หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การปลูกป่าไม้ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไร
วิทยาศาสตร์ 7/12/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
เป็นการเพิ่มออกซิเจนให้โลกมากขึ้น(มั๊ง)
7/12/55 โพสต์โดย อบชบา
2 จาก 3
ต้นไม้ เปลี่ยน co2 เป็น o2 ครับผม
7/12/55 โพสต์โดย อิทธิกร
3 จาก 3
มีการรณรงค์ให้มีการปลูกป่าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้นโดยทำให้เราเชื่อว่าสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ ด้วยเหตุผลง่ายๆ เพียงว่าป่าไม้ช่วยรักษาความชุ่มชื้นไว้ แต่การจะอธิบายว่าไปลดภาวะเรือนกระจกอันเกิดจากคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างไรนั้น บางครั้งทำให้เราสับสนกับความรู้ที่เคยทราบมาว่า ต้นไม้ในเวลากลางวันสังเคราะแสงจะปลดปล่อยแกสออกซิเจนออกมา แต่ตอนกลางคืนจะปล่อยแกสคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากกว่า ก็ทำให้คิดว่า ต้นไม้ก็เป็นตัวการทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ ที่จะไปทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกของโลกมากขึ้นอีก ในประเด็นนี้เหมือนกับว่ามีความขัดแย้งกันในตัวเอง

การที่จะลดภาวะโลกร้อนได้นั้นจะต้องลดแกสเรือนกระจกให้ลดน้อยลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งแกสคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลง กล่าวคือในตอนกลางวันต้นไม้สามารถที่จะสร้างอาหารและพลังงานขึ้นเองจากการสังเคราะห์แสงในกระบวนการสังเคราะห์แสง ซึ่งต้องใช้กระบวนการทางชีวะเคมีและฟิสิกส์ ที่ต้นไม้จำเป็นต้องใช้คาร์บอนไดออกไซด์ แสงแดดและน้ำในการสร้างอาหารที่จะไปสร้างความเติบโตให้ต้นไม้ จะเห็นว่าพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์ให้หมดไป และปลดปล่อยออกซิเจนออกมา ซึ่งปริมาณคาร์บอนได้ออกไซด์ที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงนั้นมีปริมาณมากกว่า การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการหายใจตอนกลางคืน พูดง่ายๆใช้ไปมากกว่าปล่อยแล้วยังช่่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้แก่โล
12/12/55 โพสต์โดย First Darling
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คุณคิดว่าจะช่วยโลกจากภาวะโลกร้อนแบบไหน?
FIRST รับคะแนน ทำทุน ถ้าอยากได้ถุงผ้าลดโลกร้อน กูรู ก็ ไปงานปลูกป่า นะนะ
" อนิจจา.. ภาวะโลกร้อน "
พี่ๆมีทัศนคติอย่างไรเกี่ยวกับจำนวนสัตว์ป่าและป่าไม้ของไทยทุกวันนี้คะ
สุโขทัยปลูกอะไรดี
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู