หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ธนาคารพาณิชย์มีหน้าที่อะไร
การบัญชี | การเงิน 24/8/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 6
รับฝากเงินในรูปแบบต่างๆ และให้กู้เงินครับ
24/8/53 โพสต์โดย หมากรุกยังต้องคิด หมากชีวิตไม่คิดได้ไง
2 จาก 6
ธนาคาพาณิชย์ เป็นสถาบันการเงินซึ่งเป็นตัวกลางในการระดมเงินออมจากผู้ออมไปสู่ผู้ที่ต้องการลงทุน สถาบันการเงินจึงมีบทบาทสำคัญต่อตลาดการเงิน และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

หน้าที่และความสำคัญของสถาบันการเงินมี 2 ประการ คือ
              (1) หน้าที่และ ความสำคัญต่อตลาดการเงิน
              (2) หน้าที่และความสำคัญต่อการ พัฒนาเศรษฐกิจ

หน้าที่และความสำคัญของสถาบันการเงินที่มีต่อตลาด เงิน ได้แก่ การให้บริการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
         1. อำนวยความสะดวก กระตุ้นให้มีการออกตราสารทางการเงินในตลาดแรกและตลาดรอง
         2. เป็นตัวกลางในการระดมทุน ตลอดจนการให้บริการในการจัดระบบการรับจ่ายและโอนเงิน
         3. ให้บริการทางการเงินอื่น ๆ

หน้าที่ความสำคัญของสถาบันทาง การเงินต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ พอสรุปได้ดังนี้
         สถาบันการเงินจะช่วยส่งเสริมให้มีการออมมากขึ้น และยิ่งมีสถาบันการเงินมากขึ้น จะช่วยให้มีการขยายตัวของตลาดการเงินที่เป็นระบบมากขึ้น ตลอดจนมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการลงทุนในทรัพย์สินที่แท้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
24/8/53 โพสต์โดย PS_Hope
3 จาก 6
มีหน้าที่่ หลักในการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปเเล้วรวบรวมนำเงินดังกล่าวไปให้หน่วยงาน องค์กรธุรกิจตลอดจนบุคคลทั่้วไปยืมกู้
16/9/55 โพสต์โดย นูู๋่ฟิล์มอินดี้จ้
4 จาก 6
ธนาคารกลางมีหน้าที่สำคัญมีอยู่ 4 ประการ คือ
1. เป็นผู้ออกธนบัตร
2. เป็นนายธนาคารของธนาคารพาณิชย์ อาทิ
รับฝากเงินจากธนาคารพาณิชย์
รับหักบัญชีระหว่างธนาคาร
เป็นผู้ให้กู้ยืมแก่ธนาคารพาณิชย์
บริหารและดูแลทุนสำรองระหว่างประเทศ
3. เป็นนายธนาคารของรัฐบาล อาทิ
ดูแลบัญชีเงินฝากของรัฐบาล
ให้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจกู้ยืมเงิน
เป็นตัวแทนทางการเงินของรัฐบาล
4. ดำเนินนโยบายทางการเงินและรักษาเสถีรภาพทางการเงิน ดูแลระบบการเงินให้มีความมั่นคงก้าวหน้า กำหนดนโยบายทางการเงิน การควบคุมดูแลสถาบันการเงินในระบบเศรษฐกิจ
16/9/55 โพสต์โดย นูู๋่ฟิล์มอินดี้จ้
5 จาก 6
ไม่รู้คำตอบนอกจากคำว่า์์ืื์์"กู้เงิน"
21/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 6
ช่วยบอกหน่อยว่าพาณิชย์ดีกว่าออมสินอย่าไร
ด่วนๆๆๆๆ
31/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ภาระงาน เป็นอย่างไร
หวยงวดที่จะถึงเธอว่าออกอะไร
งวดนี้มันจะออกอะไร
หนี้ตั้งนอกบัญชีคืออะไร
ธนาคารไทยพาณิชย์คือธนาคารอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู