หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ปรสิตคืออะไร
ชีววิทยา | วิทยาศาสตร์ 2/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 8
ปรสิต ก็คือ สัตว์ที่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งมีชีวิตอื่น (Host) ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารหรือที่พักเพื่อการอยู่รอดโดยปรสิตอาจเข้าไปอยู่ในหรือนอกร่างกายของสิ่งมีชีวิตอื่น โดยที่ตัวมันเองเป็นฝ่ายได้รับผลประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียว
26/3/51 โพสต์โดย fone
2 จาก 8
ปรสิต
19/8/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
3 จาก 8
ปรสิตคืออะไร
19/8/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 8
ผลเสียที่เกิดจากปรสิต
19/8/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 8
การอิงอาศัยคือระไร
19/8/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 8
ปรสิตคืออะไร
19/8/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 8
จะให้ผลเสียอยางไร
19/8/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 8
ปรสิต คือ ผู้ภูกอาศัยเสียประโยชน์ ผู้ไปอาศัยได้ประโยชน์
9/3/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
โลนคืออะไร เป็นโรคแบบไหน
ธาตุอาหารให้กับต้นข้าว พิจารณาองค์ประกอบอะไรบ้าง
บรรจุภัณฑ์อะไรที่ตลาดต้องการมากที่สุด
(porosity)ความพรุนคืออะไร ของผลไม้
ทำโครงงานเรื่องอะไรครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู