หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ธรรมนูญโรงเรียน คืออะไร
โรงเรียน 2/11/54 โพสต์โดย kaibuu
คำตอบ
1 จาก 1
เป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาคือข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้การที่โรงเรียนได้มีการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน ย่อมเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบทั้งในการร่วมคิดวางแผนร่วมตัดสินใจ

http://school.obec.go.th/krit/history/tummanoon.html
15/11/54 โพสต์โดย เด็กเทพ93
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทรงผม ม.ปลาย ชาย
โรงเรียนจุฬาภรณ์ชลบุรี ดีมั้ยคะ
ทะเบียนบ้าน
ถามเกี้ยวกับทุนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนรัตโนภาสหายไปไหน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู