หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เสียงมีประโยชน์อย่างไรบ้างในชีวิตประจำวัน
ด้านการสื่อสาร ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ ด้านการปกครอง ด้านเทคโนโลยี
ด้านการสื่อสาร | ด้านการเกษตร | ด้านการแพทย์ | ด้านอุตสาหกรรม 8/11/51 โพสต์โดย ไม่มีชื่อ
คำตอบ
1 จาก 7
เสียงทำให้เกิดการสื่อความหมายของสัญญลักษณ์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
เช่น ยกมือขึ้นโบกไปมา เป็นการแสดงสัญลักษ์ที่สื่อความหมายได้หลายอย่าง
แต่เมื่อเปล่งเสียงออกมาว่า บ๊าย บ่าย ก็จะมีความหมายว่า ลาที แต่ไม่ใช่ลาก่อน
8/11/51 โพสต์โดย Numthon
2 จาก 7
ด้านการสื่อสาร  เสียงใช้สำหรับพูดคุยสื่อสาร
ด้านการเกษตร เสียงใช้ขับไล่นกที่มากินผลผลิตทางการเกษตร
ด้านการแพทย์ เสียงช่วยให้ผู้พิการทางสายตาเดินทางได้อย่างสะดวก เมื่อมีสิ่งกีดขวางเสียงก็จะร้องเตือน การแพทย์อาจจะรวมเข้าไปอยู่ใน
หมวดเทคโนโลยีได้เช่นกันครับ
ด้านการปกครอง เสียงมีประโยชย์มากเพราว่าใช้สำหรับการเลือกตั้ง  คัดค้าน เห็นด้วย และอีกมากมาย ตามสิทธิที่ควรจะเป็นในรัฐธรรมนูญ
8/11/51 โพสต์โดย kimdongzoo
3 จาก 7
ด้านการสื่อสาร ใช้ในการฟัง พูด อ่าน ทำให้เข้าใจความต้องการของอีกฝ่ายได้
ด้านการเกษตร ใช้อัลตราโซนิกในการหาฝูงปลา (ประมง) ใช้เสียงล่อสัตว์ที่เป็นศัตรูพืชมาเข้ากรงขัง
ด้านอุตสาหกรรม ใช้ตรวจหารอยร้าว ตรวจโครงสร้างของพื้น ผนัง ท่อฯลฯ
ด้านการแพทย์ ใช้อัลตราซาวด์ เช่นดูอวัยวะภายใน การเดินทางของเลือด ฯลฯ
ด้านการปกครอง ใช้กระจายเสียงใหเชาวบ้านได้รับรู้ข่าวสารของทางการ
ด้านเทคโนโลยี ช่วยคนหูตึง ช่วยติดต่อสื่อสารระยะไกล ช่วยคนตาบอด
10/11/51 โพสต์โดย maddog
4 จาก 7
เสียงเป็นการสื่อสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารให้เกิดความเข้าใจและความต้องการ..อีกทั้งยังเป็นวัจนะภาษาอีกด้วย..ฮิฮิฮิ
12/11/51 โพสต์โดย okaka 18
5 จาก 7
ให้เตือนว่าเรายังได้ยิน ครับ
8/11/53 โพสต์โดย DukeDK
6 จาก 7
ตอบ ทำให้เข้าใจความต้องการของอีกฝ่ายได้โดยการพูด
8/12/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 7
การแทรกมีเปล่าวะ
6/12/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
จบ ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ต่อโทด้านไหนได้บ้าง
ประเทศไทย มีการแข่งขันกันทางด้านโทรคมนาคมจริงหรือ
คุณคิดว่าผู้นำที่ดีต้องทำอย่างไร
ประโยชน์ แผนที่
วิธีออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ไง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู