หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การ ประเมิน คือ อะไร
มีประโยชน์อย่างไรบ้าง
ลอจิสติกส์ | การจัดการ 4/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
การประเมินที่ทีคุณค่าและเป็นสิ่งที่ทุกคนหลงลืม..คือการประเมินตัวเอง
ทำให้รู้ข้อดีข้อเสียของตนเอง ในการดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท
4/9/53 โพสต์โดย ผลบุญ
2 จาก 3
การประเมิน คือ  การรวบรวมข้อมูล  และใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  เป็นกระบวนการวิเคราะห์เพื่อ
ให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่

ประโยชน์การประเมิน

1. ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

2. ปรับค่าตอบแทน

3. พิจารณาตัดสินการบรรจุ การเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย และการลดชั้นลดตำแหน่ง

4. ความต้องการฝึกอบรมและพัฒนา

5. การวางแผนและการพัฒนาอาชีพ

6. ข้อบกพร่องของกระบวนการจัดบุคคล

7. ความไม่ถูกต้องแม่นตรงของข้อมูล การปฏิบัติงานที่ไม่ดีแสดงให้เห็นถึงความบกพร่องในข้อมูลการวิเคราะห์งาน ของระบบข้อมูลการบริหารทรัพยากรมนุษย์

8. ความบกพร่องของการออกแบบงาน

9. โอกาสการจ้างงานเท่าเทียมกัน

10. ความท้าทายภายนอก สภาพแวดล้อมของงาน ครอบครัว การเงิน สุขภาพอนามัย หรือเรื่องส่วนตัวอื่น ๆ

11. ผลสะท้อนต่อทรัพยากรมนุษย์ การปฏิบัติงานดีหรือไม่ดีตลอดทั่วทั้งองค์การชี้ให้เห็นการทำหน้าที่ของทรัพยากรมนุษย์ว่าดีเพียงใดในการปฏิบัติงาน
4/9/53 โพสต์โดย ครูแก่
3 จาก 3
คือการวัดค่าโดยเฉลี่ย  ครับ
4/9/53 โพสต์โดย jackchay99
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ถ้าทางธนาคารอนุมัติสินเนื่อเท่าราคาประเมินบ้าน มีทางอื่นที่จะทำให้วงเงินเพิ่มขึ้นมั๊ย
วีโก้มือ สอง วิ่ง 100000.กว่าโล ปี 2006 ราคาประเมินขายสักเท่าไหร
เคยทำงานแล้วมีความรู้สึกอย่างนี้ไหม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร
เหตุผลในการกรอกแบบประเมินหลังชมการแสดงนาฏศิลป์
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู