หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
vendor กับ supplier ต่างกันอย่างไร
ข้อมูล | เศรษฐกิจ 25/5/53 โพสต์โดย Ake_TRIDI
คำตอบ
1 จาก 3
ในความเข้าใจก็ เหมือนกันนะ บางแห่งเรียก Vender
บางแห่งเรียก Supplier
25/5/53 โพสต์โดย โบนัสจัง
2 จาก 3
ต่างกันนิดหนึ่งนะ
Supplier นั้นไม่ได้ขายของอย่างเดียว รับจ้างทำติดตั้งด้วย
ส่วน Vendor นั้นขายอย่างเดียว
ที่เข้าใจเป็นอย่างนี้นะ
25/5/53 โพสต์โดย UTK
3 จาก 3
ต่างกันอย่างชัดแจ้งคือ

supplier ผู้จัดหา, ผู้ผลิตหรือทำ, ผู้บริการ อาจะเป็นการบริการหรือสินค้า

vendor ผู้จำหน่าย หรือแลกเปลี่ยนสินค้ามาเป็น "ตัวเงิน"
25/5/53 โพสต์โดย น้าอ้อ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
Need กับ Need to+v1 แตกต่างกันอย่างไร
ผู้ส่งสินค้า ภาษาอังกฤษ เขียนว่าอย่างไร
specific และ selectivity แตกต่างกันอย่างไร
Interest rateสูงขึ้น ส่งผลต่อการใช้จ่ายอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู