หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เศรษฐกิจแปลว่าอะไร
5+
ข้อมูล 24/7/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
การซื้อขายแลกเปลี่ยน การลงทุน
24/7/54 โพสต์โดย แป๊ป โบโร่
2 จาก 2
ความหมายของเศรษฐกิจ
          เศรษฐกิจคือ การกระทำใด ๆ อันก่อให้เกิด การผลิต การจำหน่ายและการบริโภค ซึ่งความหมายในทางเศรษฐกิจจะแตกต่าง
จากความหมายที่เข้าใจกันโดยทั่วไปบ้าง ดังนี้
        การผลิต
           คือการกระทำเพื่อให้เกิดผลที่สามารถตีค่าออกมาเป็นเงินได้ หากการกระทำใด ซึ่งผลของการกระทำแม้จะมีคุณค่ามี
ประโยชน์แต่ไม่สามารถตีค่าออกมาเป็นเงินได้ การกระทำนั้นในความหมายทางเศรษฐกิจไม่ถือเป็นการผลิต และผลของการกระทำ
ก็ไม่เรียกผลผลิต อาจจะเรียกเป็นผลงาน
         การจำหน่าย
            คือการนำผลผลิตไปเสนอต่อผู้ที่มีความต้องการ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ การนำผลผลิตไปสู่ตลาด เพื่อให้เกิดการซื้อขาย
กันขึ้น
         การบริโภค
           คือการจับจ่ายใช้สอยรวมถึงการรับประทานด้วย จะมองเห็นได้ว่า เศรษฐกิจนั้นจะเน้นที่ราคาหรือเงิน ของบางสิ่งถึงแม้จะ      
มีประโยชน์ซึ่งมนุษย์และสิ่งมีชีวิตจะขาดเสียมิได้ เช่น อากาศสำหรับหายใจ แต่เนื่องจากอากาศมีอยู่ทั่วไป ซื้อขายกันไม่ได้ อากาศจึง
ไม่ถือเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ แต่ถ้ามีคนเอาอากาศนั้นมาบรรจุในภาชนะ เพื่อจำหน่าย อากาศเช่นนั้นก็กลายเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ไป ดังนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจจึงต้องเกี่ยวข้องกับราคาหรือเงินเสมอ

เครดิต http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=0a0606473144e63a
24/7/54 โพสต์โดย chanrichie
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
to be or not to be แปลว่าอะไร
"การเพิ่มยอดขายและกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด" ช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษแบบใช้เป็นทางการให้หน่อยนะค่ะ
หรือคุณไม่เคยสนุกกับการจับจ่าย?
ขอรบกวนแปลบทคัดย่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
homeในภาษาอังกฤษแปลว่าอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู