หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
Marketing มีหน้าที่หลักๆ คืออะไรค่ะ
ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ ยังไม่ค่อยเข้าใจ  

กรุณานะค่ะ  ช่วยบอกหน่อย อยากทราบจริงๆ ค่ะ
การจัดการ 8/9/52 โพสต์โดย dekjingjai
คำตอบ
1 จาก 1
หน้าที่ของการตลาด (Marketing)

           หน้าที่ ของการตลาดหมายถึง หน้าที่ในการทำให้สินค้า และ/หรือบริการมีการเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย ซึ่งมีหน้าที่ที่สำคัญดังนี้

1.      หน้าที่ในการวิเคราะห์ตลาด เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประเมินลักษณะความต้องการ และขั้นตอนการซื้อของผู้บริโภค

2.      หน้าที่ในการแลกเปลี่ยน เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของการซื้อ รวมถึงการเช่า และการให้เช่าได้

3.      หน้าที่ในการอำนวยความสะดวก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดมาตรฐานสินค้า ข้อมูลข่าวสาร การเสี่ยงภัย และการเงิน

4.   หน้าที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด หรือเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า “Marketing Mixs” ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักทางการตลาด

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4'Ps) ถือ เป็นหัวใจสำคัญของการบริหารการตลาดการจะทำให้การดำเนินงานของกิจการประสบ ความสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงความสัมพันธ์ที่เหมาะสมของส่วนประสมทาง การตลาดนี้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมายให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย

·        ผลิตภัณฑ์ (Product)

·        ราคา (Price)

·        ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)

·        การส่งเสริมการตลาด (Promotion)

5.      หน้าที่ในการวิจัยทางการตลาด เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด และที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

6.      หน้าที่ในการสื่อสารเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ

7.      หน้าที่ในการรับผิดชอบต่อสังคม เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความต้องการของสังคม
8/9/52 โพสต์โดย Nate_1983
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ธุรกิจอะไรบ้างที่ใช้ attraction marketing
marketing support คืออะไร
online marketing เงินเดือนเท่าไร
social network marketing คืออะไร
Muti-level Marketing (mlm) มันมีทั้งดี และ ไม่ดี (อย่าคิดมากเพราะไม่มีอะไรดีสุดขั้วหรือชั่วสุดขีด)อย่างไร อะไรบ้างคับ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู