หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
มิตรแท้ – มิตรเทียม
ความเป็นผู้มีกัลยาณมิตร ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่ ในสิงคาโลวาทสูตร
ตรัสเรียกปาปมิตร ว่า มิตรปฏิรูป คือ มิตรเทียม
ตรัสเรียก กัลยาณมิตร ว่า สุหัส คือ คนใจดี จัดเป็นมิตรแท้
ทรงจำแนกลักษณะมิตรเทียม และมิตรแท้ฝ่ายละ ๔ พวก

มิตรเทียมนั้น คือ ผู้ปอกลอก เป็นผู้พูดไม่จริง เป็นประจบ เป็นผู้ชักพาในทางฉิบหาย

มิตรแท้นั้น คือ เป็นผู้อุปการะเกื้อหนุนกันจริง เป็นผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์กันได้
เป็นผู้แนะนำในทางที่เป็นประโยชน์ เป็นผู้เอ็นดูรักใคร่จริง

ครั้นทรงแสดงลักษณะแห่งมิตรเทียมและมิตรแท้ดังนี้แล้ว
ตรัสให้เว้นมิตรเทียมเสียให้ห่างไกล เหมือนคนเดินทางเว้นทางอันตราย
พระองค์ตรัสให้เข้าหามิตรแท้เหมือนมารดาไม่ทิ้งบุตร

ฉะนั้นกัลยาณมิตรหรือมิตรแท้นั้น ท่านพรรณนาว่า
เป็นปัจจัยแห่งความเจริญทั้งที่เป็นส่วนโลกิยะและโลกุตระ
เมื่อได้มิตรเช่นนั้นพึงผูกใจไว้ด้วยสังคหวิธีตามควร
ดังพระบรมพุทโธวาท ตรัสสอนสิงคาลกมาณพคหบดีบุตรว่า

ดูก่อนคหบดีบุตร มิตรเปรียบด้วยทิศเบื้องซ้าย
กุลบุตรพึงบำรุงมิตรด้วยมิตรฐานะ ๕ ประการ

... ด้วยการกล่าวถ้อยคำน่ายินดี
...ด้วยประพฤติการที่เป็นประโยชน์แก่มิตร
...ด้วยความเป็นผู้มีตนเสมอไม่ถือตัว
...ด้วยการร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน
...ด้วยคำพูดซื่อตรงไม่หลอกลวงกัน

ดูก่อนคหบดีบุตร มิตรอันเปรียบเทียบด้วยทิศเบื้องซ้าย
อันกุลบุตรบำรุงด้วยฐานะ ๕ อย่างเหล่านี้แล้ว

...มิตรย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยฐานะ ๕ ประการ คือ

๑. กุลบุตรนั้นเลินเล่อเผลอสติ ย่อมเอาใจใส่ระวังรักษาเขา
๒. ย่อมป้องกันรักษาทรัพย์สมบัติเขา
๓. เมื่อมีทุกข์ร้อนย่อมเป็นที่พึ่ง
๔. ย่อมไม่ละทิ้งในยามวิบัติ
๕. ย่อมนับถือครอบครัววงศ์วานเขา

ผู้ที่ประกอบด้วยลักษณะแห่งมิตรพร้อมด้วยมิตรธรรมเช่นนี้
จัดว่าเป็นมิตรดี มีความซื่อตรงต่อมิตร
ย่อมเป็นที่นิยมนับถือของประชาชน
พ้นจากภัยอันจะบังเกิดแต่ศัตรูหมู่อมิตร
ต้องด้วยภาษิตของพระโพธิสัตว์
ครั้งเสวยพระชาติเป็นเตมิยกุมาร ตรัสแก่นายสุนันทสารถี
โดยนิพนธ์คาถาดังนี้ว่า

บุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายมิตรแท้
จากบ้านเรือนของตนไป ย่อมเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยอาหาร
คือมีผู้คนต้อนรับสักการะด้วยอาหาร
คือมีผู้คนตอบรับสักการะ
ด้วยความนิยมนับถือ
ได้เป็นที่พึ่งแห่งอุปชีวกชนเป็นอันมาก

บุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร
ไปสู่ชนบทใดๆ ก็ดี
สู่นิคมราชธานีทั้งหลายก็ดี
ย่อมเป็นผู้ที่เขาบูชา
คือ ได้รับการต้อนรับในที่เหล่านั้นทุกตำบล

ผลของมิตรธรรมในคาถานี้

๑. สักการะเขาแล้วย่อมเป็นผู้ที่เขาสักการะตอบ
๒. เคารพเขาแล้ว เป็นผู้ที่เคารพของเขา
๓. บุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมได้รับการยกย่องและเกียรติคุณ
ความรัก | ครอบครัว | อารมณ์ | ธรรมะ | ปัญหาคาใจ 10/5/53 โพสต์โดย หยุบหนอ_พองหนอ
คำตอบ
1 จาก 7
คุณ..หยุบหนอ-พองหนอ..คือ..กัลยาณมิตร
10/5/53 โพสต์โดย bignok
2 จาก 7
กัลยาณมิตร  เหมือนหรือแตกต่างกับอภิชาติมิตรหรือไม่อย่างไรครับ
10/5/53 โพสต์โดย เทพนิรนาม
3 จาก 7
มีสิ่งดีดีมานำเสนอตลอดเลยนะค่ะขอบคงค่ะ
10/5/53 โพสต์โดย น้ำตาลหวาน
4 จาก 7
ค่ะ  ยังไม่ได้กลับบ้านที่เมืองแกลง แต่มีเวลาได้เข้ากูรู  

ขออ่านท่านยุบหนอก่อนนะคะ

นี่แหล่ะ เสน่ห์ของกูรูเราเลือกบริโภคข่าวสารได้ ตามอัธยาศัย

มาดามเลือก แก่นธรรมค่ะ
10/5/53 โพสต์โดย มาดามมก
5 จาก 7
มิตร กับมิด  ^^ ออกเสียงเดียวกันเลย แล้วเจอจริงๆเราก็ดูยากเหมือนกันอีกน่ะค่ะ
10/5/53 โพสต์โดย เราเป็นคนหนึ่งที่เจอเหตุการณ์แบบนี้
6 จาก 7
มีคนเคยบอกว่าไม่มีใครทำร้ายเราได้หากเราไม่ให้เขามาทำร้ายเรา
หรือที่ว่าคนที่ทำร้ายเราที่สุดจริงๆ คือตัวเราเอง      
ฉันจะเรียนรู้และปล่อยวาง และให้อภัย และมีความสุขกับชีวิตต่อไป
แต่ใจของฉันคงเก็บแต่ความเป็นเพื่อนที่ดีไว้และลืมเรื่องใหม่ที่เธอทำไม่ดีกับฉัน
10/5/53 โพสต์โดย hennessy
7 จาก 7
กัลยาณมิตรจะนำเราไปสู่แต่สิ่งที่ดีๆ และเรามีกัลยาณมิตรเพียงหนึ่งท่าน สามารถพาเราไปพบกับสิ่งที่ีดีๆในชีิวิตมากมายค่ะ และกัลยาณมิตรสำคัญกับผู้ปฎิบัติธรรมด้วยนะค่ะ
11/5/53 โพสต์โดย Noidiamond
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เรื่องของ มิตรแท้ มิตรเทียม อยู่ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาข้อใด???????
มิตรแท้ จะสังเกตุอย่างไร
ในฐานะที่...
ถ้าคุณรักเพื่อน คุณจะบอก หรือคุณจะถอย
มิตรแท้ - มิตรเทียม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู