หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติของเจดีย์ทรงลังกา
อยากทราบประวัติความเป็นมาของเจดีย์ทรงลังกาอะ ??
ใครทราบ ช่วยบอกหน่อยนะค่ะ
ประวัติศาสตร์ 8/1/53 โพสต์โดย โครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศหมายถึงอะไร
คำตอบ
1 จาก 3
สืบหาตามอ้างอิงต่อเลยจ้า
8/1/53 โพสต์โดย สติง
2 จาก 3
เจดีย์ทรงลังกา แบบสุโขทัย ได้รับอิทธิพลของพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ มีองค์ประกอบเพิ่มเติมจากแบบแรก คือ มีฐานเขียง ฐานปัทม์หรือฐานบัว บัวถลา บัวปากระฆัง องค์ระฆังหรือเรือนธาตุ บัลลังก์ ก้านฉัตร บัวฝาละมี ปล้องไฉน ปลียอด และหยาดน้ำค้าง
แต่ได้มีการประดับตกแต่ง ตามแบบของสุโขทัย โดยยังมีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน และมีองค์ประกอบอื่น ๆ เพิ่มเข้ามา
ฐานเขียง ฐานชั้นล่างสุด ยกพื้นเจดีย์ให้สูงกว่าพื้นดิน
ฐานปัทม์ หรือฐานบัว (ปทุม) แสดงถึงดอกบัวที่รองรับพระพุทธเจ้าในทุกอิริยาบทของพระพุทธองค์
บัวถลา เป็นลักษณะที่รับมาจากลังกาแต่เอาชั้นบัวหงายออก
บัวปากระฆัง เป็นฐานบัวชั้นบน
องค์ระฆัง หรือ เรือนธาตุ บรรจุพระพุทธรูป หรือพระบรมสารีริกธาตุ หรือพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ
บัลลังก์ คงความหมายเดิม
ก้านฉัตร เป็นก้านของฉัตร (ตามความหมายเดิม)
บัวฝาละมี บัวคว่ำด้านบน กางกั้นฉัตรให้เรือนธาตุ
ปล้องไฉน เปรียบเสมือนตัวฉัตร (ตามความหมายเดิม)
ปลียอด ชี้ขึ้นฟ้า เส้นทางสู่พระนิพพาน
หยาดน้ำค้าง หมายถึงรัตนะ
ส่วนเจดีย์ทรงลังกา แบบอยุธยา ในสมัยอยุธยา พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น เจดีย์เองก็มีการพัฒนาการขึ้น และมีองค์ประกอบอื่น ๆ เพิ่มเข้ามา รวมถึงเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบบางอย่างให้เข้ากับวัฒนธรรม  เป็นแบบที่เราพบเห็นกันโดยทั่วไปทั้งในจังหวัดอยุธยาและกรุงเทพมหานคร
15/8/54 โพสต์โดย ม้านิลมังกร
3 จาก 3
อยากรู้ลักษณะของเจดีย์ทรงลังกาอะ
8/10/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ถามเรื่องเจดีย์ค่ะ
พระบรมสารีริกธาตุเจดีย์ภูเขาทองกทม.ได้มาจากใคร
งานเจดีย์ ใกล้เข้าแล้วพี่น้อง..........
ประเพณีการขนทรายเข้าวัดเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
เมษายนท่านไปเที่ยวที่ไหนกัน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู