หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
พอดีเพื่อเราฝากมาอ่าค่ะ ผู้รู้เรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยหน่อยนะ ^^;
พอดีเพื่อนเราฝากคำถามพวกนี้มาอ่ะค่ะ เราเองก็ไม่รุ้เรื่อง ขอความกรุณาด้วยค่ะ :D


 1.ผู้บริหารระดับใด ที่มีอัตราความถี่ของการใช้งานสารสนเทศต่ำที่สุด
 ก. ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ

 ข. ผู้บริหารระดับต่ำ

 ค. ผู้บริหารระดับล่าง

 ง. ผู้บริหารระดับปานกลาง

 จ. ผู้บริหารระดับสูง

         2.รายงานการขายสินค้าประจำปีผู้บริหารระดับใดจะใช้ในการวิเคราะห์
 ก. ระดับปฏิบัติการ

 ข. ระดับล่าง

 ค. ระดับกลาง

 ง. ระดับสูง

 จ. ระดับสูงมาก

         3.การตัดสินใจแบบไร้โครงสร้าง (Unstructured Decision) เป็นการตัดสินใจในระบบสารสนเทศใด
 ก. ระบบผู้เชี่ยวชาญ

 ข. ระบบสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง

 ค. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

 ง. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

 จ. ระบบประมวลผลรายการ

         4.Transaction Processing System (TPS) ตรงกับข้อใด
 ก. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

 ข. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

 ค. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

 ง. ระบบสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง

 จ. ระบบประมวลผลรายการ

         5.ผู้บริหารระดับใด ที่มีลักษณะการตัดสินใจแบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi structured Decision)
 ก. ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ

 ข. ผู้บริหารระดับต่ำ

 ค. ผู้บริหารระดับล่าง

 ง. ผู้บริหารระดับปานกลาง

 จ. ผู้บริหารระดับสูง

         6.ระบบสารสนเทศใดที่เป็นฐานปิรามิด
 ก. TPS

 ข. EIS

 ค. MIS

 ง. DSS

 จ. GPS

         7.Management Information System (MIS) ตรงกับข้อใด
 ก. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

 ข. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

 ค. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

 ง. ระบบสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง

 จ. ระบบประมวลผลรายการ

         8.ข้อใดคือข้อเสียของการนำระบบสำนักงานอัตโนมัติมาใช้ในองค์กร
 ก. ทำให้พนักงานมีโอกาสพบปะกันมากขึ้น

 ข. ทำให้พนักงานมีโอกาสพบปะกันน้อยลง

 ค. พนักงานสามารถคลายความเครียดโดยการเล่นเกม

 ง. พนักงานสามารถติดต่อกับลูกค้าช้าลง

 จ. พนักงานจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์สำนักงานสูงขึ้น

         9.นางสาวหลินปิง Chat MSN กับเพื่อนที่อยู่ประเทศจีน นางสาวหลินปิงใช้ระบบสารสนเทศใดข้อใด
 ก. ระบบผู้เชี่ยวชาญ

 ข. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

 ค. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

 ง. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

 จ. ระบบประมวลผลรายการ

         10.ผู้บริหารระดับใด ที่มีลักษณะการตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง(Unstructured Decision)
 ก. ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ

 ข. ผู้บริหารระดับต่ำ

 ค. ผู้บริหารระดับล่าง

 ง. ผู้บริหารระดับปานกลาง

 จ. ผู้บริหารระดับสูง


       
คอมพิวเตอร์ | การศึกษา | ข้อมูล | ปัญหาคาใจ 20/2/55 โพสต์โดย ____เศษธุลี_____
คำตอบ
1 จาก 1
คงได้คำตอบไปเรียบร้อยแล้ว  น๊ะ จ๊ะ
26/2/55 โพสต์โดย Lextoyo
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร
ผู้บริหารคาดหวังอะไรจาก ERP (What Executive expect from ERP)
ข้อเสียของระบบสารสนเทศ
นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
แบบประเมินผู้บริหารมีกี่หลัก
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู