หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ความหมายของ ขนบ ธรรมเนียม จารีต ประเพณี วัฒนธรรม...
ใครมีคำอธิบายดีๆ มีตัวอย่างประกอบบ้าง??
การศึกษา 4/4/55 โพสต์โดย KapomPeek
คำตอบ
1 จาก 4
ประเพณี  คือ. สิ่งที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบ ๆ กันมาจนเป็นแบบแผน
ขนบธรรมเนียม หรือจารีตประเพณี
4/4/55 โพสต์โดย ฐานา
2 จาก 4
วัฒนธรรม คือ. สิ่งที่ทําความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในการแต่งกาย, วิถีชีวิตของหมู่คณะ
เช่น วัฒนธรรมพื้นบ้านวัฒนธรรมชาวเขา
4/4/55 โพสต์โดย ฐานา
3 จาก 4
จารีต คือ แบบแผน ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ
4/4/55 โพสต์โดย ฐานา
4 จาก 4
ขนบธรรมเนียม คือ  แบบอย่างที่นิยมกันมา
4/4/55 โพสต์โดย ฐานา
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
จารีตต่างกับธรรมเนียมอย่างไร
วัฒนธรรมเกี่ยวกับ การควบคุมทางสังคม
ศาสนา ควร ยอมรับ ....?
ท่านส่งเสริมการมี "ประธานาธิบดีอาเซียน" หรือไม่อย่างไร?
ทำไมคนในยุคก่อนจึงมีอะไรดีๆตกทอดมาถึงเราเช่นวัฒนธรรม ธรรมเนียม ในขณะที่เราไม่ได้ทำอะไรเผื่อยุคของลูกหลานเราเลย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู