หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ตัวแปรต้นคืออะไร
C + + | เขียนโปรแกรม 3/11/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 9
ตัวแปรต้น         หมายถึง  สิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลต่าง ๆ หรือสิ่งที่เราต้องการทดลองว่าเป็น
                                     สาเหตุที่ทำให้เกิดผลนั้นจริงหรือไม่

ตัวแปรตาม       หมายถึง  สิ่งที่เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรต้น เมื่อตัวแปรต้นหรือสิ่งที่เป็นสาเหตุ
                                     เปลี่ยน ไป ตัวแปรตามหรือสิ่งที่เป็นผลจะเปลี่ยนตามไปด้วย

ที่มา  :  www.thaigoodview.com/.../5-5/.../test_10.html
3/11/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 9
สใวฝสวฝใฝใ
26/10/54 โพสต์โดย kitsurin
3 จาก 9
แล้ว ตัวแปรควบคุมละครับ ?
8/12/54 โพสต์โดย Ar MyForce
4 จาก 9
ตัวแปรควบคุม ทำหน้าที่ควบคุมความผันแปร มีประโยชน์ในการลดความคาดเคลื่อนของงานวิจัย
23/1/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 9
ตัวแปรต้น         หมายถึง  สิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลต่าง ๆ หรือสิ่งที่เราต้องการทดลองว่าเป็น
                                    สาเหตุที่ทำให้เกิดผลนั้นจริงหรือไม่

ตัวแปรตาม       หมายถึง  สิ่งที่เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรต้น เมื่อตัวแปรต้นหรือสิ่งที่เป็นสาเหตุ
                                    เปลี่ยน ไป ตัวแปรตามหรือสิ่งที่เป็นผลจะเปลี่ยนตามไปด้วย
17/6/55 โพสต์โดย Prim Nilsomboon.
6 จาก 9
ตัวแปรต้น         หมายถึง  สิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลต่าง ๆ หรือสิ่งที่เราต้องการทดลองว่าเป็น
                                    สาเหตุที่ทำให้เกิดผลนั้นจริงหรือไม่

ตัวแปรตาม       หมายถึง  สิ่งที่เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรต้น เมื่อตัวแปรต้นหรือสิ่งที่เป็นสาเหตุ
                                    เปลี่ยน ไป ตัวแปรตามหรือสิ่งที่เป็นผลจะเปลี่ยนตามไปด้วย
15/12/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 9
รวบรวมทำการวิเคราะห์ คือ
29/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 9
ขอบคุณมากเลยครับ
26/11/56 โพสต์โดย พีรภาส กระจ่าง
9 จาก 9
เช่น
1/2/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เวลา
พิกัดฉาก N Eในงานสำรวจ คืออะไร
ตัวประกอบของ 324 มีจำนวนใดบ้าง
จำนวนจริงคือทุกจำนวนใช่ไหม
ช่วยตอบเรื่องเซตด้วยเจ้าค่ะ!!!
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู