“...ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โลกนี้ก็ดี โลกอื่นก็ดี พรหมโลกกับทั้งเทวโลกก็ดี ย่อมไม่ทราบความเห็นของพระองค์ เหตุดังนั้น จึงมีปัญหามาถึงพระองค์ ผู้มีปรีชาญาณเห็นล่วงสามัญชนทั้งปวงอย่างนี้ ข้าพระพุทธเจ้า จะพิจารณาเห็นโลกอย่างไร มัจจุราชคือความตายจึงจะไม่แลเห็น คือ จักไม่ตามทัน พระเจ้าข้า…”

พระบรมศาสดา ตรัสพยากรณ์ว่า...
“..ดูก่อนโมฆราช ท่านจงมีสติพิจารณาดูโลกโดยความเป็นของว่างเปล่า ถอนความเห็นว่าตัวของเราเสียทุกเมื่อเถิด ท่านจะข้ามล่วงมัจจุราชเสียได้ด้วยอุบายนี้ท่านพิจารณาเห็นโลกอย่างนี้แล้ว มัจจุราชคือความตายจักแลไม่เห็น..”
10/5/53 โพสต์โดย ติกฺขปัญโญ
6 จาก 8
คำถามบางคำถามก็ไม่ตอบเพราะจะเป้นโทษหรือเป็นสิ่งทำให้เกิดความหุดหู่ เช่น มีผู้ถามพระองค์ว่า การเป้นทหารกล้าในสนามรบจะได้ขึ้นสวรรค์พระองค์เลี่ยงที่จะตอบ แต่สุดท้ายเมื่อถามถึง 3  ครั้งจึงตอบ ว่าการเป็นทหารกล้าในสนามรบจะทำให้ ตกนรก มิใช่ขึ้นสวรรค์
อีกอย่าง หัวหน้าคณะนักแสดงเคยถามว่าอาชีพของตนที่เป้นนักแสดง ว่าจะได้ขึ้นสวรรค์ ท่านตอบว่านักแสดงพูดจริงบ้างพูดเท็จบ้างผู้ดูย่อมรู้ว่ามีทั้งจริงและเท็จ นักแสดงนั้นก็ตกนรก
แล้วคำถามที่เป้นโทษแก่มนุษย์จะไม่ตอบ

ปล คำถามที่ไม่ตอบไม่ใช่ว่ามนุษย์จะไม่เข้าใจอย่างนิพพานหรือธรรมยากๆอื่นๆ แต่ที่ไม่ตอบก็เพราะมันเป็นโทษ หรือคำตอบจะทำให้เกิดความหดหู่สิ้นหวังท้อแท้
10/5/53 โพสต์โดย วรชาติ
7 จาก 8
jokerxloser   9 พ.ค. 2553, จริงหรอครับคุณ harmoy
ผมเคยได้ยินแต่ว่า พระองค์จะตอบคำถามเฉพาะที่รู้ ส่วนที่ไม่รู้จะสอบถามจากผู้รู้มาตอบให้
..............................................
ตอบ พระตถาคตทรงตรัสรู้รู้แจ้งในทุกสิ่งด้วยญาณหยั่งรู้ ที่ไม่ตอบมิได้ไม่รู้แต่ตอบไปไม่เป้นประโยชน์
10/5/53 โพสต์โดย วรชาติ
8 จาก 8
สาธุครับ
14/5/53 โพสต์โดย หวังดี
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมคนไม่โสด(มีลูกราหุล)จึงเป็นพระพุทธเจ้าได้..ศาสดาไม่จำเป็นต้องโสด(รักษา/มีพรหมจันทร์)หรือ?
พระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้ทรงอยู่จำพรรษาด้วยวิหารธรรมคือ
พระพุทธเจ้าทรงประพฤติประโยชน์โดยฐานเป็นพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธัตถจริยาคือทรงประพฤติอย่างไร
พระพุทธเจ้าทรงเลือกเดินทางสายกลาง
กิจวัตร 5 อย่างของพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู