หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธีถอนคำสาบาน
ชาติที่แล้วเราไปผูกมัดใครไว้บ้างก็ไม่รู้ด้วยคำสัญญา เช่น เราจะรักกันทุกชาติไป โดยหารู้ไม่ว่ากรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ชาติภพใหม่ก็เลยแตกต่างกันไป แต่คำมั่นที่สาบานยังอยู่ อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คุณยังเป็นโสดจนทุกวันนี้ ลองสวดมนต์บทนี้ดูอาจจะดีขึ้นนะ คำขอขมาและอธิษฐานจิต อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอนก็ได้

( นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ )

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

'หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาติมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร
ขอบุญบารมี ในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติ ปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก ทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

       หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนความพยาบาท ความอาฆาต และคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวร'

          คนเราเกิดมาหลายภพหลายชาติ แต่ละคนมีเจ้ากรรมนายเวรที่แตกต่างกัน การสวดขอขมาเพื่อลดและปลดหนี้กรรมให้น้อยลง
( คาถา บทนี้ เป็นคาถาที่ใช้สำหรับขอขมาพระรัตนตรัย และใช้เพื่อถอนคำสาปแช่ง ในอดีตชาติ ที่ติดตามมา เพราะเราไม่รู้ว่าเคยได้ ล่วงเกินปรามาสใครไปบ้างก็ไม่รู้ ไม่เว้นแม้กระทั้ง
พระพุทธองค์ พระอรหันต์ พ่อ แม่ เป็นต้น เพราะบางคนทำการใดๆ มักมีอุปสรรค หรือมักมีคนไม่ชอบหน้า
ขอผู้ได้รับใบคำขอขมาและอธิษฐานจิตนี้ กรุณาส่งให้ผู้อื่นต่อเพื่อสร้างผลบุญบารมีต่อไป

=============================
ปัญหาคาใจ 10/1/54 โพสต์โดย xswd 2
คำตอบ
1 จาก 5
ขอขอบคุณมาก น๊ะ จ๊ะ  ได้ประโยชน์มากเลย จ้า
10/1/54 โพสต์โดย Lextoyo
2 จาก 5
ครับ.งเก็บข้อมูลเรียบร้อย
10/1/54 โพสต์โดย ตะวัน ขวัญประชา
3 จาก 5
พึ่งรู้นะเนี่ย การมีแฟนหลายคนทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ
เผลอปากสาบานไว้คงได้ใช้บทนี้ละครับ
10/1/54 โพสต์โดย chanant
4 จาก 5
ขอบคุณค่ะ...
11/1/54 โพสต์โดย เหมย13
5 จาก 5
คำสาบาน ก็คือ สัจจะอธิฐาน เกิดจากเจตนาอันตั้งมั่นร่วมกับบุญของเราเอง การแก็คือ อธิฐานใหม่ ถ้าได้อธิฐานต่อหน้าพระสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ ธาตุพระเจ้าจักรพรรดิ์ ชาติใดชาติหนึ่ง ก็ต้องไปตั้งสัจจะใหม่ ต่อหน้าสิ่งเหล่านั้นด้วย เพราะลำพัง บุญจากการทำบุญทั่วไป มีไม่เท่าบุญจากการได้กราบใหว้้สักการะพระธาตุเหล่านี้ แรงไม่พอก็จะแก้ไม่ได้

ส่วนการอ้อนวอนขอให้พระอรหันต์ทั้งหลายมาปกป้อง เป็นการกระทำที่เปล่าผล เพราะท่านได้ดับขันธ์ไปแล้ว มาช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้แล้ว ที่สำคัญ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ไม่มีการอ้อนวอนใดๆ ทั้งสิ้น
11/1/54 โพสต์โดย Darkcoder
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
"ถอนคำสาบานเมื่อชาติก่อน" ไม่เชื่ออย่าหลับหลู่
คำอธิษฐาน 10 ประการของข้าพเจ้า อ่านดูนะครับทุกท่าน
การอธิษฐาน ต้องอธิษฐานให้เป็น แล้วจะมีผลอะไรหรือไม่ ถ้าอธิษฐานไม่ถูก
เวลาทำบุญ คุณอธิษฐานจิตว่าอย่างไรบ้าง ?
หลังจากการสวดมนต์ควรขอพรหรือขอบารมีจากการสวดมนต์หรือไม่
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู