หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ทำไม นำ้ จึงเป็นตัวทำละลายที่ดีที่สุดในชีวิตประจำวัน
พอดีอาจารย์ให้เป็นการบ้าน...ไม่รู้จะตอบอย่างไร ครับ

                                                        ขอบคุณชาวกูรูล่วงหน้าครับ
                                                                 ChoCoCAT
เคมี | สารละลาย | วิทยาศาสตร์ 30/8/53 โพสต์โดย Chococat.W
คำตอบ
1 จาก 5
น้ำ

เพราะเราอยู่ในโลกนี้ โลกนี้มีน้ำ และสารที่สามารถละลายน้ำได้ เป็นหลััก

เมื่อวานดูช่องดิสคัฟเวอรี่ ดาวบริวารของดาวเสาร์ดวงหนึ่ง ฝนตกเป็นมีเทนเหลว (เหมือนโลกเราฝนตกเป็นน้ำ)
ดาวดวงนั้นคงมีสารพวกไฮโดรคาร์บอนเป็นหลัก ซึ่งละลายน้ำไม่ได้น่ะครับ
30/8/53 โพสต์โดย mardi
2 จาก 5
น้ำเป็นตัวทำละลายพื้นฐาน สามารถละลายสารได้ ทั้ง 3 สถานะ ทั้ง ก๊าซ ของเหลว และของแข็ง เพราะฉะนั้นเราจึงหาน้ำบริสุทธิ์ได้ยาก เพราะน้ำทั่วไปมีก๊าซ เกลือ และสารอื่นๆละลายปนอยู่ ส่วนมากที่พบคือ ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ โซเดียมคลอไรด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฯ น้ำจากแหล่งต่างๆ จึงมีสี กลิ่น และรสต่างกันไป เพื่อความอยู่รอด มนุษย์และสัตว์ได้พัฒนาประสาทสัมผัสเพื่อแยกแยะน้ำที่ดื่มได้และดื่มไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น สัตว์บกส่วนมากจะไม่ดื่มน้ำทะเลที่มีรสเค็มและน้ำในบึงที่มีกลิ่นเน่าเหม็น แต่จะชอบน้ำบริสุทธิ์ที่มาจากน้ำพุหรือทางน้ำใต้ดิน

น้ำมีสถานะเป็นของเหลวในสภาวะปกติ
น้ำเป็นโมเลกุลมีขั้ว เพราะว่าออกซิเจนมีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี (Electronegativity: EN) สูงกว่าไฮโดรเจน ออกซิเจนมีขั้วลบ ในขณะที่ไฮโดรเจนมีขั้วบวก แสดงว่าน้ำเป็นโมเมนต์ขั้วคู่ ปฏิกิริยาระหว่างขั้วของแต่ละโมเลกุลเป็นเหตุให้เกิดแรงดึงดูดที่เชื่อมโยงกับมวลรวมของน้ำของความตึงผิว
แรงยึดเหนี่ยวสำคัญอื่น ๆ ที่ทำให้โมเลกุลของน้ำเสียบเข้าสู่อีกอันหนึ่งเรียกว่าพันธะไฮโดรเจน

น้ำจะไหลเข้าหาตัวมันเอง น้ำมีค่าความตึงผิวสูงซึ่งเกิดจากการประสานกันอย่างแข็งแรงระหว่างโมเลกุล ของน้ำเพราะว่ามันมีขั้ว ความยืดหยุ่นที่เห็นได้ชัดเกิดจากค่าความตึงผิวคอยควบคุมให้คลื่นมีลักษณะ เป็นพริ้ว
น้ำมีขั้วแม่เหล็กจึงมีคุณสมบัติการยึดติดสูง
การแทรกซึมของน้ำตามรูเล็กกล่าวถึงแนวโน้มของน้ำที่จะไหลอยู่ในหลอดเล็ก ๆ ซึ่งต้านกับแรงโน้มถ่วง คุณสมบัตินี้ถูกพึ่งพาโดยพืชสีเขียวเช่นต้นไม้
น้ำเป็นตัวทำละลายที่ดี เรียกได้ว่าน้ำเป็น ตัวทำละลายสากล สามารถละลายสสารได้หลายชนิด สสารที่ละลายกับน้ำได้ดี เช่น เกลือ น้ำตาล กรด ด่าง และแก๊สบางชนิด โดยเฉพาะออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ เรียกว่า ไฮโดรฟิลิก หรือสสารที่ชอบน้ำ ขณะที่สสารที่ละลายน้ำได้น้อยหรือไม่ได้เลย เช่น ไขมัน และน้ำมัน เรียกว่า ไฮโดรโฟบิก หรือสสารที่ไม่ชอบน้ำ
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
30/8/53 โพสต์โดย ว่างแวะ
3 จาก 5
เพราะน้ำมีมากมาย และไม่เป็นอันตรายต่อคนเรา
ดังนั้นจึงเป็นตัวทำละลายแบบมีขั่วที่ดีที่สุด
31/8/53 โพสต์โดย vtot vtot
4 จาก 5
เพราะว่านำ้เป็นสารที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา
2/9/53 โพสต์โดย robertmeen
5 จาก 5
ตามหลักการละลาย "Like dissolve like"

สารละลายที่มีขั้ว + สารละลายที่มีขั้ว >>> ละลายได้
เช่น H20 + NaCl

สารละลายที่ไม่มีขั้ว + สารละลายที่ไม่มีขั้ว >>> ละลายได้
เช่น I2 + CCl4

สารละลายที่มีขั้วต่างกัน >>> ละลายไม่ได้
เช่น H20 + CCl4

*น้ำเป็นตัวทำละลายที่มีขั้ว และสารที่เราพบในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ก็เป็นพวกที่มีขั้ว
เช่น เกลือ เป็นต้น เมื่อสารเหล่านี้เจอกับน้ำ น้ำจึงสามารถทำละลายได้ เพราะเป็นสารที่มีขั้วเหมือนกัน
น้ำ จึงเป็นตัวทำละลายที่ดีที่สุดในชีวิตประจำวันครับ

(หลักการจากชีตวิชาเคมี 1)
12/9/53 โพสต์โดย G Change
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมนำ้ตาจึงไหล
ใส่นำ้ปริมาณเท่ากันที่อุณหภูมิ20 ํcลงในภาชนะที่ทำด้วยวัสดุ4ชนิดแล้วแช่ในอ่างนำ้าร้อนอุณหภูมิ80 ํ
สาเหตุที่ทำให้คุณนำ้ตาไหลส่วนใหญ่มาจากอะไร
ถ้าเอานำ้มันถัวสลิงผสมกับไนโตรเจนจะเป็นไนโตรกรีเชอรีนไมครับ
มันคงจบลงไปแล้ว คงมีแค่ ความเหงา เวลา และคราบนำ้ตา....
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู