หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประโยชน์ของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
ช่วยหน่อยค่ะ ประโยชน์ของโครงงานวิทย์อ่ะค่ะ
รายงาน | แชท | วิทยานิพนธ์ 5/12/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
ช่วยให้รู้จักลำดับกระบวนการคิด ก่อน-หลัง ครับ
และรู้จักหาที่มาแหละเหตุผล
5/12/53 โพสต์โดย บุญเหิ่ง ชำนาญซอย
2 จาก 2
1.ผลลัพท์ของการทำโครงงาน ตัวอย่างเช่นทำที่ดักแมลงวัน ประโยชน์ที่ได้รับก็ช่วยลดจำนวนแมลงวันหรือการแพร่กระจายเชื่อโรคจากแมลงวัน
2. ทำให้โรงเรียนหรือชุมชนได้รับประโยชน์ (ตัวอย่างทำให้ไม่มีแมลงวันภายในโรงอาหารของโรงเรียน)
2. ได้ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในการแก้ปัญหา
3. ได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
4. และอย่าลืมข้อเสนอแนะ นะครับ
5/12/53 โพสต์โดย ครูเกียรติ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
รูปเล่มโครงงานวิทย์ ม.2
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทอะไรก็ได้ ม.5 ครับ
ช่วยคิดโครงงานวิทยาศาสตร์หน่อยค่ะ
ประโยชน์ของโครงงาน
►โครงงานประเภททฤษฎีวิทยาศาสตร์
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู